Politikens roll inom AI och den digitala transformationen

Politiken har en nyckelroll i att få digitaliseringen att hända. DigJourney hjälper på olika sätt till att få våra förtroendevalda att förstå mer om AI och digitalisering och vilken samhällspåverkan de har.

Vi vet av erfarenhet att storskalig förändring sker först när den politiska nivån har bestämt sig. Därför satsar vi på att stärka den politiska ledningen tillsammans med tjänstemannaorganisationens i deras förmåga att ta ledarskap över och driva på den koncerngemensamma digitala och hållbara transformationsresa.

Fem kunskapslyft som hjälper politiken att ta ledarskap över AI och digitaliseringen

Din kommun står inför betydande välfärds- och samhällsutmaningar såsom en snabbt föränderlig omvärld, tuffare ekonomi, färre skall leverera mer inom välfärden, rekryteringsutmaningar och hållbarhetsutmaningar.

Att vara politiker i en digitaliserad värld är utmanande. När samhället stöps om behöver politiken hänga med. Kommunens omställning behöver accelerera och din roll är att driva på omställningen, säkerställa finansiering och utvärdera den digitala transformationen. Men hur gör man det tryggt och säkert utifrån medborgarnas behov och krav?

Välj mellan interaktiv föreläsning, workshop, politikerdag eller utvecklingsprogram

  1. Vad innebär det politiska ledarskapet i en digital tid?
  2. Digitaliseringens och AIs roll i samhällsförändringarna vi ser
  3. Vad innebär en digital omställning för en kommun?
  4. Vad krävs för att leda politikens digitala omställning?
  5. Styrmodellens roll och påverkan i kommunens digitala transformation

1. Vad innebär det politiska ledarskapet i en digital tid?

FORMAT: Föreläsning & diskussion 60-120 minuter
- Fyra perspektiv i rollen som politiker
- Ta ledarskap över AI och digitaliseringen
- Vad innebär AI, digitalisering och digital transformation?
- Samhällsförändring och digital utveckling, hur hänger det ihop?
- Demokrati i en digitaliserad värld, finns den?

Ta kontakt med Marie för att boka
Spela Politiskt ledarskap Politiskt ledarskap
Politiskt ledarskap

2. Digitaliseringens och AIs roll i samhällsförändringarna vi ser

FORMAT: Interaktiv halvdagsworkshop
- Digitaliseringens två sidor
- VOKA världen, samhällsförändringar, hållbarhet och digitalisering
- Den digitala utvecklingen och hur nyttjas digitaliseringens möjligheter?
- Vad innebär det för oss?

Ta kontakt med Marie för att boka

3. Vad innebär en digital omställning för en kommun?

FORMAT: Interaktiv halvdagsworkshop
- Digitaliseringens roll för våra välfärdsutmaningar
- Att radikalt göra på ett annat sätt, vad innebär det?
- Min kommuns digitala transformation, utmaningar och möjligheter

Ta kontakt med Anders för att boka

4. Vad krävs för att leda politikens digitala omställning?

FORMAT: Interaktiv halvdagsworkshop
- Vad innebär en politisk digital transformation?
- Hur leder politiken sig själv genom en digital transformation?
- 3 områden att utmana

Ta kontakt med Anders för att boka

Initialt handlar det om att skapa samsyn och ett gemensamt språkbruk kring vad digitalisering och digital transformation konkret handlar om och besvara tre viktiga frågeställningar.

  • Hur bör du som politiker förhålla dig till den digitala utvecklingen och digitaliseringen av samhället?
  • Hur kan du se till att kommunen nyttjar digitaliseringens kraft för ett hållbart digitaliserat samhälle?
  • Vad krävs för att sätta dig i förarsätet och leda den digitala transformationen?

5. Styrmodellens roll och påverkan i kommunens digitala transformation

FORMAT: Interaktiv halvdagsworkshop
- Styrmodellen som möjliggörare för en lyckad digital omställning
- Vilka filosofier sätter ramarna för styrmodellen?
- Vad behöver kommunen ha för förutsättningar?

Ta kontakt med Anders för att boka

Ta lärdom av dina kollegor

Vi vet av erfarenhet att storskalig förändring sker först när den politiska nivån har bestämt sig. Därför satsar vi på att stärka den politiska ledningen tillsammans med tjänstemannaorganisationens i deras förmåga att leda i den koncerngemensamma transformationsresa på olika nivåer i organisationen.

Transformationsledare och grundare DigJourney

Marie Andervin