Krav på nytt ledarskap

Kortare tekniklivscykler påverkar hur ledarskap bör bedrivas

Tekniklivscyklerna blir kortare. Kundernas preferenser alltmer nischade och ombytliga. Detta har en stor inverkan på hur företag måste navigera och hur ledningar bör styra sina företag.

Det traditionella sättet att bygga ett företag är att entreprenörerna efter den initiala fasen lämnar över ansvaret till en förvaltande ledning. Den förvaltande ledningens uppgift är att föra in mer struktur och öka effektivitet i såväl produktion som distribution och på så sätt öka marginaler och tillväxt. När den förvaltande ledningen tagit över försvinner ofta entreprenörerna snabbt då deras insatser inte värdesätts på samma sätt som tidigare. Den förvaltande modellen fungerar när det är långa teknik- och produktlivscykler vilket gör att företagen inte behöver innovera för att kunna konkurrera.

Den gamla ledarskapsmodellen fungerar inte längre. Digitaliseringen leder till allt kortare tekniklivscykler och konsumentbeteenden som förändras allt snabbare och även blir alltmer nischade. Kravet på att kunna agera med stor effektivitet samtidigt som innovationskraften är hög blir allt större. Ledarskapet måste därmed följa efter och skapa en organisation med kultur och kompetens som även den klarar av att hantera förvaltning och innovation parallellt. Det är en delikat och svår uppgift för en ledare att kunna hantera.

Vad är dina tankar om hur den löses på bästa sätt?

Tack till Kenny Louie för artikelns bild.

Taggar: digital resa digital transformation företagsnivå individnivå innovation konkurrenskraft ledarskap ledning organisation organisationskultur organisationsstruktur vd