Världens mest innovativa bolag 2015 – vilka de är och 4 saker de har gemensamt

Världens mest innovativa bolag 2015 – vilka de är och 4 saker de har gemensamt

Nu har BCG släppt sin rapport ”The most innovative companies 2015” . Rapporten utser de 50 mest innovativa företagen i världen och går också in på vad dessa har gemensamt. De lyfter fyra faktorer som de bästa har gemensamt.  1. De är snabba 2. De arbetar leant 3. De omfamnar teknik 4. De innoverar i närliggande marknader. 

Rapporten baserar sig på en undersökning bland 1500 toppchefer i olika branscher från hela världen. Dessa svarar på vilka de tycker är de mest innovativa bolagen inom respektive utanför deras branscher. Till detta läggs tre finansiella mått: aktieägaravkastning, omsättning och marginal och tillsammans ger detta den topplista över de mest innovativa bolagen som du kan se nedan. Förra årets notering inom parantes.

  1. Apple (1)
  2. Google (2)
  3. Tesla (7)
  4. Microsoft (4)
  5. Samsung (3)
  6. Toyota (8)
  7. BMW (18)
  8. Gilead Sciences (-)
  9. Amazon (6)
  10. Daimler (25)

Hela fyra bolag på topp-tio är fordonstillverkare. Gilead är ett läkemedelsbolag och strax utanför topp-tio på plats 11 hamnar ett annat läkemedelsbolag, Bayer. IBM rasade från femte till plats 13 och Facebook återfinns inte förrän på plats 28 efter att förra året hamnat på plats 9. Värt att notera och som kanske kan tyckas lite märkligt är att Yahoo gör ett jätteskutt på 20 placeringar och hamnar som nummer 16, alltså en bra bit före exempelvis Facebook.

Se de övriga på topplistan här.

Vad har då de mest innovativa bolagen gemensamt?

Förra året lyftes bland annat vikten av rätt kultur, att ledningen driver innovation och att innovationen läggs i en separat struktur som öppnar upp.  I år lyfter BCG fyra saker:

1. De är snabba

Snabbhet har länge varit en viktig faktor i innovation men vikten av det ökar i takt med omvärldstakten. BCG lyfter fyra fördelar som snabbhet kan föra med sig: 1. First mover-fördelar 2. Lägre utvecklingskostnad 3. Större marknadsandel 4. Lättare att prognostisera resultat

Hur blir man då snabb?

Jo, genom att: 1. Använda leanprocesser 2. Jobba med prototyper 3. Ha dedikerade team 4. Mäta rätt saker.

2. De är grymma på lean

Hur kontraintuitivt det än kan låta så måste processerna för innovation sitta. Gör de det kan kreativitet riktas rätt.

3. De älskar och omfamnar teknik

Titta på figuren. Den viktigaste faktorn för innovation de närmaste 3-5 åren säger toppcheferna är deras teknikplattform. Inte nya affärsmodeller eller nya kanaler. Nej, inte ens nya produkter utan den egna teknikplattformen. Anledningen är så klart att den är grunden för så mycket annat däribland nya affärsmodeller eller nya produkter.

Hur gör man då för att skapa en teknikdriven innovation? Uppenbarligen har fyrapunktslistan konkurrerat ut trepunkts- och fempunktslistan (kommentera gärna nedan vad du tror det kan bero på?) för även denna gång listar BCG fyra punkter: 1. Avsätt budget och resurser. Det får gärna resultera bland annat i ett kors-funktionellt labb. 2. Skapa incitament för innovationen (tävlingar, en del av målen) 3. Fostra en launch and learn-mentalitet i kombination med att jobba med smarta misslyckanden. (projekt man lägger ner snabbt och som man lär sig av) 4. Uppmuntra samarbete mellan it- och de affärsdrivna avdelningarna. Tekniken måste integreras än mer i affären.

4. Innovation i närliggande marknader

Att utveckla erbjudanden i marknader nära kärnverksamheterna är såväl framgångsrika äldre (3M, GE och Procter & Gamble) som yngre (Apple, Amazon och Google) bolag bra på. Att de gör det är bland annat för att tillväxten i deras kärnmarknader avtar med tiden. Det är dock en svår konst att bemästra och många bolag fastnar alltför mycket i befintlig affär eller har svårt att inse att affärslogiken ser annorlunda ut i den nya marknaden. Det finns fem (hoppsan vilken comeback av fempunktslistan!) sätt att ge sig in i närliggande marknader: 1. Utforska efterfrågedriven tillväxt. Görs bland annat genom att gå bortom demografiska nedbrutna målgrupper och klustra emotionella och funktionella behov med uppvisade beteenden. För att lyckas krävs en big data-approach. 2. Skapa en separat organisation för uppgiften. Det krävs bland annat för att få rätt fokus och inte ramla tillbaka i kärnaffären hela tiden. 3. En separat styrning tex. liknande en investeringkommitté i ett riskkapitalbolag 4. Experimentell approach. Återigen, agera snabbt och jobba leant och med smarta, snabba misslyckanden. 5. Bygg en annan kultur. Inte minst gäller detta hur en ledning skall bedöma satsningarna.

I DigJourneys metodik för digital transformation, Den Digitala Mognadsmatrisen, och den bok som kommer i mars är de fyra punkterna med på olika sätt. Om du jobbar i ett företag som vill sätta fart på den digitala innovationen kan det vara en bra idé att kolla in den.

 

Taggar: arbetsmetodik Boston Consulting Group branschnivå digital konkurrenskraft digital mognad digital transformation digitala mognadsmatrisen företagsnivå innovation lean ledarskap ledning