Digital transformation och AI inom retail och dagligvaruhandel

Digital transformationen och digitalisering inom retail och dagligvaruhandel utvecklas med nya möjligheter och utmaningar, från ökad effektivitet till nya sätt att nå kunderna. Nedan presenteras möjligheter inom handeln och hur DigJourney kan hjälpa till.

Digitalisering är avgörande för retailbolag för att möta dagens utmaningar och säkra konkurrenskraften. Genom att snabbt anpassa sig till förändrade marknadstrender och utveckla flexibla strategier kan företag fortsatt vara konkurrenskraftiga i den snabba teknikutvecklingen. Med ökad automatisering och förmåga att bygga kunskap ur data för databaserade beslutsstöd skapas möjligheter till såväl ökad effektivitet som innovation.

Like most retailers, we don’t know exactly where we will land at the end of it but our curiosity and willingness to create will be a guide for us!

Jesper Brodin, vd IKEA


Ny utbildning inom retail B2B tillsammans med Svensk Handel

Sex viktiga möjligheter med digitaliseringen inom handel

1

Ökad effektivitet och produktivitet genom AI och RPA

Digitala tekniker som AI och robotprocessautomatisering (RPA) används allt mer för att automatisera repetitiva uppgifter inom företagen, inklusive bokföring, personaladministration och leveranskedjehantering. Detta sparar tid och minskar risken för fel. Teknologin skapar också data som kan analyseras för att identifiera effektivitetsförbättringar och optimera resursanvändningen.

2

Obemannade butiker ökar servicenivån inom dagligvaruhandeln

Obemannade butiker erbjuder möjlighet till ökade öppet tider och närvaro på platser som annars inte skulle vara möjliga att ha en fysiskt butik genom minskade driftskostnader och effektivare verksamhet. Tekniker som används inkluderar digitalt tillträde via mobilappar, övervakning med AI och integration med e-handel för flexibel hämtning. Sammantaget är obemannade butiker en modern och bekväm shoppinglösning.

3

Optimerad efterfrågan och lagerhantering

Genom att utnyttja dataanalys och prediktiv analys kan företag inom retail förutse efterfrågan och optimera sin lagerhantering. Genom att analysera historiska försäljningsdata, marknadstrender och andra relevanta faktorer kan företagen optimera sin produktion och lagerhållning för att möta efterfrågan på ett mer exakt sätt och undvika överflödigt lager eller bristvaror.

4

Hitta nya kunder genom social commerce

Genom kombinationen sociala medier, e-handel och rekommendationer skapas en ny arena för handel - social commerce. Det kan öka köpbeslutens effektivitet och skapa en personlig köpupplevelse. Företag kan använda data för att förbättra sina erbjudanden och marknadsföring. Tekniker som datadriven personalisering och influencer-marknadsföring används.

5

Cirkularitet minskar resursåtgång och kostnader

Genom att återanvända produkter och material minskas negativ miljöpåverkan och behovet av nya råvaror vilket i sin tur minskar trycket på jordens naturresurser. Digitalisering möjliggör exempelvis bättre spårbarhet av produkters livscykler och deras komponenter. Detta gör det enklare att identifiera potentiella förbättringsområden och optimera resurseffektiviteten.

6

Stärka medarbetarnas förmågor och ta vara på kunskap

Med teknikens hjälp kan medarbetarnas förmågor stärkas och göra dem mer produktiva och skapa ökat kundvärde. Digitalisering kan även skapa ett aktivt informations- och beslutstöd för olika roller i organisationen genom att tillhandahålla rätt information till rätt person i rätt tid och på rätt plats.


8 exempel på vad vi kan hjälpa till med för att kunna ta tillvara på möjligheterna

Workshop: Rusta din styrelse för framtidens AI-möjligheter och utmaningar

1. Hur kan AI stärka retail och dagligvaruhandel?

AI, eller artificiell intelligens, påverkar såväl supply chain, kundupplevelse, prissättning, lagerprognoser, beslutsfattande med mera och med den generativa AIn tas ytterligare kvantsprång. Men hur då? Låt oss inspirera och guida er mot en framgångsrik integration av AI i er verksamhet.

