Få fart på ert arbete med AI

Generativ AI har haft sitt genombrott och bidragit till en explosion av nya tjänster och AI är numera på var persons läppar. DigJourney hjälper er att skapa förutsättningar och förmågor för att redan idag skapa värde med hjälp av AI. Vi har AI-konsulter, utbildningar, workshopar och processer som får fart på arbetet med AI.

Steg 1. Skapa medvetenhet och inspirera till handling

DigJourney Kurs: kom igång med generativ AI

Kurs: Kom igång med generativ AI

Vad är Runway 1, Midjourney, Dall-E, Adobe Firefly, ChatGPT och Google Bard? Lär dig hur du kan bli mer effektiv genom att nyttja den fulla potentialen i din framtida AI-assistent! Här får du en lära dig vad generellt om AI och specifikt om generativ AI. Du kommer praktiskt utforska och lära dig hantera olika generativa AI tjänster och veta vad du kan använda dem till.

Kolla in nästa kursstart här - Mer om kursen
Workshop: Introduktion till AI för ledare och verksamheter

Workshop: Introduktion till AI för ledare och verksamheter

En av våra populäraste workshopar där vi lägger grunden till förståelse för AI och vilken nytta det kan skapa. Redan innan workshopen skickar vi ut en kort enkät där vi kartlägger nuläge för er verksamhet och för er som ledare. Den interaktiva workshopen innehåller bland annat grunderna i AI där vi beskriver vad det är och vilka skillnader som finns i olika typer av AI, vi går genom bakgrund och de viktigaste aktörerna. Sedan ser vi på nyttor där vi lyfter exempel som är relevanta för just er. Ni får jobba hands on i AI-verktyg och ta fram olika möjligheter ni har i er verksamhet. Vi gör också en övning där ni får jobba med vilken skillnad AI kan göra för er som ledare och för er verksamhet samt var ni skulle kunna börja. Vi avslutar med olika rekommendationer på nästa steg för att ta er vidare.

Kontakta Joakim för mer info
Workshop: Rusta din styrelse för framtidens AI-möjligheter och utmaningar

Workshop: Rusta din styrelse för framtidens AI-möjligheter och utmaningar

AI kommer påverka alla delar av en organisation och utan styrelsens ledning kan det vara svårt att navigera i denna genomgripande förändring. Att hantera och utnyttja AI kräver en bred investering som sträcker sig bortom teknologi till områden som kompetensutveckling, processförändringar, datahantering, cybersäkerhet och anpassning till etik och regelverk. Styrelsen behöver ha en djup förståelse om AIs påverkan på verksamheten för att kunna styra dessa investeringar effektivt och säkerställa att organisationen kan optimera nyttjandet av AI:s fulla potential. Slutligen, denna djupgående förståelse av AI är avgörande för att styrelsen ska kunna utforma strategiska beslut som gynnar organisationens långsiktiga värdeskapande och hållbarhet.

Kontakta Johan för mer information
AI-playbook frigör kraften på ett säkert sätt

Ta fram en AI-playbook/policy

Generativ AI är en fantastisk möjlighet till ökad kreativitet och produktivitet och bör verkligen uppmuntras. Det är dock viktigt att medarbetare förstår riskerna så att användandet går så smärtfritt som möjligt. Vi hjälper er med en process att ta fram er AI-policy, eller AI-playbook, som gör att ni tryggt kan släppa loss kraften!

Kontakta Joakim för mer information

2. Börja lära, testa och experimentera

Ny utbildning - Att leda AI-transformation

Ny utbildning - Att leda AI-transformation

Vill du öka effektiviteten, konkurrenskraften, det interna engagemanget och skapa nya affärsmöjligheter med hjälp av AI? Den här kursen är för dig som vill ta vara på möjligheterna som AI skapar. Genom att utveckla din förståelse för hur verksamheter kan använda AI för att optimera processer och uppnå strategiska mål kan du ta ledarskap över AI-transformationen.

Läs mer om kursen
Ny utbildning: Bli framtidens konsult - bli en hybridkonsult!

Ny utbildning: Bli framtidens konsult - bli en hybridkonsult!

När generativ AI nu revolutionerar konsulting, kan uppgifter som tidigare tog tiotals eller hundratals timmar lösas på några få timmar med smarta AI-verktyg. En ny generation konsulter, hybridkonsulter, kombinerar digitala verktyg med mänsklig rådgivning för ökat kundvärde

Läs mer och anmäl dig här
Ta fram en AI-pilot

Ta fram en AI-pilot

En 5-stegs process för att utveckla en AI-pilot som skapar lärande oh värde.
1. Introduktionsworkshop
2. Prioritering av usecase
3. Fördjupning teknisk genomförbarhet
4. Utveckla pilot
5. Eventuell uppskalning

Vad skulle ni kunna bygga?

