Nya datum! – Bli certifierad i

Digital Transformation Framework!

Har du några frågor? Kontakta oss  

Kursen ger dig:

  • Certifiering i Digital Transformation Framework
    • Övergripande kunskap om den övergripande transformationsprocessen – The DigJourney Way
    • Detaljerad kunskap om arbetsmetodiken The Digital Maturity Matrix
  • Kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation
  • Insikter om vilken roll du har i en digital transformation och vilka dina styrkor respektive utvecklingsområden är
  • Information och grundmaterial för att beskriva en organisations digitala mognad
  • En grov Transformationsplan
  • Tillgång till kunskapsbank, digitalt mognadstest, alumn med 140 stycken Digital Transformation Enablers