Bli en lärande organisation

Konkurrensfördelen ligger i att skapa en dynamisk organisation som bättre än konkurrenterna har förmågan at ta sig an rätt möjligheter på rätt sätt.

Att lägga organisationspusslet är svårt. Särskilt svårt är det i en marknad som genomgår stora förändringar. Men det är likväl det som mer än något annat avgör hur väl ditt företag kommer att klara av en digital transformation.

Vilken kompetens, kultur och organisationsstruktur behöver ni i olika faser i er förändringsresa?
Hur skall ni lyckas kombinera förvaltning och entreprenörskap? Vet du vad skillnaden mellan generell och specifik digital kompetens är och varför det är viktigt när du bygger en digitalt skicklig organisation?

Vill du prata om hur ni kan skapa en organisation som hanterar dagens såväl som morgondagens utmaningar?

Vårt uppdrag

Vi ser till att våra uppdragsgivare utvecklar sina egna förmågor för att kunna ta sig sin framtid. Vi gör det i samskapande genom olika kunskapslyft som har en direkt koppling till verksamhetens digitala mognad.

Våra kunskapslyft grundar sig på att:

 • Vi tror på medskapande. Co-creation är vår huvudsakliga metod, i stor utsträckning genom workshops, kombinerat med digitala verktyg för global distribution, djup kunskap och inspiration.
 • Vi kommer också att introducera digitala verktyg i samproduktionsprocesserna, för att bevisa det digitala fallet och att inspirera.
 • Vi tror på ständig lära och finjustering. Det vi presenterar är en bred plan, en färdplan baserad på erfarenhet från liknande fall, med uppriktig övertygelse om att detaljerna måste anpassas längs vägen.
 • Vi tror på att göra saker hända omedelbart och ständigt, som motsats till att göra stora avslöjanden. Det är av största vikt att uppmuntra en innovativ kultur och starta digitala initiativ för att hitta insikter och lära sig, för att gynna hela verksamheten.

Utveckla en lärande organisation

Premium WordPress Themes

Digital Transformation Skill Boost Program

Vi sätter ihop en färdplan, baserad på tidigare erfarenheter med en uppriktig övertygelse om att detaljerna anpassas på vägen. Vi arbetar i co-creation, responsivt och agilt.
Programmet ger er:

 • Snabbare väg till målet. Bort med förstudie, vi kör live utifrån realtidsdata och insikter.
 • Skapa sense of urgency genom förståelse, insikt och nya färdigheter.
 • Öka viljan och förmågan att transformera sig själva, sitt arbete och verksamheten.
 • Ge organisationen handlingskraft.
 • En omvälvande resa, på gott och ont.

Kontakta: marie@digjourney.com.
+46 73 993 50 12

Premium WordPress Themes

Kurs: Att leda digital transformation, för dig som ledare

Välkommen till två heldagar som bidrar till att du utvecklar ditt ledarskap i en alltmer digitaliserad värld. Du får grundläggande kunskaper om metod och process för att driva digitaliseringen i din verksamhet och förståelse för de egenskaper en Ledare behöver utveckla för att navigera och leda andra människor i en VUCA* värld.
Dessa två dagar ger dig:

 • Förståelse för centrala begrepp inom digital transformation.
 • Insikter i hur de stora förändringsvågorna påverkar oss, från individ till samhällsnivå.
 • Kunskap om metodiken The Digital Maturity Matrix, hur du ökar organisationens digital mognad.
 • Övergripande kunskap om Transformationsprocessen, hur du leder digital transformation.
 • Förståelse för hur väl de fem centrala komponenter (Vision, Färdigheter, Belöning, Resurser, Planering) finns på plats i din organisation för att lyckas med komplex förändring.
 • Insikter i dina styrkor och utvecklingsområden för de egenskaper som ledare behöver utveckla i en VUCA värld.

Kontakta: susanna@digjourney.com.
+46 70 999 09 77

Premium WordPress Themes

Kurs: Att leda digital transformation, för dig som konsult

Online, samt 3-dagars intensivt kunskapslyft i Stockholm. Öka din kunskap om hur du leder digital transformation för bästa effekt! Ta del av arbetsprocesser, övningar, hur digital mognad mäts och utveckling av transformationsplan. Skapa värde för dig själv och dina kunder.

Praktiskt:

 • Onlineprogram via veckomail med förberedelser, kunskap och uppgifter, med start 22/10.
 • 3 dagars seminarie & workshop: 22-23/11 + 6/12.
 • Certifiering i Digital Transformation Framework.
 • Inlogg till kunskapsbanken digitaltransformation.net (90 dagar).
 • Tillgång till det digitala mognadstestet för grupptester (1 test).
 • Inbjudan till Alumni-nätverk med konsulter inom digital transformation.

Detta program ger dig:

 • Kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation.
 • Insikter om vilken roll du har i en digital transformation och vilka dina styrkor respektive utvecklingsområden är.
 • Kunskap om Digital Transformation Framework och hur allt hänger ihop.
 • Detaljerad kunskap om metodiken The Digital Maturity Matrix.
 • Övergripande förståelse av transformationsprocessen.
 • Färdigheter och Canvaser för att beskriva en organisations digitala mognad.
 • En grov Transformationsplan för det bolag du själv väljer att arbeta med under kursen.

NÄSTA: 22-23 NOV & 6 DEC   

Kontakta: susanna@digjourney.com.
+46 70 999 09 77

Premium WordPress Themes

Skill Boost i att leda digital transformation, för styrelse och ledning

Ge din styrelse eller ledningsgrupp en kunskaps- och energiboost i ämnet ”att leda digital transformation”. Vi kommer till er och genomför interaktiv utbildning under 2-3 h.
Skill Boosten kommer att ge er:

   • Insikt i aktuella spaningar och förändringsvågor
   • Kunskap i hur ni som styrelse och ledningsgrupp styr och leder digital transformation
   • Gemensam referensram för digital transformation

Kontakta: susanna@digjourney.com.
+46 70 999 09 77

Premium WordPress Themes

Train the Trainer

Utveckla nyckelpersoner till Digitala Transformatörer (eller som vi brukar kalla oss, Transformators). Medarbetarna går igenom ett program som ger dem färdigheter att leda och driva digital transformation i er organisation och får självklart stöd och support under arbetets gång.

Kontakta: marie@digjourney.com.
+46 73 993 50 12