Bli certifierad i

Digital Transformation Framework!

 • as a Consultant, 23, 24, 25 January in Stockholm
 • som konsult, 14, 15 februari och 22 februari i Stockholm
 • som transformationsledare, 27, 28 februari och 13 mars i Skellefteå
 • som konsult, 7, 8, 22 mars i Göteborg
 • som ledare i offentlig sektor, 15, 16 och 28 maj i Göteborg (värd är GöteborgsRegionen för sina medlemskommuner)
 • som konsult, 23, 24 maj och 5  juni i Stockholm
 • som change maker, 12, 13 och 27 september i Stockholm
 • som konsult, 14, 15 och 29 november i Stockholm

Har du några frågor? Kontakta oss  

Programmet ger dig:

 • Kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation
 • Insikter om vilken roll du har i en digital transformation och vilka dina styrkor respektive utvecklingsområden är
 • Certifiering i Digital Transformation Framework
  • Övergripande kunskap om den övergripande transformationsprocessen – The DigJourney Way
  • Detaljerad kunskap om arbetsmetodiken The Digital Maturity Matrix
 • Information och grundmaterial för att beskriva en organisations digitala mognad
 • En grov Transformationsplanering
 • Tillgång till kunskapsbank, digitalt mognadstest, alumninätverk med 100 stycken Digital Transformation Enablers