Vårens program i att leda digital transformation!

 • Leading Digital Transformation, as a Consultant, 23, 24, 25 January in Stockholm
 • Att leda digital transformation, som ledare, 7,8, 22 februari i Stockholm
 • Att leda digital transformation, som konsult, 14, 15 februari och 1 mars i Stockholm
 • Att leda digital transformation, som konsult, 7, 8, 22 mars i Göteborg
 • Att leda digital transformation, som konsult, 23, 24 maj och 7  juni i Stockholm

Anmäl dig här   Kontakta oss  

Programmen ger dig:

 • Kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation
 • Insikter om vilken roll du har i en digital transformation och vilka dina styrkor respektive utvecklingsområden är
 • Certifiering i Digital Transformation Framework
  • Övergripande kunskap om den övergripande transformationsprocessen – The DigJourney Way
  • Detaljerad kunskap om arbetsmetodiken The Digital Maturity Matrix
 • Information och grundmaterial för att beskriva en organisations digitala mognad
 • En grov Transformationsplanering
 • Tillgång till kunskapsbank, digitalt mognadstest, alumninätverk med idag närmare 75 stycken Digital Transformation Enablers