Skala upp er digitala transformation för full effekt

Allt det vi är och gör handlar om att hela tiden bli bättre på att lyckas med transformation och att överföra den förmågan till andra. Till er. Till dig. Låt oss berätta hur.

Ett axplock ur vad vi kan hjälpa er med

Genom djup förståelse för hur man lyckas och med hjälp av en bredd av verktyg skapar vi framgångsrik transformation i företag och organisationer. Med utgångspunkt i vår beprövade metodik presenterar vi här några av de tillvägagångssätt vi arbetar med tillsammans med våra kunder.

1

Rådgivning

Vi hjälper er skala upp digital transformation och få full effekt. Gör en nulägesanalys, skapa samsyn i ledningen eller genomför ett transformationsprogram. Oavsett behov talar mycket för att vi kan hjälpa er.
Läs mer om rådgivning

2

Utbildningar & certifiering

Öka din kunskap om hur du leder digital transformation för bästa effekt och skapa värde för dig själv, dina medarbetare och verksamheten. Vi har certifierat fler än 300 personer inom digital transformation.
Läs mer om våra aktuella utbildningar

3

E-learning

När ni behöver att få fler att förstå vad det innebär att vara ledare eller medarbetare i digital transformation så är det med oss ni vill prata. Vi har e-learningutbildningar för just detta. De finns såväl i standardutförande men kan också anpassas helt efter era behov.
Läs mer om e-learning

4

Föreläsningar & workshops

Att förstå vår omvärld och hur vi navigerar och agerar för att lyckas är vår hemmabana. Vi håller såväl webinarier som föreläsningar och skräddarsydda workshops. Vi är också flitigt anlitade som keynote speakers.
Läs mer om föreläsningar

5

Digitalt mognadstest (DMI)

Vårt digitala mognadstest (Digitalt Mognadsindex, DMI) har genomförts tusentals gånger av kunder inom både privat och offentlig sektor. Det ger ett nuläge, rekommendationer och en grund för samsyn i er organisation.
Läs mer om mognadstestet

6

Transformationspartners

Våra partners är noga utvalda och spelar en central roll i DigJourneys ekosystem genom att tillföra unik specialistkompetens och regional närvaro. De finns runt om i Sverige och även ute i Europa, och väntar på att få hjälpa till.
Läs mer om partners

Ny kurs som låter dig upptäcka den Generativa AI-världen med Paulina Modlitba

Vad är Runway 1, Midjourney, Dall-E, Adobe Firefly, ChatGPT och Google Bard? Kom igång med de viktigaste generativa AI-verktygen nu!

Läs mer

Kundundersökning DigJourney 2022

Vi har frågat våra största och viktigaste kunder hur de upplever samarbetet med oss - en kundundersökning helt enkelt. Det primära syftet är att vi skall lära oss av det och kunna bli bättre men det kan också vara intressant för andra att se vad våra kunder tycker - så varsågod, här är ett utdrag.

Läs mer

Skala upp lärandet med e-learning

Behöver du få lärande hos fler och göra det på ett effektivt sätt? Kolla in våra e-learningutbildningar i digital transformation för ledare och medarbetare.

Läs mer här

Vilken digital mognad har din verksamhet?

Genom att din verksamhet genomför vårt välkända digitala mognadstest får ni ett digitalt mognadsindex (DMI) och en nulägesanalys med tips och rekommendationer.

Mer om mognadstestet

Så ökade SAS sina digitala förmågor

Så ökade SAS sina digitala förmågor

SAS GSM har insett att digital transformation först och främst handlar om människor och kultur. Men hur ökar man förmågorna i en organisation på högvarv och hur utvecklar man kulturen i syfte att öka innovationskraften och skapa en lärande organisation? Annorlunda uttryckt, hur går man från en know-it-all-organisation till en learn-it-all organisation?

Läs mer om kunder och case
Alla medborgare ska få möjlighet att öka sin digitala kompetens

Alla medborgare ska få möjlighet att öka sin digitala kompetens

Kungliga Biblioteket har ett uppdrag att öka svenskarnas digital kompetens. DigJourney bidrar till att utveckla ledarna genom ökad förståelse om det digitaliserade samhället, skräddarsydda transformationsprogram samt genom en utbildning för ledarna på Sveriges 1200 folkbibliotek.

Läs mer om kunder och case

Superpowering Changemakers to Lead Digital Transformation

Vad vårt arbete ytterst syftar till

Vi vill demokratisera transformation. Det behövs för att skapa en positiv och hållbar förändring för de miljontals.

Mer om varför vi gör det vi gör

Att leda digital transformation

Betyg: 5 av 5 Skriven av Joakim Jansson & Marie Andervin

En handbok för styrelser, ledningar och vd:ar om att ta kommandot i digitaliseringen. Digital transformation är ett hett diskussionsämne i allt fler styrelse- och ledningsrum.