Digital transformation i offentlig sektor

Offentlig sektor är mitt inne i en omställning av gigantiska mått. Det är viktigt att den lyckas då vårt välfärdssamhälle hänger på det. DigJourneys uppdrag är att tillsammans med våra kunder i offentlig sektor skapa förutsättningar och förmågor för att förändra offentlig sektor i grunden.

DigJourneys certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation.

Ska du leda verksamhetens digitala omställning?

Anmäl dig eller kollega till certifieringskursen Ramverket för att leda digital transformation.
Ta del av metod, process och verktyg för att leda, göra och styra den digitala omställningen.

Anmäl dig till DigJourneys öppna certifieringskurs

I många år har strategin för offentliga verksamheter varit att göra mer med mindre resurser. Idag när vårt samhälle sätts under enorm press kan vi konstatera att göra samma sak fast lite bättre och snabbare inte alls räcker. Det krävs nya lösningar för ett samhälle i stark förändring.

Vi driver framgångsrik digital transformation i offentlig sektor. Vår beprövade metodik, våra processer och digitala verktyg kombinerat med lång erfarenhet av transformationsledning ger er förutsättningar och förmågor för att lyckas med den digitala omställningen.

photo: Claudio Buttler

Effektivisering som mål räcker inte. Det kommer inte att säkra den välfärd vi alla förväntar oss.


Tillsammans skapar vi ett mer demokratiskt, hållbart och digitaliserat Sverige

Vilken utmaning vill du lösa just nu?

Ta ett helhetsgrepp om den digitala transformationen och koordinera alla initiativ för en riktad kraft framåt

Utvecklingsprogram för hela kommunen med DigJourneys e-learning lösning och skräddarsydda utvecklingsprogram

Alla ska med, från politiken till medarbetarna

Syfte: Öka takten i digitaliseringen när hela styrkedjan är med.
Ambition: Samsyn, gemensamt arbetssätt och styrning av den digitala transformationen

Prata med Joakim för att veta mer

Datadriven innovation - en förutsättning för en smart och hållbar stad för framtida generationer

Vad krävs för att lyckats utveckla det smarta och hållbara samhället för framtida generationer? Idag talar vi om smart industri, smarta samhället, den smarta kommunen.

Ett smart samhälle kräver att olika aktörer blir sammankopplade för att då kunna erbjuda något ännu bättre. Kommunen med de kommunala bolagen är en viktig nod. Utan en datadriven kommun blir det inget smart samhälle. Vad är det? Varför är det viktigt? Hur gör man?

Andreas har gjort resan tillsammans med Halmstad kommun. Ta del av hans erfarenheter.

Kontakta gärna Andreas

Få medarbetarna att vilja vara en proaktiv kraft i vår digitala framtid

Att leda digital transformation kan såklart göras på flera olika sätt. Vi tror på att den organiska tillväxten och förflyttningen är den mest hållbara. Dock så visar det sig att vid krissituationer - kan vi förflytta berg.

Att få med sig medarbetarna i en komplex digital förändring är svårt. Därför har vi utvecklat DigJourney Way, arbetssätt som hanterar komplex förändring och samtidigt utgår från ett human perspektiv.

Proaktivitet kan designas. Vi jobbar bland annat med att utbilda ambassadörer för digitaliseringen, de som tillsammans skapar rörelsen, vi designar ledardagar, politikerdagar, transformationsdagar, vi faciliterar workshops med affär, verksamhet och lek i fokus.

Boka ett möte med Marie för att veta mer

Skräddarsydda transformationsprogram inom ledarskap, innovation, förändringsledning, medarbetarskap

Vårt arbetssätt, DigJourney Way, bidrar till en digitalt mogen, lärande och snabb organisation som har förmågan att anpassa sig till omvärldens förändringar och erbjuder storskalig förflyttning i en komplex och snabbt föränderlig värld.

Vi jobbar för närvarande med Regional utveckling tillsammans med bland annat biblioteksutveckling i Blekinge Kronoberg, Västerbotten, Gävleborg, Östergötland och Sörmland

Nyfiken på vad ni kan göra? Boka ett möte med Marie

Ditt team för att leda och utveckla nya superkrafter


Läs mer om våra tjänster

1

Rådgivning

Vi hjälper offentlig sektor med stöd och rådgivning kring hur storskaliga förflyttningar kan designas och genomföras. Det handlar inte enbart om teknik utan även hur ledarskap, kultur och struktur behöver utvecklas för att kunna genomföra en digital transformation. Vi finns som ett stöd i både de stora och de lite mindre frågorna. Det kan handla om allt ifrån stöd i hur man tar fram en konkret och handlingsorienterad digital transformationsplan och en digital målbild/destination, göra en nulägesanalys genom en digital mognadsmätning med rekommendationer eller agera bollplank och rådgivare i digitaliseringsfrågor.
Läs mer om rådgivning

2

Utbildningar & certifiering

Vi har mångårig erfarenhet av att designa och genomföra olika former av utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Öka din kunskap om hur du leder digital transformation för bästa effekt och skapa värde för dig själv, dina medarbetare och verksamheten. Vi har certifierat fler än 200 personer inom digital transformation och har gedigen erfarenhet av att designa såväl kortare kurser som mer omfattande transformationsprogram för offentlig sektor.
Läs mer om våra aktuella utbildningar

3

E-learning

När ni behöver att få fler att förstå vad det innebär att vara ledare eller medarbetare i digital transformation så är det med oss ni vill prata. Vi har e-learningutbildningar för just detta. De finns såväl i standardutförande men kan också anpassas helt efter era behov.
Läs mer om e-learning

4

Föreläsningar & inspirerande workshops

Vi arrangerar interaktiva och inspirerande föreläsningar och workshops i syfte att skapa bättre förståelse för omvärldens komplexitet och snabba förändringar utifrån ett medborgarperspektiv. Det handlar om att säkerställa offentlig sektors fortsatta långsiktiga och hållbara relevans och konkurrenskraft. Vi håller såväl digitala webinarier och digitala workshops som fysiska utbildningar, föreläsningar och skräddarsydda workshops. Vi är också flitigt anlitade som keynote speakers på konferenser, chefs- och ledardagar etc.
Läs mer om föreläsningar

5

Digitalt mognadstest

Vårt digitala mognadstest har genomförts tusentals gånger av kunder inom både privat och offentlig sektor och det är ett bra sätt att komma igång men också att löpande ta tempen på vilken förflyttning som görs i verksamheten. Det digitala mognadstestet är ett kraftfullt dialogverktyg för att skapa förståelse för verksamhetens digitala mognad utifrån ett antal olika perspektiv.
Läs mer om mognadstestet

Demokrati i en digitaliserad värld

Digitalisering är en så kraftfull förändringsvåg att den påverkar individer, organisationer, verksamheter, branscher och samhällen i grunden.

Vad händer då med vår demokrati och vad innebär egentligen demokrati i en digitaliserad värld? Vem värnar om den och vad vill vi att den ska vara?

Vi har många frågor, färre färdiga svar men stor drivkraft samt metoder och verktyg för att ta oss framåt. Vill du utforska detta med oss? Boka ett samtal med Marie.