E-learning för digital transformation - effektivt och skalbart för att skapa lärande

När det är många som behöver lära sig om digitalisering och digital transformation kan e-learning vara ett bra sätt. Vi har färdiga utbildningar men vi anpassar också efter era specifika behov.

Olika typer av lärande passar för olika behov

DigJourney har utbildningar i olika format. Dels fysiska utbildningar då alla är på samma plats, dels digitala distansutbildningar som är live fast via video och dessutom e-learning. Dessa olika format lämpar sig olika bra för olika typer av utbildning och beroende på vad man vill uppnå. Handlar lärandet om att informera eller att skapa samsyn så funkar i allmänhet e-learning bra, och när det handlar om mer komplext lärande som skall leda till innovation eller till och med transformation då är digitala distansutbildningar eller fysiska utbildningar ofta att föredra. Vi kombinerar också ofta de olika formaten.

Då skall ni använda e-learning

  • Många som skall utbildas
  • Utbildningen skall ske snabbt
  • Deltagarna befinner sig på olika ställen
  • Utbildningen behöver vara kostnadseffektiv
  • Lärandet handlar främst om att få en grundförståelse

DigJourneys fokus med utbildning är att inte bara skapa lärande, utan också förflyttning

Olika e-learningutbildningar som anpassas efter era behov

Att leda digital transformation

Att leda digital transformation

En introduktion till att leda digital transformation. Utbildningen har 8 moduler i sitt standardutförande. Beräknad tid per deltagare cirka 30 timmar.

Digital transformation för medarbetare

Digital transformation för medarbetare

En introduktion till vad det innebär att vara en bidragande medarbetare i digital transformation. Utbildningen har 4 moduler i sitt standardutförande. Beräknad tid per deltagare cirka 15 timmar.

Så här tar du fram en attraktiv målbild

Så här tar du fram en attraktiv målbild

En nyckel i transformation är att ha en tydlig målbild. Denna utbildning består av 3 moduler som stöttar er i arbetet med att ta fram målbilden.

Helt ny utbildning

Helt ny utbildning

Kanske vill du ha en specifik utbildning i ett speciellt syfte, tex. för en viss bransch eller för en viss avdelning eller förvaltning. Prata med oss så ser vi hur vi bäst löser det!

Maila Joakim

Att lära nytt är essentiellt för att lyckas med digital transformation

Mer om våra e-learningutbildningar

E-learning med stöd av lärare

Vi genomför också faciliterade e-learningutbildningar med gemensamma starter och med löpande webbinarier. Deltagare får en lärkompis att lära sig med under resan och i webbinarierna fördjupas kursinnehåll och frågor diskuteras.

Verktyg och interaktivitet

För att säkerställa kunskapsförflyttning finns en bredd av verktyg och interaktiva moment som deltagarna kan ta del av enskilt eller tillsammans med en lärkompis eller grupp. Vi använder verktyg som digitala mognadstest, Mentimeter, Google Slides med flera.

Video, poddar, Digiloger & övningar

Varje modul består av olika moment, exempelvis en ämnesintroducerande video, en fördjupande podd med ledare och experter, en Digilog med samtal om digitalisering med gäster från er bransch och olika övningar som sker enskilt och i grupp och med anpassade interaktiva verktyg.


Case

Här är ett par av de e-learnings vi genomfört. Klicka dig vidare nedan eller ta kontakt med Joakim på 0708-664035 för mer information.

Resultat: en fördubbling på 2 månader

Den e-learning vi tagit fram för bibliotekssektorn ledde till att de som genomfört kursen skattade sig dubbelt så högt utifrån förmåga och verktyg. Uppdragsgivare Kungliga Biblioteket.

Läs mer

E-learning för 12 kommuner

På uppdrag av Kommunförbundet Kalmar Län har vi tagit fram en utbildning för ledare i digital transformation för 12 kommuner.

Läs mer

Några av våra kunder inom e-learning


Photo credits:

Photo by Brooke Cagle on Unsplash