Bok och studie visar: Ledarskapet centralt i digital transformation

Bok och studie visar: Ledarskapet centralt i digital transformation

I en nyligen publicerad artikel på Harvard Business Review baserat på boken Leading Digital konstaterar författarna att i en studie av 400 stora globala företag så är det ett antal saker som skiljer de som lyckas bäst från de andra (kallade Digital Masters).

Förutom att göra smarta investeringar i digital teknologi för att förbättra kundupplevelse, processer och affärsmodeller satsar de hårt på ledarskap och att anpassa det för en digitaliserad värld. De pekar på fyra delar som är viktiga för att åstadkomma digital transformation:

  1. Vision -hur kommer bolaget vara annorlunda i en digitaliserad värld?
  2. Engagera medarbetarna -skapa nya nätverk som driver transformationen framåt
  3. Styrning -de pekar på vikten av ännu mer koordinering än tidigare och att jobba tillsammans och dela kunskap mellan avdelningar
  4. Affär och IT går hand i hand -riv ner stuprören och få ansvarige för teknik och affär att samarbeta med en gemensam agenda

Det handlar om ledarskap och att förflytta människor, inte om teknik.

Slutligen konstaterar de att digital transformation varken kräver anställning av topptalanger från Google eller att avsätta 20& av intäkterna till IT-investeringar. Det som krävs är att förstå att det handlar om ledarskap och att förflytta människor, inte om teknik.

I vår arbetsmetodik, den digitala mognadsmatrisen, är de 4 perspektiven viktiga delar.

Taggar: arbetsmetodik change digital konkurrenskraft digital mognad digital resa digital transformation digitala mognadsmatrisen företagsnivå ledarskap ledning organisation organisationskultur