Föreläsningar & workshops

Föreläsningar och workshops

Ibland behövs det att man stannar upp och rycker sig loss från de operativa sysslorna. Det är i pausen från dem som tankar kan landa och nya födas. Inte sällan är det då som företaget tar de verkliga skutten framåt. Skutt som behövs för att företaget skall ha en minst lika framgångsrik morgondag som det som bjuds idag.

Behöver ni hjälp att stanna upp ett tag, titta in i omvärld och framtid, bryta mönstren och tänja era tankar? Då kanske en inspirationsföreläsning eller workshop är något för er?

Föreläsningarna och våra workshops har ofta samma tema men formaten är olika. Föreläsningar ligger ofta på mellan 20 minuter till en timme, medan en workshop brukar ta mellan 2 timmar och en dag. Inte sällan föreläser vi på begäran inom vissa områden som ofta tar avstamp från digitaliseringens påverkan på branscher och företag, medietrender, organisationsstruktur och kultur. Här är några exempel på insikt, insyn och inspiration vi gärna delar med oss av:

  • Digital transformation -vad det är och hur man lyckas!
  • Vad vågsurfning har gemensamt med digital transformation
  • Digitala mognadsmatrisen -en metodik för att lyckas i den digitala omställningen
  • Styrelsens/VDns/Ledningens roll i digitalisering
  • Digitalt ledarskap, vad är det?
  • Hur digitalisering ökar värdet för dina kunder och aktieägare
  • Ta kommandot och dumpa det digitala alibit!
  • 10 viktigaste medietrenderna 2015
  • Vad alla företag kan lära av medieföretag
  • Vad vi kan lära av Silicon Valley
  • Varför HR bör ta steget in i finrummet
  • 10 framgångsrika svenska företag ger insyn i de digitala framgångsrecepten

Inom vilket område behöver ni insikt, insyn eller inspiration?