Tydligt samband mellan digitalisering & tillväxt

Samband mellan digitalisering och tillväxt

Samband mellan digitalisering och tillväxt

De mest digitaliserade bolagen i Sverige har högst tillväxt. Insikten presenterades i BCGs studie av små och medelstora företag.

I undersökningen ”Digital Sweden -how consumers are setting the pace and creating opportunities for businesses” (Boston Consulting Group, maj 2013) undersöktes 547 svenska företag med upp till 250 anställda.

Studien gick igenom de olika företagens digitaliseringsgrad genom att titta på digital interaktion inom tre områden:

1. Kunder

2. Leverantörer

3. Internt i företaget.

De olika företagen och deras respektive branscher rankades på hur de använder sig utav olika digitala verktyg (exempelvis sociala medier, mobilanpassning, CRM-verktyg och leveransspårning) . En av slutsatserna är att de företag som tillhör de 25 % mest digitaliserade har i genomsnitt 150 % högre tillväxt än de 25 % som är minst digitaliserade.

Vilka branscher som var mest respektive minst digitaliserade?

Mest digitaliserade var medie- och reklammarknaden samt telekom och det var också de som fick mest tillväxt av digitaliseringen. Längst ned hamnade livsmedel och grossistverksamhet. Läs hela rapporten

Tack till: Boston Consulting Group.

Taggar: Boston Consulting Group digital resa digital transformation företagsnivå research små och medelstora företag Sverige tillväxt