I huvudet på en VD

http://digjourney.com/wp-content/uploads/2013/02/i-huvudet-pa-vd.jpg
I huvudet på en VD

Vår utgångspunkt för att skriva boken var från allra första början att besvara frågeställningen; hur kan vi hjälpa VDn att öka verksamhetens konkurrenskraft med hjälp av digitaliseringens möjligheter?

En av anledningarna till att det blev ett bokprojekt är att vi känner att kunskapen om digitaliseringen och dess positiva effekter måste komma ut brett. Två års research, studier och arbete har landat i en arbetsmetodik som guidar och ger VD den trygghet och kunskap för att ta verksamheten genom en digital förändringsresa.

En av de första uppgifterna i bokprojektet var att ringa in VDns syn på digitalisering. Vi använde oss utav arbetsmodellen empatikarta. Övningen syftar till att försöka fånga upp vad en viss målgrupp, i detta fall VDar, hör, ser, tänker och säger.

Här är  vår första empatikarta i oredigerat format.

Empatikarta för VD

Därefter matchades vår förståelse av som försiggår i huvudet på en VD med löpande dialog med VDar från olika branscher genom workshops och djupintervjuer. Företagen och branscherna de kommer från är olika men många utmaningar är desamma:

  • De flesta har inte bilden klar för sig att digitalisering påverkar hela verksamheten.
  • De tycker att det är svårt att veta vad de skall satsa på och när.
  • Det är svårt att få med sig medarbetare och/eller styrelse.
  • Vilket ansvar har jag som chef? Vilken kunskap behöver jag ha och på vilket sätt skall jag agera?
  • Digitalisering är inget självändamål. Det handlar till syvende och sist om tillväxt och lönsamhet!

Den sista punkten säger mycket. En VDs uppgift är att leverera tillväxt och lönsamhet (= konkurrenskraft) och den som inte lyckas blir sällan långvarig på sin post. Därför är det så oerhört viktigt att de förstår:

 1. Sambandet mellan digitalisering och konkurrenskraft
 2. Hur de skall agera för att maximera denna konkurrenskraft, med andra ord vilken väg de skall välja och när. Sammanfattningsvis: Många valmöjligheter + Begränsade resurser + Bristande förståelse = Svårt att välja väg.

Vilka frågor finns i ditt huvud?

VD eller ej, vi vill gärna höra de frågor som du vill ha svar på och som vi kan adressera. Bidra gärna med dina kommentarer och reflektioner på artikeln.

Tack till: Cristiano Betta för artikelns bild och Facebookgruppen Co-creation Den Digitala Resan för er hjälp.

Taggar: arbetsmetodik boken change digital konkurrenskraft digital resa digital transformation digitala mognadsmatrisen företagsnivå individnivå ledarskap organisation research styrelse vd