Digital transformation och AI i bank- och finansbranschen

Digital transformationen inom bank och finans utvecklas med nya möjligheter och utmaningar, från konvertering av gamla banksystem till AI-drivna integrerade betaltjänster. DigJourney stödjer hela processen med omvärldsanalys, digital strategi, utveckling förmågor och realisering. Nedan presenteras möjligheter inom bank och finans och hur DigJourney kan hjälpa till.

“Banking is necessary, but banks are not” uttalades av Bill Gates redan 1994 och var kanske en startpunkt på utveckling och transformation inom bank- och finanstjänster sedan dess med internet och utveckling med mobil teknik som bärare.

Under 2000-talet har fintech blivit synonymt med snabb utveckling av alternativa banktjänster och teknologier. Idag driver blockchain och open banking fram mer möjligheter att bygga integrerade finansiella tjänster i andra värdekedjor, utöver traditionella tjänster. Bank- och finanssektorn står fortsatt inför möjligheter och omställning genom digitalisering för att säkerställa hållbar förändring, konkurrenskraft och i vissa fall överlevnad.


Joakim Jansson

Vill du ta del av de senaste nyheterna från DigJourney, anmäl dig här!

Ta del av de senaste nyheterna och inspiration om digital transformation.

Signa upp här

Sex viktiga möjligheter med digitaliseringen inom bank och finans

1

Säkerställa regelefterlevnad (Compliance)

Digitalisering och AI-algoritmer möjliggör analys av stora datamängder, nya/förändrade regelverk och scenarios kopplat till bedrägerier, kapitaltäckningskrav, säkerhet och mer. Detta säkerställer säkrare tjänster för kunder, aktieägare och samhället i stort där bankerna är en grundfunktion.

2

Minska risker för cyberhot

Digitalisering möjliggör förbättrade metoder för inloggning och behörighetshantering genom t.ex. biometri minskar risker för användare av tjänster för bedrägerier. Förbättrad övervakning och analys med stöd av AI-algoritmer och automation bidrar till ökad kontroll och upptäckt av försök till attacker eller intrång.

3

Integrerade finanstjänster Open Banking & API

Genom utveckling inom Open Banking och öppna gränssnitt (API) i kombination med molnteknologi öppnas möjligheter att utveckla och samarbeta/samverka med integrerade finansierings- och betallösningar. Detta sker framåt inom utveckling med bl.a. ett samhälle med assistenter och uppkopplade saker (Internet of things) för både privatpersoner och organisationer.

4

Fortsatt utvecklad kundupplevelse

Målet är att leverera värde och en upplevelse utöver bara tjänster och produkter genom hela kundens resa. Digitalisering har möjliggjort banktjänster i mobilen, utveckling av rådgivning inom finansiering och sparande, integrationer och förenkling av betalningar genom t.ex. Swish. Företag kräver samma friktionslösa tjänster och erbjudande inom både rådgivning och finansiering som drivs inom konsumenttjänster.

5

Automatisering och RPA

Digitalisering möjliggör automatisering av administrativa rutiner och processer och kan därmed förenkla och skapa snabbare beslut eller återkoppling i kreditprocesser och kundtjänst. Personal och kompetenser kan användas till mer kunddriven utveckling och relationer baserat på data, analyser och beslutsunderlag.

6

Innovation & tjänsteutveckling

Traditionella banker och utmanare drivs fortsatt av att snabbt förbättra eller erbjuda nya produkter och tjänster. Genom nya verktyg och teknologier kan förändring och utveckling ske snabbare och integreras sömlöst för att sedan skalas upp efter behov. Samarbetsmöjligheter och samskapande med externa partners utvecklas

I de transformationer som pågår och accelererar inom bank och finans behövs fortsatt utveckling av grundläggande förmågor och ramverk som kan anpassas efter verksamhetens mognad och utveckling. Det är där DigJourney kommer in och utmärker sig mot andra.

Patrik Steen

Kontakt för Bank och Finans, DigJourney


6 exempel på vad vi kan hjälpa till med för att kunna ta tillvara på möjligheterna

4. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

1. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

Vi hjälper er att definiera en tydlig målbild för er digitala transformation, en målbild som skapar tydlighet och mobiliserar kraft i resan.

