Certifieringskurs i ramverket för att Leda digital transformation genomförs i Umeå.

Certifieringskurs i ramverket för att Leda digital transformation genomförs i Umeå.


Verktyg, metodik & process för att leda digital transformation – precis det du behöver! Den 17, 18 mars samt den 2 april genomförs DigJourneys 3-dagars certifieringskurs i ramverket, Digital Transformation Framework, i Umeå. På förfrågan från flera olika håll i regionen Västerbotten har LÄS MER