Ta kommandot i digitaliseringen

Digitalisering påverkar bolagets alla delar. Som ledare måste du förstå de dramatiska förändringar som sker i kölvattnet av digitaliseringen. Hur påverkas din bransch och vad innebär det för ditt bolag? Lyft blicken och ta kommandot över hela din verksamhets utveckling.

Genom att öka den digitala mognaden i hela bolaget maximeras den digitala konkurrenskraften. Med vår arbetsmetodik i grunden hjälper vi dig att besvara vad som behöver göras när för att möta marknadens nya utmaningar.

I boken Att leda digital transformation förklaras digital transformation och arbetsmetodiken Den Digitala Mognadsmatrisen presenteras. Den tar utgångspunkt i att framgångsrik digitalisering förutsätter innovation, god förändringsledning och digital mognad. Du lotsas genom förändringsprocessens tre faser, ges de verktyg som krävs för att leda en framgångsrik transformation och får rekommendationer på vad som bör göras och när.

Mer om boken