Mer om hur vi jobbar med målbilder
Resa 1: Ta fram en plan för ditt biblioteks digitala transformation

2: Skapa en transformationsplan för att nå målbilden

Vi använder en effektiv och involverande process för att arbeta fram en transformationsplan för din verksamhet. Vår utgångspunkt är den välbeprövade modellen “6 steg till transformationsplan” där vi tillsammans tar fram konkreta initiativ och prioriteringar för din verksamhet.

Mer om arbetet med en digital transformationsplan
6. Genom ett transformationsprogram för att accelerera förflyttning

3. Få ökad fart och mer effekt genom stärkta förmågor och förutsättningar

Vi genomför ett program för att stärka såväl de organisatoriska som de individuella förmågorna. Ge såväl ledare som medarbetare superkrafter med andra ord.

Mer om våra transformationsprogram
3. Ta fram en nulägesanalys för att planera er digitala transformation

4. Digitalt mognadstest, nuläge och åtgärdspaket för att stärka er konkurrenskraft

Ett bra sätt att snabbt se hur digitalt mogen din verksamhet är och vilka områden du behöver fokusera på för att stärka konkurrenskraften är ett Digitalt mognadstest
 med analys och konkreta rekommendationer.

Mer om mognadstest med åtgärdspaket
7. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

5. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

Vi hjälper identifiera vad ni skall mäta när för att kunna följa upp er digitala transformation.

8. Stärk innovationsförmågan och balansera effektivitet och innovation

6. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

Vi såväl utbildar och stödjer er i förnyelseresan och att skapa en välförankrad innovationsstrategi eller en robust innovationsprocess som balanserar effektivitet och förnyelse.


Ett urval av kunder till DigJourney

Här är ditt team för att leda och utveckla nya superkrafter hos er

Vill du ta del av de senaste nyheterna från DigJourney, anmäl dig här!

Ta del av de senaste nyheterna och inspiration om Digital transformation.

Signa upp här!

Vi rekommenderar

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

"I tre dagar har jag haft möjlighet att lära mig massor av smarta personer som precis som jag leder digital transformation som konsult. Jag tog med mig ett gediget innehåll med konkreta metoder att pröva. I tillägg till det, också erfarenheter från de andra deltagarna som är guld värda. Tack till Marie Andervin och Joakim Jansson på DigJourney för att ni höll i tyglarna på ett briljant sätt. Och tack till er andra som deltog med en härlig prestigelöshet och engagemang!"
Lena Agda Tamme, Chef digitaliseringsenheten barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun

Läs mer om certifieringskursen. Anmäl dig här
LÄRA: Ledarens roll i en digital transformation

LÄRA: Ledarens roll i en digital transformation

Boka upp en skräddarsydd 2-dagars utbildning i att leda medarbetare i en snabbt föränderlig digitaliserad värld och om de nya förmågor och förutsättningar för ledare.
Dag 1:
- Om digital transformation och VOKA världen
- Leda verksamhetsutveckling i två takter (bimodala arbetssättet)
- Om den digitala transformationens påverkan på verksamheten
- Leda storskalig förflyttning, DigJourneys transformationsprocess
Dag 2:
- Förstå sig själv och andra i komplex förändring
- Skapa utrymme för framtidssäkring
- Skapa förutsättningar för en lärande organisation
- Tillitsbaserad styrning och ledning
- Mitt ledarskap och min utveckling

Ta kontakt med Joakim för mer information
Beställ dina böcker här

Beställ dina böcker här

Tusentals förändringsledare, vd och styrelseledamöter använder boken som handbok för att ta kommandot i sin digitala resa. Den har idag sålt över 14 000 exemplar och blivit ett referensverk inom digital transformation i Sverige.

Läs mer
Ta reda på er digitala mognad

Ta reda på er digitala mognad

Fördjupa din kunskap inom digital mognad. Gör det digitala mognadstestet och reflektera över de nio digitala motorerna, vilka frågor som är svåra att svara på?, inom vilka ämnen du känner att du vill öka din kunskap inom.

Klicka här för att läsa mer