Digital transformation och AI i mediebranschen

Mediebranschen är i ständig förändring med digitaliseringen som grundläggande kraft. Här kan du läsa om vilka möjligheter som digitaliseringen innebär för mediesektorn samt hur vi på DigJourney kan stötta i den spännande men också krävande resa som en transformation innebär samt vilka personer som du kan kontakta vid behov.

Mediesektorn var den bransch där den digitala transformationen startade och sedan mitten av 90-talet har branschen gång efter annan tvingats anpassa sig till nya förutsättningar. Den stora resan har varit att gå från analoga medier till digitala och i det skiftet kunna skapa en hållbar affärsmodell. En ständig nyckelfråga - hur kan vi ta betalt för vår journalistik och vårt innehåll? Under resan har många aktörer slagits ut, konsolideringar har skett i vågor och det har varit en ständig kamp med och mot de globala techjättarna. Dessa skapar många av de förändringsvågor som mediebolagen behöver anpassa sig vilket leder till både hot och möjligheter och ett svårnavigerat medielandskap. Nästa jättevåg är AI där konsekvenserna för mediebranschen återstår att upptäcka. En sak är säker, i mediebranschen växer ingen mossa, den är i ständig rörelse!

Sex viktiga möjligheter med digitaliseringen för mediesektorn

1

Teknik + redaktion = innehåll

redaktioner har länge levt i symbios med tekniska verktyg ch plattformar. I och med generativ AI tar detta nästa språng där kostnad och tid för att skapa innehåll kraftigt sjunker. Det innebär nya möjligheter till personligt och anpassat innehåll mot olika målgrupper.

2

Dyra medierättigheter kräver stark digital kommersialisering

Sporträttigheter är fortsatt en av få områden där medier kan skapa helt unikt innehåll som har hög konverteringsgrad. Då lokala och globala aktörer konkurrerar om samma rättigheter har priserna stuckit iväg. För att konkurrera behöver aktörer bli allt bättre på att digitalt kommersialisera på rättigheterna.

3

Allt viktigare att konvertera till sig själv och till andra

För att kunna upprätthålla höga annonsintäkter måste de i ökande grad bidra till värdeskapande och konverterande trafik till e-handelsaktörer som ökar i betydelse som annonsörer.

4

Starkare privacy-reglering ökar vikten av egen trafik

När tredjepartscookies försvinner och regler för integritetsskydd ökar blir det allt viktigare att ha egen trafik och det kommer också leda till mer transaktioner inom de egna ekosystemen. Här finns en möjlighet för de som har stor egen trafik.

5

Annons och användarbetalt - ett ständigt arbete

Att kunna kommersialisera på den mediekonsumtion som skapas genom olika annonsintäkter och genom att ta betalt av användare är ett ständigt arbete. Balansen mellan dessa behöver löpande justeras beroende på marknadsförändringar.

6

Systematisera medarbetarnas kompetensutveckling

Att ständigt vidareutveckla mediernas medarbetare med nya förmågor i takt med den tekniska utvecklingens framfart är en nyckel för att kunna vara långsiktigt konkurrenskraftig. Här finns en möjlighet att bättre systematisera denna ständiga kompetensutveckling.


Joakim Jansson

Vill du ta del av de senaste nyheterna från DigJourney, anmäl dig här!

Ta del av de senaste nyheterna och inspiration om digital transformation.

Signa upp här

Mediebranschen är en fantastiskt dynamisk bransch som är i ständig förändring. För att löpande vara konkurrenskraftig är att agilt strategiarbete och att skapa förändringsförmåga och ett löpande arbete med medarbetare och ledares individuella förmågor centrala för att lyckas.

Joakim Jansson

Grundare, DigJourney

Sju exempel på vad vi kan hjälpa er med

Workshop: Rusta din styrelse för framtidens AI-möjligheter och utmaningar

1. Hur stärker AI mediesektorn?

AI, eller artificiell intelligens, påverkar kundupplevelse, beslutsfattande, effektivisering av processer med mera och med den generativa AIn tas ytterligare kvantsprång. Men hur då? Låt oss inspirera och guida er mot en framgångsrik integration av AI i er verksamhet.

