Att arbeta som förtroendevald i en digitaliserad värld (1)