Jo, företag behöver visst en digital strategi…

Digital Maturity Matrix med strategi

…i alla fall väldigt stor andel av företagen behöver det.

Jag skrev en post om ett liknande ämne för ett par år sedan men jag känner att jag behöver utveckla ytterligare. I takt med att digitaliseringsgraden ökar i företag och den digitala mognaden hos oss människor ökar, ökar också de som ger uttryck för att det är dags att sluta snacka om digitalisering och att företag inte behöver ha en digital strategi. Nu senast var det en Linkedinkommentar av Stefan Hyttfors som blev till en intervju i Realtid med Stefan på detta tema. Jag delar denna syn, men enbart som en vision att sträva efter och inte som ett faktum för alla bolag och alla branscher. Jag skulle till och med vilja säga att det är djupt olyckligt att detta som en slags jargong börjar spinna i sociala medier och i snacket generellt kring digitalisering. För ett digitalt moget mediebolag kan det vara helt rätt men för ett bolag inom en mindre digitalt mogen bransch är det sannolikt inte det. Låt mig försöka förklara varför.

Läs vidare och kommentera på Linkedin

Taggar: arbetsmetodik Digital Maturity Matrix digital mognad digital strategi digital transformation företagsnivå