Läs mer
5. Få ut mer nytta av mognadsmätningen Dimios

2. Ta fram en nulägesanalys för att planera er digitala transformation

Vi stödjer er i processen för framtagandet av er nulägesanalys där vi bland annat ser på er digitala mognad och tar fram konkreta rekommendationer. Vi ger också stöd i er planering för den digitala transformationen.

Läs mer
2. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

3. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

Vi hjälper er att definiera en tydlig målbild för er digitala transformation, en målbild som skapar tydlighet och mobiliserar kraft i resan.

Mer om hur vi jobbar med målbilder
3. Ta fram och förankra en digital transformationsplan

4: Skapa en transformationsplan för att nå målbilden

Vi använder en effektiv och involverande process för att arbeta fram en transformationsplan för din verksamhet. Vår utgångspunkt är den välbeprövade modellen “6 steg till transformationsplan” där vi tillsammans tar fram konkreta initiativ och prioriteringar för din verksamhet.

Mer om arbetet med en digital transformationsplan
4. Engagemang från hela verksamheten

5. Genom ett transformationsprogram för att accelerera förflyttning

Vi genomför ett program för att stärka såväl de organisatoriska som de individuella förmågorna. Ge såväl ledare som medarbetare superkrafter med andra ord.

Mer om våra transformationsprogram
6. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

6. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

Vi hjälper identifiera vad ni skall mäta när för att kunna följa upp er digitala transformation.

7. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

7. Stärk innovationsförmågan och balansera effektivitet och innovation

Vi såväl utbildar och stödjer er i förnyelseresan och att skapa en välförankrad innovationsstrategi eller en robust innovationsprocess som balanserar effektivitet och förnyelse.

DigJourney workshop: AI assistenter - vad innebär det för er?

8. Stärk kompetensen i organisationen

Vi genomför utbildningar, kurser, kunskapsseminarier samt coachande/rådgivande stöd för att stärka er organisations förmåga att arbeta med er digitala transformation och på så sätt engagera flera.

Mer om våra utbildningar

Ett urval av kunder och partners till DigJourney

Här är ditt team för att leda och utveckla nya superkrafter hos er

Lars Alm

Lars Alm

Transformationsledare

Maila Lars eller ring på
‭070-819 36 09‬

Mer om Lars

Vill du ta del av de senaste nyheterna från DigJourney, anmäl dig här!

Ta del av de senaste nyheterna och inspiration om digital transformation.

Signa upp här!

Vi rekommenderar

Öka din förmåga att leda digital transformation, gå någon av våra kurser.

START i januari - Utbildningsprogram i digitalisering för B2B-företag inom handel

Få koll på de senaste digitaliseringstrenderna inom retail B2B, förstå hur de kommer påverka din verksamhet, få en analys av hur ditt företag ligger till i relation till andra, få hjälp att skapa en plan för er transformationsresa och få insikter om hur du lyckas med en omställning.

Läs mer om programmet hos Svensk Handel
Beställ dina böcker här

Beställ dina böcker här

Tusentals förändringsledare, vd och styrelseledamöter använder boken som handbok för att ta kommandot i sin digitala resa. Den har idag sålt över 14 000 exemplar och blivit ett referensverk inom digital transformation i Sverige.

Läs mer
Ta reda på er digitala mognad

Ta reda på er digitala mognad

Fördjupa din kunskap inom digital mognad. Gör det digitala mognadstestet och reflektera över de nio digitala motorerna, vilka frågor som är svåra att svara på?, inom vilka ämnen du känner att du vill öka din kunskap inom.

Klicka här för att läsa mer

Joakim Jansson genom MidJourney

Bild av Joakim Jansson genom MidJourney

Bild av ThisisEngineering RAEng från Unsplash

Bild av Merlin Lightpainting från Pixabay

Bild av path digital från Unsplash

Bild av Matthew Henry från Unsplash

Bild av "My Life Through A Lens" från Unsplash