At your service

Vi vet att det inte är förrän ägare, styrelser, VDar och ledningsgrupper tar kommandot i digitaliseringen som det på allvar börjar hända saker. Vårt mål är att hjälpa dem i det arbetet. Med vår passion för digitalisering och vår arbetsmetodik som språngbrädor ger vi oss i kast med följande:

Premium WordPress Themes

Digital konkurrenskraft

Vi hjälper företag och organisationer öka sin konkurrenskraft genom ett helhetsperspektiv på digitalisering. Det leder till en strategi för vad ni bör göra när och hur för att maximera er konkurrens-
kraft i er digitala resa. Mer om digital konkurrenskraft.

Premium WordPress Themes

Öka innovationskraften

I den enorma utvecklingstakt som bransch efter bransch genomgår blir kraven på innovation allt högre. Vi hjälper ditt företag öka sin innovationstakt och förändras mot en alltmer innovativ kultur. Mer om innovation.

Premium WordPress Themes

Kompetens, kultur & struktur

Det som mer än något annat avgör hur väl ditt företag kommer att klara av den digitala resan är om ditt företag har en organisation som har rätt kompetens, kultur och organisationsstruktur. Vi kartlägger vad som krävs i olika faser i ert bolags utveckling och hjälper er ta rätt steg för att maximera konkurrenskraften. Mer om organisation.

Premium WordPress Themes

Insikt, insyn & inspiration

Behöver ni hjälp att bryta mönstren, få nya perspektiv eller kickstarta er satsning? Då kanske en inspirationsföreläsning eller workshop är något för er? Kanske vill ni förstå mer om hur förändringen i omvärlden påverkar er eller hur de bästa i er bransch eller hur techbolagen i Silicon Valley arbetar? Oavsett vilket så hjälper vi gärna till!
Mer om föreläsningar & workshops.

Vill du ta tillvara digitaliseringens möjligheter?

Vad vi också jobbar med…

Att på djupet förstå digital mognad, konkurrenskraft och innovation är något vi jobbar hårt för att uppnå. Det gör vi bland annat genom:

Premium WordPress Themes

En bok

Vi skriver just nu på en casedriven handbok riktade mot styrelser, VDar och ledningsgrupper. Med utgångspunkt i de viktigaste frågorna så ger vi svar på hur er digitala satsning bör se ut för att skapa maximal konkurrenskraft. Mer om boken.

Premium WordPress Themes

Undersökningar

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm ser vi över möjligheterna att ännu djupare förstå sambandet mellan ett bolags digitalisering och konkurrenskraften det ger. Vad är de viktigaste faktorerna? Hur skiljer det sig mellan företag, branscher och länder? Mer om undersökningar.