#TransformationDay - vårt bidrag till en viktig dag i folkbildningens tecken

Den 2 oktober går den andra upplagan av Digital@idag av stapeln. Digital@Idag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Syftet är att gemensamt stärka Sveriges förutsättningar att möta samhällsförändringar i kölvattnet av digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller och målet är att inspirera alla människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen.

Program #TransformationDay på Digital@Idag, den 2 oktober

Vi arbetar just nu med att ta fram ett detaljerat program, men i grova drag kommer det att se ut såhär:

Program #TransformationDay 2 oktober

  • 8.30 “Klustret Online” - Incheckning
  • 9.00 Flera parallella onlinesessioner på mellan 20-60 minuter
  • 12.00 “Klustret Online” - Virtuell lunch i mindre grupper dela erfarenheter och lär känna nya personer.
  • 13.00 Flera parallella onlinesessioner på mellan 20-60 minuter
  • 15.30  Klustret Online - AW/Utcheckning - Vad tar vi med oss från dagen?
  • De parallella onlinesessionerna kan vara webinarier, paneldialoger, samskapande workshops m.m.

Under #TransformationDay kommer vi att samarbeta vi med vårt ekosystem för digitala transformationer. Teman kommer t.ex. att vara politikers och styrelsens roll i transformationen, ledarskap/medarbetarskap, hur man skapar kort- och långsiktig förflyttning i en organisation, affärsmodellering, innovation och personlig utveckling. Programmet under heldagen kommer bestå av flera olika sessioner där vi blandar föreläsningar med interaktiva runda-bord-samtal, samskapande workshops, nätverksaktiviteter m.m. Vi arbetar just nu på programinnehållet och kommer inom kort att presentera det nedan.

Varför deltar vi i Digital@Idag den 2 oktober?

Vi lever i en tid av gigantiska omställningar, och i centrum för omställningarna/transformationerna står människan, inte tekniken. DigJourneys vision är att demokratisera transformationer. Vi menar att det är en förutsättning för en positiv samhällsutveckling att vi förmår ta oss an digitaliseringens utmaningar och möjligheter på bästa sätt. Såväl tekniskt, men framförallt, som människor. Därför är Digital@Idag en viktig dag för oss, en dag då vi tillsammans med över 160 engagerade aktörer som delar samma framtidsvision, om ett samhälle som tar till vara på det bästa av digitaliseringens möjligheter i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Läs mer om detta fantastiska initiativ

Om Digital@Idag och #TransformationDay

Initiativtagare till temadagen är Forum för Omställning, (FfO), Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige LO, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Statens Servicecenter. För att bidra på bästa sätt till Digital@Idag samarbetar vi på DigJourney med Klustret Ekskäret och vår transformationspartner byBrick.