Innovationens många ansikten

Ett inlägg om innovation mitt i sommaren –orkar vi verkligen ta till oss det? Vi skall ju ta det lugnt nu: sola, bada och käka glass. Ja, men kanske är det just under de mer utvilade stunderna som innovation frodas. Kreativitet och innovation är syskon och jag kan i alla fall vittna om att min kreativitet inte är på topp när jag är sönderstressad och har 1000 saker på todolistan som borde ha levererats igår. Nej, för mig är det när jag är i balans som kreativitet och de goda tankarna smyger sig på. Ibland utan förvarning. Ibland mer planerat. Kanske fungerar du på samma sätt och då hoppas jag att detta kan bidra till att plantera några goda tankar hos dig.

För några månader sedan var jag på en engagerad föreläsning av professor Alf Rehn som handlade om att innovationen måste rädda sig från sig själv (arrangerad av utmärkta Esbri). Rehn hade många poänger och en sak han menade var att det pratas innovation så mycket nu och på så många olika nivåer och med så många olika betydelser att innovation som begrepp vattnas ur. Att lägga till en ny smak i ett glassutbud kallas även det för innovation och då har det gått för långt, menade Rehn. En annan sak han kritiserade var alla ”bullshitkonstnärer” (läs: konsulter och annat pack) som var mer intresserade av hur dennes snack om innovation får bullshitkonstnären att framstå än av innovationen som sådan. Du får avgöra om detta inlägg försöker rida på en bullshitvåg eller hjälpa till att reda ut ett begrepp i identitetskris. ☺

Det pratas innovation så mycket nu och på så många olika nivåer och med så många olika betydelser att innovation som begrepp vattnas ur.

Vad är en innovation och varför skall företag innovera?

En sida av urvattningen och att innovation sätts som stämpel på både det ena och det andra är att vi hamnar i ett läge där vi riskerar missförstå och prata om varandra då vi använder samma ord men med olika innebörd.
Vi definierar en innovation som en uppfinning som används i praktiken och som förbättrar intäkts- eller kostnadssidan i ett bolag, det vill säga konkurrenskraften. Det behöver inte handla om en uppfinning av en helt ny produkt eller tjänst utan det kan också gälla processer, teknik eller organisation. Innovation handlar ytterst om långsiktig överlevnad och lönsamhet. Branscher med mindre förändring kräver mindre innovation (men belöningen för de innovativa kan däremot vara desto större) och vice versa. I vår arbetsmetodik den digitala mognadsmatrisen är innovation en nödvändighet för att kunna utveckla digital mognad oavsett område.

3 nivåer av innovation

Det finns olika typer av innovationer som på olika sätt påverkar företag och branscher*:

1. Inkrementell innovation: små stegvisa förbättringar inom existerande verksamhet och erbjudande. Exempel: En biltillverkare kommer ut med en ny modell med en rad mindre förbättringar jämfört med tidigare modell, exempelvis; motorn drar lite mindre bränsle, 5-dörrars mot tidigare 3-dörrars, TV-skärmar i baksätet etc.
2. Strukturell innovation: förbättringar exempelvis i teknologi eller processer som har stor påverkan på en del av värdekedjan. Exempel: etanolbilar togs fram i syfte att ha mindre miljöpåverkan. Det påverkade exempelvis marknaden genom att många valde att köpa dessa bilar (mycket tack vare miljöbilspremien som fanns) men det blev ingen total förändring av marknaden.
3. Radikal innovation: stora förändringar som på ett övergripande sätt stöper om spelplanen i en marknad. Exempel: T-forden tillverkades som första bil på löpande band vilket kraftigt reducerade priset ut mot kund och gjorde att väldigt många kunde köpa bil. Det i sin tur innebar en stor förändring i människors transportvanor.

Innovation

Innovationsportfölj

För att kunna lyckas med innovation är det en god idé att ha en struktur för innovationsarbetet.
Ett sätt är att göra en enkel matris kopplat till innovationens 3 nivåer och i den ta in befintliga och nya kunder för att se vad företaget innoverar för att antingen hjälpa befintliga kunder bättre eller attrahera nya. I matrisen listas de initiativ som företaget gör inom respektive område. Företag kan genom denna tydligt se fördelningen i de innovationsinitiativ som tas och på så sätt hitta en innovationsportfölj som balanserar kort och lång sikt.

3 nivåer innovation matris

I ett senare inlägg kommer vi ta upp hur verksamheten kan organiseras för att skapa förutsättningar för innovation och värdeskapande.

Tack till Alf Rehn och John Severinson som inspirerade till ämnet.

Inlägget innehåller utdrag från den kommande boken om digitala förändringsresor.

*The Ambidextrous Organization, C. O’Reilly III & M.L. Tushman, 2004

Taggar: change inkrementell innovation innovation radikal innovation strukturell innovation