Digital transformation

Digital transformation, alla de anpassningar din verksamhet gör för att vara konkurrenskraftig/attraktiv/relevant i en digitaliserad värld.

Den stora utmaningen för ledare är att förstå effekterna av den digitaliserade värld som verksamheten verkar i och därmed vilka anpassningar som ska fortsättningsvis bidra till er konkurrenskraft. Digitaliseringen öppnar upp för oanade möjligheter som både skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och en framtidssäkrad verksamhet.

Vet du vilka anpassningar ni ska göra och i vilken ordning?

Vårt uppdrag

I ett samskapande ingjuter vi framtidstro och mod i individer, organisationer och samhällen för att ta sig an sin framtid. Vi ser till att våra uppdragsgivare utvecklar sin egen Transformationsplanering genom att förstå organisationens digitala mognad och hur den bör utvecklas över tid. Vår roll är att koordinera transformationen genom att stötta, facilitera, utmana och skapa förmågor hos medarbetarna.

Vårt arbete utgår från:

 • Transformationsprocessen, The DigJourney Way, som omfattar att identifiera vad för förändring som behöver åstadkommas, få ägare, styrelse, ledning och medarbetarnas engagemang och delaktighet, skapa vilja och förmåga i organisationen att förändras, driva transformationsinitiativ som får rätt saker att hända och utveckla verksamhetens egna verktygslåda med digitala verktyg och tjänster, litteratur, inspiration, utbildningar, kurser etc.
 • Vår metodik, Den Digitala Mognadsmatrisen, som syftar till att underlätta för styrelser och ledningar att ta kommandot över digitaliseringen och ge arbetet en struktur och handfasta rekommendationer.
 • Vårt Digitala Mognadsindex, som mäter organisationens digitala mognad utifrån nio olika digitala motorer.

Premium WordPress Themes

Börja med en Skill Boost session i att leda digital transformation, för styrelse och ledning

Ge din styrelse eller ledningsgrupp en kunskaps- och energiboost i ämnet ”att leda digital transformation”. Vi kommer till er och genomför interaktiv utbildning under 2-3 h.
Skill Boosten kommer att ge er:

 • Insikt i aktuella spaningar och förändringsvågor
 • Kunskap i hur ni som styrelse och ledningsgrupp styr och leder digital transformation
 • Gemensam referensram för digital transformation

Kontakta: susanna@digjourney.com.
+46 70 999 09 77

Premium WordPress Themes

Gå kursen Att leda digital transformation för dig som ledare

Välkommen till två heldagar som bidrar till att du utvecklar ditt ledarskap i en alltmer digitaliserad värld. Du får grundläggande kunskaper om metod och process för att driva digitaliseringen i din verksamhet och förståelse för de egenskaper en Ledare behöver utveckla för att navigera och leda andra människor i en VUCA* värld.
Dessa två dagar ger dig:

 • Förståelse för centrala begrepp inom digital transformation.
 • Insikter i hur de stora förändringsvågorna påverkar oss, från individ till samhällsnivå.
 • Kunskap om metodiken The Digital Maturity Matrix, hur du ökar organisationens digital mognad.
 • Övergripande kunskap om Transformationsprocessen, hur du leder digital transformation.
 • Förståelse för hur väl de fem centrala komponenter (Vision, Färdigheter, Belöning, Resurser, Planering) finns på plats i din organisation för att lyckas med komplex förändring.
 • Insikter i dina styrkor och utvecklingsområden för de egenskaper som ledare behöver utveckla i en VUCA värld.
 • Kontakta: susanna@digjourney.com.
  +46 70 999 09 77