Verktyg för digital transformation

Alla frågor har inte svar och behöver ej heller ha det inledningsvis. Det som däremot är viktigt är att förstå var man som verksamhet befinner sig och att veta vad man behöver att göra vi vilken ordning för allt går inte att fokusera på samtidigt. Det är också viktigt att utveckla den gemensamma förståelsen och att få inspiration och kraft från andra.

Vare sig en verksamhet vill driva transformationen själv eller ha stöd så utvecklar vill verktyg som hjälper både företagen som skall transformeras och de konsultföretag som vill hjälpa dem.

Vår bok, Att leda digital transformation och vår metodik Digital Maturity Matrix är exempel på
verktyg som stöttar. Vi utvecklar också digitala verktyg som finns på Digitaltransformation.net. Där finns mängder av case, intervjuer och övningar i en kunskapsbas, där finns ordlista och där finns också ett digitalt mognadstest som hjälper till att förstå var verksamheter befinner sig samtidigt som det skapar ett lärande och ger tips och rekommendationer.

Vill du prata mer om hur våra verktyg kan stötta i digital transformation?