Öka innovationskraften

okad-innovationskraftInnovation har ett direkt samband med den digitala mognad som i sin tur ger den eftertraktade konkurrenskraften. Att bli innovativ är inget som sker av en slump. Innovation har många fiender. Fiender som finns i alltför många företag. Några av fienderna har namn som förvaltning, riskaversion, detaljstyrning och byråkrati. Som tur är kan dessa med rätt vilja och verktyg tyglas. Innovation har också många vänner. Mäktiga vänner som vision, omvärldsinsikt, nyfikenhet och kundförståelse.

Innovation har också många ansikten.
Inkrementell innovation innebär små stegvisa förbättringar inom existerande verksamhet och erbjudande. Strukturell innovation tar ytterligare ett steg och medför förbättringar exempelvis i teknologi eller processer som har stor påverkan på en del av värdekedjan. Radikal innovation går hela vägen och leder till stora förändringar som på ett övergripande sätt helt stöper om spelplanen i en marknad.

Sätt fart på innovationen!

 

Vi hjälper dig identifiera vilken typ av innovationer som är bäst lämpat för ditt företag och var de gör mest nytta.

Vi kan hjälpa dig med innovation i allt från att facilitera workshops och övningar på en halvdag till att lägga upp innovationsprogram över 24 månader. Oavsett hur stora stegen är som tas är syftet alltid detsamma –att genom innovation förbättra den långsiktiga konkurrenskraften.

Business Model Generation -en av många verktyg vi använder oss av för att få fart på innovation

business-model-generation
Läs mer om Business Model Generation.