Vi jobbar med digital transformation i många olika branscher och sektorer

Vi har genomfört digitala transformationsuppdrag för en mängd olika verksamheter inom många olika branscher. DigJourney har jobbat med allt från stora ledande börsbolag till mindre privatägda bolag, från kommuner och regioner i landet till intresseorganisationer och NGOs.

Ett urval av branscher där vi har arbetat med digital transformation:

Läs mer om vad vi gör inom följande branscher:

Bank- och finans

Bank- och finans

Digital transformationen inom bank och finans utvecklas med nya möjligheter och utmaningar, från konvertering av gamla banksystem till AI-drivna integrerade betaltjänster. DigJourney stödjer hela processen med omvärldsanalys, digital strategi, utveckling förmågor och realisering. Nedan presenteras möjligheter inom bank och finans och hur DigJourney kan hjälpa till.

Läs mer
Bibliotek

Bibliotek

Bibliotekssektorn genomgår en stor omställning där digitaliseringen är en av de största krafterna. DigJourney har förmånen att tillsammans med ledare och medarbetare inom sektorn skapa förutsättningar och förmågor för denna omställning och att säkerställa det demokratiska samhällets utveckling i en digital tid.

Läs mer
Energi

Energi

Här kan du läsa om vilka möjligheter som AI och digitalisering innebär för energibolag, hur vi på DigJourney kan stötta i den spännande men också långa och krävande resa som en transformation innebär samt vilka personer som du kan kontakta vid behov.

Läs mer
Fastigheter

Fastigheter

DigJourney har lång och gedigen erfarenhet av digitalisering i fastighetsbranschen. Vi stöttar genom hela digitaliseringsprocessen i allt från att ta fram en målbild och ta fram en digital transformationsplan till att göra nulägesanalyser och stora kunskapslyft. Läs mer om vilka möjligheter som finns med digitalisering i fastighetsbranschen och hur vi rent konkret kan hjälpa till i er förändringsresa.

Läs mer
Ideell sektor/NGOs

Ideell sektor/NGOs

Digital transformation inom ideell sektor, NGOs och idéburna verksamheter har förändrat sättet man jobbar på i grunden. Här kan du läsa om vilka möjligheter som digitaliseringen innebär för NGOs och organisationer i ideell sektor samt hur vi på DigJourney kan stötta i den spännande men också långa och krävande resa som en transformation innebär.

Läs mer
Industrin

Industrin

Digital transformation och AI inom industrisektorn utvecklas med nya möjligheter och utmaningar, från ökad effektivitet till nya affärsmodeller och intäktsströmmar. DigJourney stödjer hela processen med omvärldsanalys, digital strategi, utveckling av förmågor och realisering. Nedan presenteras möjligheter inom industrin och hur DigJourney kan hjälpa till.

Läs mer
Kommuner, regioner, myndigheter och verk

Kommuner, regioner, myndigheter och verk

Offentlig sektor är inne i en omställning av gigantiska mått. Vårt välfärdssamhälle hänger på att vi lyckas. DigJourneys uppdrag är att i en värld med AI och digitalisering skapa förutsättningar och förmågor för att förändra offentlig sektor i grunden - att utmana och utveckla nya lösningar som är mer hållbara och skapar tydliga individuella, samhälleliga och planetära nyttor.

Läs mer
Media

Media

Mediebranschen är i ständig förändring med digitaliseringen som grundläggande kraft. Här kan du läsa om vilka möjligheter som digitaliseringen innebär för mediesektorn samt hur vi på DigJourney kan stötta i den spännande men också krävande resa som en transformation innebär samt vilka personer som du kan kontakta vid behov.

Läs mer
Internetdagarna 2019 - "Digitalisering + Hållbarhet = Framtidssäker?"

Politik och förtroendevalda

Politiken har en nyckelroll i att få digitaliseringen att hända. DigJourney hjälper på olika sätt till att få våra förtroendevalda att förstå mer om AI och digitalisering och vilken samhällspåverkan de har.

Läs mer
Retail och dagligvaruhandel

Retail och dagligvaruhandel

Digital transformationen och digitalisering inom retail och dagligvaruhandel utvecklas med nya möjligheter och utmaningar, från ökad effektivitet till nya sätt att nå kunderna. Nedan presenteras möjligheter inom handeln och hur DigJourney kan hjälpa till.

Läs mer
Säkerhet och installation

Säkerhet och installation

Det pågår som följd av AI och digitalisering en omställning i säkerhets-och installationsbranschen som påverkar både produkttillverkare, distributörer och installationsföretag. För att kunna bibehålla konkurrenskraft och skapa sig en ledande position i det nya marknadslandskap som nu växer fram krävs modiga beslut och handlingskraft. Var befinner ni er i er digitala transformation?

Läs mer
Vård och omsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg, hälso- och sjukvård

Det pågår en enorm digital omställning inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård och här kan du läsa mer om vilka möjligheter som det ger. DigJourney har gedigen erfarenhet av sektorn och vi stöttar genom hela digitaliseringsprocessen i allt från att göra nulägesanalyser, ta fram en målbild, ta fram en digital transformationsplan och kunskapslyft för olika målgrupper. Läs mer om vilka möjligheter som finns med digitalisering inom sektorn och hur vi rent konkret kan hjälpa till i er förändringsresa.

Läs mer

DigJourneys metod att genomlysa frågan om digital transformation på ett brett sätt från vision till tekniska system var det vi efterfrågade. Med deras metod får vi fram ett strukturerat och över tid hållbart sätt att ta oss an de snabba förändringar som sker i vår omvärld.

Bo Wikare

Vvd Hufvudstaden


Fyra anledningar att samarbeta med DigJourney

1

Vårt ekosystem

Vi har ett unikt ekosystem för att arbeta med digital transformation. Genom en kombination av rådgivning, metodik, utbildning och digitala verktyg driver vi framgångsrik transformation i företag och organisationer. Vi ger helt enkelt din verksamhet förutsättningar och skapar färdigheter för att lyckas i den digitala omställningen.

2

Originalet

Digjourney har en position som ledare inom digital transformation i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda dig unik kunskap och kompetens inom området. Vi har under åren genomfört en mängd transformationsuppdrag för företag och organisationer, hållit hundratals föreläsningar och workshops, utbildat fler än 200 changemakers, sålt över 10 000 exemplar av boken “Att leda digital transformation” och haft fler än 3 000 personer som har gjort vårt digitala mognadstest.

3

Co-creating transformation

Vi arbetar annorlunda än många av de traditionella konsultföretagen. Vi ser oss som katalysatorn i ditt företags digitala transformation. Vårt mål är att din verksamhet ska få de nödvändiga verktyg, metoder och lösningar för att själva sitta i förarsätet för den digitala transformationen. Under ett uppdrag överför vi kunskap, modeller och verktyg så att ni själva kan driva vidare den digital transformationen.

4

Experter på digital transformation

Vi kan digitalisering. Vi har lång och gedigen erfarenhet av digital transformation i olika branscher och verksamheter. Samtliga rådgivare hos oss har mer än 20 års erfarenhet av arbete med digitalisering. Tillsammans med vår välbeprövade metodik och verktyg behärskar vi digital transformation bättre än någon annan i Sverige.