Skrivet av Johan Forsberg den 20 november 2020

DigJourney stärker sitt Advisory board med Kent Persson

Aldrig tidigare har behovet av digitaliseringen i den offentliga sektorn varit så påtaglig och DigJourney har den senaste tiden haft en stark efterfrågan på sina tjänster inom hållbar digital transformation inom sektorn.

Digitaliseringen påverkar hela vårt samhälle, såväl näringslivet som offentlig sektor. DigJourney är idag en av de främsta krafterna inom digital transformation. Därför är det hedrande att få vara en del av DigJourney i tider där digitaliseringen kommer beröra oss alla allt mer, säger Kent Persson, medlem i DigJourneys advisory board.

Aldrig tidigare har behovet av digitaliseringen i den offentliga sektorn varit så påtaglig och DigJourney har den senaste tiden haft en stark efterfrågan på sina tjänster inom hållbar digital transformation inom sektorn. Den politiska sfären behöver öka sina förmågor ytterligare för att på bästa sätt kunna leda offentlig sektors nödvändiga digitala transformation. Det krävs mer än effektivisering för att ta vara på de möjligheter digitaliseringen ger. Det krävs nya lösningar för ett samhälle i stark förändring, det krävs ett förstärkt ledarskap och uppdaterade styrsystem.

För att möta dessa behov har DigJourney stärkt sitt advisory board med Kent Persson. På så sätt ökar DigJourney sin kunskap. Kent har en stor erfarenhet av att arbeta med styrnings- och förändringsprocesser inom offentlig sektor, med drygt 20 års erfarenhet av det politiska systemet, lokalt, regionalt och nationellt. Kent har bland annat varit både kommunalråd och landstingsråd i Örebro. Under åren 2012-2015 var Kent partisekreterare för Moderaterna. Sedan 2016 är Kent Persson samhällspolitisk chef för Heimstaden.