Organisation -kompetens, kultur & struktur

digital-kompetensAtt lägga organisationspusslet är svårt. Särskilt svårt är det i en marknad som genomgår stora förändringar. Men det är likväl det som mer än något annat avgör hur väl ditt företag kommer att klara av en digital transformation.

Vilken kompetens, kultur och organisationsstruktur behöver ni i olika faser i er förändringsresa?
Hur skall ni lyckas kombinera förvaltning och entreprenörskap? Vet du vad skillnaden mellan generell och specifik digital kompetens är och varför det är viktigt när du bygger en digitalt skicklig organisation?

DigJourney kartlägger vad som krävs i olika faser i ert bolags utveckling och hjälper er att ta rätt steg för att lyckas. Både på kort och lång sikt. I detta arbete har vi Digital Intelligence som nära partner.

Vill ni prata om hur ni kan skapa en organisation som hanterar dagens såväl som morgondagens utmaningar?

 

All kunskap i världen hjälper inte om organisationen inte har en miljö som kan ta tillvara den. En av de förklaringsmodeller vi använder är professor Bertil Rolfs Kompetensmodell. Det den säger är att det är kombinationen rätt kunskap och rätt miljö som skapar en kompetent organisation.

Kunskap miljö och kompetens