Nej, du kan inte anställa digital kompetens…

Hemma och på jobbet…däremot kan du anställa digital kunskap och innan jag går in på skillnaden låt mig börja med lite bakgrund.

Företag som arbetar aktivt med sin digitala transformation (anpassa företaget efter de förändringar digitalisering innebär) inser förr eller senare att de behöver utveckla sina anställda med nya förmågor men också attrahera ny talang. Det brukar talas om att anställa digital kompetens, kompetens som skall göra att bolaget klarar av att hantera de nya förutsättningarna. Det som dock ofta sker är att de personer som anställs för att bidra till den digitala förflyttningen i själva verket inte lyckas uträtta speciellt mycket. I vart fall inte så mycket som de förhoppningar som funnits på dem innebär. Varför är det så?

Egentligen är det ganska enkelt. Det går inte att anställa digital kompetens (eller annan kompetens heller för den delen), det går bara att anställa kunskapsrika personer. Utan en miljö som gör att de kan tillvarata den kunskap de har blir de inte kompetenta. Se på bilden ovan. Detta är en vanlig, om än en smula överdriven, bild på hur det ser ut på många arbetsplatser. Då vi ber deltagare i workshops bedöma hur digitalt mogna de känner sig som privatpersoner hamnar det ofta på 7-8 i snitt på en 10-gradig skala; ”Jodå vi har 3 paddor hemma och Apple-tv, vi kör också Netflix och HBO Nordic samt har ett Sonossystem vi kör Spotify på.” Då vi ställer samma fråga gällande deras digitala mognad på deras jobb ligger snittet ofta runt 3-4; ”Nja, det är väl i princip samma officemiljö som vi hade då jag började på bolaget för 7 år sedan”. Ungefär så ser det ofta ut och skillnaden mellan den digitala mognad som medarbetarna har som privatpersoner och den de har i deras yrkesroll är den digitala potential de har fast som inte tillvaratas. Anledningen till det är, i sin tur, att bolaget har en IT-policy som medarbetarna måste anpassa sig och begränsa sig efter snarare än som det borde vara, att bolagen har en IT-policy som anpassar sig efter medarbetarna och deras behov.

Det är heller inte bara rätt verktyg som är viktiga för att att skapa en miljö som möjliggör för människor att bli kompetenta. Än viktigare är kulturen och att det finns en öppenhet för att hitta nya vägar och vilja ge den nya kunskapen grogrund i bolaget. Utan det slår den nya medarbetaren snabbt i glastak och fastnar.

Formeln för kompetens ser således ut som följer:

Kunskap + Miljö = Kompetens

Hur ser det ut hos dig? Har bolaget du arbetar på en arbetsmiljö som gör att digitalt kunskapsrika medarbetare blir digitalt kompetenta?

UPDATE: Diskussioner har tagit fart på Linkedin. Både här och här om du vill läsa eller delta!

 

____________

Denna posts innehåll har inspirerats av vår kommande bok om digital transformation.

Taggar: arbetsverktyg BYOD change digital mognad digital resa digital transformation individnivå kompetens kompetensutveckling organisation organisationskultur