Läs mer
2. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

2. Arbeta fram en attraktiv målbild

Förändringen går snabbt och måbilder behöver justeras. Vi hjälper er att definiera en tydlig målbild för nästa steg en målbild som skapar tydlighet och mobiliserar kraft i resan.

Mer om hur vi jobbar med målbilder
3. Ta fram och förankra en digital transformationsplan

3. Skapa en transformationsplan för att nå målbilden

Vi använder en effektiv och involverande process för att arbeta fram en transformationsplan för din verksamhet. Vår utgångspunkt är den välbeprövade modellen “6 steg till transformationsplan” där vi tillsammans tar fram konkreta initiativ och prioriteringar för din verksamhet.

Mer om arbetet med en digital transformationsplan
4. Engagemang från hela verksamheten

4. Få ökad fart och mer effekt genom stärkta förmågor och förutsättningar

Vi genomför ett transformationsprogram för att stärka såväl de organisatoriska som de individuella förmågorna. Ge såväl ledare som medarbetare superkrafter med andra ord.

Mer om våra transformationsprogram
5. Få ut mer nytta av mognadsmätningen Dimios

5. Digitalt mognadstest, nuläge och åtgärdspaket för att stärka er konkurrenskraft

Ett bra sätt att ta reda på nuläget är att genomföra ett digitalt mognadstest
som ger en tydlighet i styrkor och områden att arbete mer med.

Mer om mognadstest med åtgärdspaket
7. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

6. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

Vi såväl utbildar och stödjer er i förnyelseresan och att skapa en välförankrad innovationsstrategi eller en robust innovationsprocess som balanserar effektivitet och förnyelse.

DigJourney workshop: AI assistenter - vad innebär det för er?

8. Stärk kompetensen i organisationen

Vi genomför utbildningar, kurser, kunskapsseminarier samt coachande/rådgivande stöd för att stärka er organisations förmåga att arbeta med er digitala transformation och på så sätt engagera flera.

Mer om våra utbildningar

Ett urval av kunder till DigJourney


Ditt team för att stötta och utveckla era superkrafter

Joakim Jansson

Joakim Jansson

Transformationsledare med 15 år i mediebranschen

Maila Joakim
0708-664035

Joakim Jansson

Vi rekommenderar

Öka din förmåga att leda digital transformation, gå någon av våra kurser.

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

"I tre dagar har jag haft möjlighet att lära mig massor av smarta personer som precis som jag leder digital transformation som konsult. Jag tog med mig ett gediget innehåll med konkreta metoder att pröva. I tillägg till det, också erfarenheter från de andra deltagarna som är guld värda. Tack till Marie Andervin och Joakim Jansson på DigJourney för att ni höll i tyglarna på ett briljant sätt. Och tack till er andra som deltog med en härlig prestigelöshet och engagemang!"
Lena Agda Tamme, Chef digitaliseringsenheten barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun

Läs mer om certifieringskursen. Anmäl dig här
8. Stärk kompetensen i organisationen 

LÄRA: Ledarens roll i en digital transformation

Boka upp en skräddarsydd 2-dagars utbildning i att leda medarbetare i en snabbt föränderlig digitaliserad värld och om de nya förmågor och förutsättningar för ledare.
Dag 1:
- Om digital transformation och VOKA världen
- Leda verksamhetsutveckling i två takter (bimodala arbetssättet)
- Om den digitala transformationens påverkan på verksamheten
- Leda storskalig förflyttning, DigJourneys transformationsprocess
Dag 2:
- Förstå sig själv och andra i komplex förändring
- Skapa utrymme för framtidssäkring
- Skapa förutsättningar för en lärande organisation
- Tillitsbaserad styrning och ledning
- Mitt ledarskap och min utveckling

Ta kontakt med Joakim för mer information
Beställ dina böcker här

Beställ dina böcker här

Tusentals förändringsledare, vd och styrelseledamöter använder boken som handbok för att ta kommandot i sin digitala resa. Den har idag sålt över 14 000 exemplar och blivit ett referensverk inom digital transformation i Sverige.

Läs mer
Ta reda på er digitala mognad

Ta reda på er digitala mognad

Fördjupa din kunskap inom digital mognad. Gör det digitala mognadstestet och reflektera över de nio digitala motorerna, vilka frågor som är svåra att svara på?, inom vilka ämnen du känner att du vill öka din kunskap inom.

Klicka här för att läsa mer