Christina Hammer och Karin Netzell på Digidalen: Det chefslösa arbetslivet – där vi alla är ledare

Christina Hammer Karin Netzel

60% av verksamheterna är organiserade i hierarkier men endast 14 % tror på dem (hierarkierna)  – Karin Netzell

Under Almedalsveckan samlades vi i Digidalen för att samtala kring hur digitaliseringen påverkar vårt land – och alla oss som är Sverige. Vi lyssnade till inspirerande framtidsspaningar och förde rundabordssamtal kring hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi. Vi förde även dialoger kring vilket ansvar, intressen samt bidrag olika delar av samhället ger till helheten. Vi tog oss an vår samtids viktigaste frågeställning: Vart är vi på väg?

Läs mer om Sveriges digitala resa och Digidalen här.

Om du vill medskapa Sveriges digitala resa är du varmt välkommen att höra av dig till oss som startade resan: Linus (Cordial)Micke (DigJourney) eller Rune (Nowa).

I #Digidalen2017 hade vi inom ramen för Sveriges digitala resa fyra perspektiv på digitalisering: På måndagen den 3 juli var Individens förutsättningar i ett digitaliserat samhälle, #digindivid, i fokus och det är inom detta kontext Christina Hammer och Karin Netzell inspirerade på ämnet: Det chefslösa arbetslivet – där vi alla är ledare.

Beskrivning av samhällsfrågan: Att verka i det chefslösa arbetslivet kräver nya förhållningssätt. Den traditionella chefsrollen försvinner och ett större ansvar kommer att läggas på individen. Vår förmåga att leda oss själva och vårt arbete blir allt viktigare. Gränserna mellan arbete och fritid suddas ut.

Christina Hammer är grundare och partner på Hammer & Hanborg och du finner henne bland annat här: Twitter Linkedin

Karin Netzell är affärsutvecklingschef på Hammer & Hanborg och du finner henne bland annat här: Twitter Linkedin

Titta på Karins och Christinas inspirationsinledning

Se fler inspirerande anföranden från #Digidalen2017

Taggar: #digidalen2017 #digindivid Almedalen Christina Hammer Digidalen Hammer & Hanborg individnivå Karin Netzell kompetens kompetensutveckling självledarskap