Kontakta Joakim för mer information
DigJourney workshop: AI assistenter - vad innebär det för er?

Workshop: ta kliv i ert beslutsfattande genom samarbetsbaserad AI

Samarbetsbaserad AI skiljer sig från traditionell AI genom att kombinera mänsklig intuition och kreativitet med AI:s kraftfulla dataanalys och mönsterigenkänning. Detta unika samarbete möjliggör överlägset beslutsfattande, där människans och AI:s styrkor kompletterar varandra för att nå optimala, långsiktiga och välgrundade beslut.

Läs mer och boka er workshop
Öka innovationstakten med hjälp av extern finansiering

Öka innovationstakten med hjälp av extern finansiering

Vi hjälper er att skapa förutsättningar för att snabbt komma igång och kunna satsa på innovation.

Boka ett möte med Anders

Steg 3. Skapa grunden till att accelerera er AI-transformation

4. Ta fram en inspirerande och tydlig målbild med digitalisering

Ta fram en målbild som skapar riktning och engagemang

Vi hjälper er att definiera en tydlig målbild för er AI-transformation, en målbild som skapar tydlighet och mobiliserar kraft i resan.

Läs mer och boka möte
Ta reda på er digitala mognad

Ta reda på ert nuläge genom att mäta er digitala mognad

Ett digitalt mognadstest (DMI) med analys och konkreta rekommendationer är ett bra sätt att snabbt se hur digitalt mogen verksamheten är och vilka områden man behöver fokusera på för att stärka digitala konkurrenskraften.

Läs mer och boka möte
Skapa en transformationsplan för att nå er målbild

Skapa en transformationsplan för att nå målbilden

Vi använder en effektiv och involverande process för att arbeta fram en AI-transformationsplan för din verksamhet. Vår utgångspunkt är den välbeprövade modellen “6 steg till transformationsplan” där vi tillsammans tar fram konkreta initiativ och prioriteringar för din verksamhet.

Läs mer och boka möte
Etablera program för individuellt lärande som stärker er AI resa

Skapa förutsättningar för storskaligt lärande i din organisation

I framtiden kommer vi att prata om innan 2023 och efter 2023. Rapporten, The state of AI in 2023 Generative AI’s breakout year, från Enligt McKinsey & Company visar att de verksamheter som har hög AI mognad satsar hårdare på kompetensutveckling hos personalen - och de flesta tror att mer än 30% av personalen behöver omskolas under de kommande tre åren. Börja redan nu att planera och skapa förutsättningar för lärande i din organisation.

Boka möte med Anna

Some people call this artificial intelligence, but the reality is this technology will enhance us. So instead of artificial intelligence, I think we’ll augment our intelligence.

Ginni Rometty - fd VD och ordförande, IBM


Ett urval av kunder och partners till DigJourney


Fyra anledningar att samarbeta med DigJourney

1

Vårt ekosystem

Vi har ett unikt ekosystem för att arbeta med digital transformation. Genom en kombination av rådgivning, metodik, utbildning och digitala verktyg driver vi framgångsrik transformation i företag och organisationer. Vi ger helt enkelt din verksamhet förutsättningar och skapar färdigheter för att lyckas i den digitala omställningen.

2

Originalet

Digjourney har en position som ledare inom digital transformation i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda dig unik kunskap och kompetens inom området. Vi har under åren genomfört en mängd transformationsuppdrag för företag och organisationer, hållit hundratals föreläsningar och workshops, utbildat fler än 200 changemakers, sålt över 10 000 exemplar av boken “Att leda digital transformation” och haft fler än 3 000 personer som har gjort vårt digitala mognadstest.

3

Co-creating transformation

Vi arbetar annorlunda än många av de traditionella konsultföretagen. Vi ser oss som katalysatorn i ditt företags digitala transformation. Vårt mål är att din verksamhet ska få de nödvändiga verktyg, metoder och lösningar för att själva sitta i förarsätet för den digitala transformationen. Under ett uppdrag överför vi kunskap, modeller och verktyg så att ni själva kan driva vidare den digital transformationen.

4

Experter på digital transformation

Vi kan digitalisering. Vi har lång och gedigen erfarenhet av digital transformation i olika branscher och verksamheter. Samtliga rådgivare hos oss har mer än 20 års erfarenhet av arbete med digitalisering. Tillsammans med vår välbeprövade metodik och verktyg sätter vi AI en kontext med er digitala transformation.


Lång erfarenhet från arbete på ledningsnivå i olika branscher

Vi har starka case. Vi har genomfört digitala transformationsuppdrag för en mängd olika företag inom många olika branscher. DigJourney har jobbat med allt från stora ledande börsbolag till mindre privatägda bolag, från kommuner och regioner i landet till intresseorganisationer och NGOs. Läs mer om hur vi jobbar i olika branscher.

Ett urval av branscher där vi har arbetat med digital transformation: