Per Mosseby på Digidalen: Medborgare – Nationalstat – Universum. Vem tillhör Vem?

IMG_1406

Vi ser en konsumentifiering av teknik som förut var reserverad till sjukvården – Per Mosseby

Under Almedalsveckan samlades vi i Digidalen för att samtala kring hur digitaliseringen påverkar vårt land – och alla oss som är Sverige. Vi lyssnade till inspirerande framtidsspaningar och förde rundabordssamtal kring hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi. Vi förde även dialoger kring vilket ansvar, intressen samt bidrag olika delar av samhället ger till helheten. Vi tog oss an vår samtids viktigaste frågeställning: Vart är vi på väg?

Läs mer om Sveriges digitala resa och Digidalen här.

Om du vill medskapa Sveriges digitala resa är du varmt välkommen att höra av dig till oss som startade resan: Linus (Cordial)Micke (DigJourney) eller Rune (Nowa).

I #Digidalen2017 hade vi inom ramen för Sveriges digitala resa fyra perspektiv på digitalisering: På torsdagen den 6 juli var Sverige som en del av en digital värld, #digSverige, i fokus och det är inom detta kontext Per Mosseby inspirerade på ämnet: Medborgare – Nationalstat – Universum. Vem tillhör Vem?

Beskrivning av samhällsfrågan: Sverige är ett litet land med stolta traditioner av demokrati och jämlikhet. Men idag är vi också en del av en helt globaliserad värld med urbanisering och nya globala kraftcentra. I de flesta fall är det digitaliseringen som katalyserar förändringarna. Hur skapar vi ett Sverige som en aktiv – och attraktiv – del av världen? Vad har olika delar av samhället för ansvar – medborgare, politiker och näringsliv?

Per Mosseby fd. SKL, numer fri själ finner du bland annat här: Twitter Linkedin

Titta på Pers inspirationsinledning

Se fler inspirerande anföranden från #Digidalen2017

Taggar: #digidalen2017 #digSverige Almedalen Digidalen samhällsnivå Siduri Poli Sveriges digitala resa välfärd