142 changemakers är nu certifierade i Digital Transformation Framework

http://digjourney.com/wp-content/uploads/2019/05/g11-bloggbild-filter.png
142 changemakers är nu certifierade i Digital Transformation Framework

Hösten 2017 tog vi ett modigt beslut. Att släppa på vår konkurrensfördel och berätta för andra hur vi framgångsrikt leder digital transformation. Många tycker att vi är galna som utbildar konkurrenter (läs mer om varför här) men vi tänker inte i termer av konkurrenter. Vi tänker utifrån, hur når vi på bästa och snabbaste sätt vår vision?

Democratizing transformation, thus creating a positive and sustainable change for the millions

Ett av de bättre sätten är att ”Superpowering changemakers to build better businesses and a better world” och ju fler vi är som har förmågan att leda komplex digital förändring desto bättre för vår planet, vårt samhälle och alla vi som bor och verkar i dessa samhällen och på vår jord.

I maj certifierades 19 changemakers inom offentlig sektor. Göteborgsregionen bjöd in till kursen Att leda digital transformation och nu ser vi fram emot spännande initiativ från Göteborgsregionen, VästKom, Länsstyrelsen Västra Götaland, Borås stad, Fyrbodals kommunalförbund, Grästorps kommun, Göteborgs stad, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Mölndals stad, Partille kommun, Sjuhärads kommunalförbund, Stenungsunds kommun och Öckerö kommun.

Ta gärna del av deltagarnas samskapande Att-göra lista. Frågan som ställdes var ”Vad är det första du tar tag i när du kommer hem från kursen?”

Det blev en fantastisk första checklista;

 • Sammanfatta mina egna tankar kring allt vi gått igenom
 • Förarbete presentation om förändringsarbetet
 • Kraftsamla
 • Utvecklas eller avvecklas

Mobilisera

 • Samlar sektorsledningen för att få dem att leda den digitala transformationen.
 • Mobilisera våra forum på området
 • Boka möte med ledningsgruppen
 • Tala med ledningen
 • Dialog med ledningsgruppen om vikten av transformationsplanering
 • Diskutera digitalisering med medarbetare och ledningsgrupp

Börja göra

 • Strategiarbete i ledningsgruppen
 • Strategiarbete
 • Ändrar i allas planer för 2020 så att alla chefer måste arbeta med digitalisering precis som med arbetsmiljö, kvalitet, ekonomi etc
 • Jobba igenom begreppen med förvaltningens alla chefer och ledare. Inklusive vision och mission
 • Behovsanalys med externa intressentgrupper, elever, brukare t.ex.
 • Definiera vad vi menar med digitalisering
 • Landa i vår digitala destination

Förstå digital mognad, kunskapslyft och kompetens

 • Genomför DMI med förvaltningsledningen
 • Gemensam mognadstest
 • Planera med ledning kring kompetens och arbete för digital förflyttning
 • Planera kunskapslyft
 • Utbilda styrgruppen i metoden

Samverkan

 • Boka upp möte för behovsfångst av fortsättning i samverkan.
 • Boka upp möte med GR

 

Taggar: digital transformation framework kompetensutveckling kurs Offentlig sektor