Digital konkurrenskraft

digital-konkurrenskraftKonkurrenskraft handlar om att vara minst lika bra och helst bättre än dina konkurrenter på att tillgodose målgruppernas behov och samtidigt göra det med en långsiktig lönsamhet. Ofta kan relativt små förändringar göra väldigt stora skillnader på sista raden.

Den del av ett företags konkurrenskraft som direkt eller indirekt påverkas av digitaliseringen blir större för var dag. Det är därför nödvändigt att ta digitaliseringen på allvar och med utgångspunkt i en helhetssyn prioritera för att maximera resultat på investeringarna. Vi hjälper företag göra just det. Vårt arbete utgår från ert företags digitala mognad såväl som era kunders, leverantörers och konkurrenters digitala mognad. Genom vår metodik slipper ni lägga massa resurser på saker som ger liten nytta. Istället får ni en strategi för vad ni bör göra när och hur för att maximera konkurrenskraften genom er digitala resa. Det innebär också att ni med gott samvete kan tacka nej till större delen av alla de digitala möjligheter ni ständigt möts av. Sammanfattat i tre ord: kontroll, kostnadseffektivitet och konkurrenskraft!

Vill ni öka er digitala konkurrenskraft?

 

Digital konkurrenskraft = Ett företags långsiktiga förmåga att med hjälp av digital mognad skapa lönsamhet i öppna marknader

Arbetsprocess

Vi tar utgångspunkt i den digitala mognadsmatrisen och arbetar i tre övergripande steg:

  1. Position: Hur digitalt moget är företaget och dess omvärld idag?
  2. Potential & Prioriteringar: Var är intäkts- och kostnadspotentialen som störst och vilka alternativ finns?
  3. Destination: Var ska företaget ta sig och hur skall det ske?

Huvudprocessen den digital resan 3