Undersökningar

research_smallI sin rapport Nationell Strategi för Sverige -från tillväxt till välstånd från 2013 slår Boston Consulting Group fast att skalekonomi inte är någon garanti för långsiktig konkurrenskraft och att det istället gäller för dagens och morgondagens tillväxtföretag att satsa på talang, innovation och digitalisering. Vidare konstaterar BCG att en kultur som stimulerar innovation och som främjar ständig förändring blir allt viktigare. DigJourney delar denna syn och faktum är att hela vår metodik handlar om hur digitalisering utvecklas genom rätt kultur, rätt talanger och löpande innovation. Vår strävan är att bättre än någon annan förstå hur digitalisering ger konkurrenskraft. Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm ser vi därför över möjligheterna att ännu djupare förstå detta samband. Vi vill bekräfta och utveckla vår huvudtes och det vi ser, hör och läser från framgångsrika företag och forskare.

De huvudsakliga frågorna vi ställer oss är: Vilka är de viktigaste digitala faktorerna för företags tillväxt och lönsamhet och hur förändras dessa faktorer i de olika faser företag går genom? Skiljer det sig, och i så fall hur, mellan olika typer av företag, branscher och länder?

Vi söker partners och finansiärer som också är intresserade av att förstå mer av sambandet mellan digital mognad och konkurrenskraft. Passar det in på er?