Vad är egentligen digitalisering?

digitalisering olika betydelse vit bakgrund

Förklara och beskriva begreppet digitalisering behövs verkligen det?

Idag föreläste jag på URs konferens UR-dagen på ämnet ”Grunden för att lyckas med digitalisering”. Utgångspunkten var hur traditionella företag skall kunna göra en digital transformation (eller digital resa som vi brukar kalla det för). För att kunna diskutera ämnet digitalisering behöver man först vara överens om vad digitalisering innebär så jag valde att börja där. Det är väldigt vanligt med olika syn på digitalisering och det leder ofta till både fruktlösa diskussioner och svårigheter att försöka ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Dessutom är det nog den vanligaste fråga jag får och även om den kan te sig banal är den väldigt viktig och det finns stor anledning till varför den så ofta kommer upp. Därav vill jag försöka reda ut hur vi ser på digitalisering.

Varför är begreppet digitalisering så otydligt och vad är då egentligen digitalisering?

För att kunna besvara det behöver vi gå tillbaka några år i tiden. Terminologicentrum, som är Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk och som har uppdrag av regeringen, konstaterar att digitalisering länge handlade om ”omvandling till digital form” som i att scanna in en fysisk bok och därmed göra den digital.  På senare tid däremot lyfts digitalisering ofta fram i betydelsen ”ökad användning av datorer och internet” och de hänvisar bland annat till de digitala agendor som EU och Sverige har. 

Skulle vilja lägga till ytterligare ett perspektiv på digitalisering som Terminologicentrum inte tar upp i hur vi historiskt och även idag pratar om digitalisering och det är ”digitalisering av distribution” som i att exempelvis medieinnehåll idag kan distribueras via appar och webbsidor (IP). I det sammanhanget kan också digitalisering av kommunikation och marknadsföring lyftas. Det skall dock sägas att även dessa handlar om att ta något som från början är analogt och omvandla det till digitalt.

De olika betydelserna har lett till att Terminologicentrum ger följande ett råd:

”Ta aldrig för givet att den du talar med tolkar digitalisering på samma sätt som du.”
-Terminologicentrum

Ett råd vi på DigJourney till fullo delar.

Det som är vårt kompletterande råd till detta är att som företag ställa sig två frågor kopplade till att produktion och distribution digitaliseras och att datorer och internet når allt fler människor och saker. Dessa frågor är:

  1. Vad är effekten av digitaliseringen?  -det vill säga inte fokusera på teknikförändringarna som sådana utan snarare vilka förändringar de ger upphov till som i exempelvis förändrade konsumtionsmönster, globalisering, ökad konsumentmakt, snabbare förändringstakt eller alltmer data som tillgängliggörs.
  2. Hur påverkar dessa effekter företaget? -det kan exempelvis handla om att möta konsumenten med nya erbjudanden och i andra sammanhang, öppna upp och bjuda in kunder/konsumenter, vara tvungen att snabbare kunna ställa om eller att se till att samla in, integrera och bli bättre på att analysera data. DigJourneys metodik och syn innebär att digitalisering påverkar alla delar av ett företag men det gäller att förstå hur och hur det skall agera på det.

Sammanfattningsvis; se till att den du pratar med har samma syn på digitalisering som du har, gå bortom tekniken och se på effekterna och hur det påverkar företaget. Gör du det är en viktig grund för ett framgångsrikt digitalt arbete lagd.

 

Tillägg: Janne Elvelid, med bakgrund på Digitaliseringskommissionen och som jobbar med EUs digitala agenda, ger tipset om att se på digitaliseringskommissionens syn på begreppet; s 28 i rapporten En digital agenda i människans tjänst .

 

Taggar: arbetsmetodik digital resa digital transformation distribution företagsnivå kanaler samhällsnivå