Digital transformation och AI i offentlig sektor

Offentlig sektor är inne i en omställning av gigantiska mått. Vårt välfärdssamhälle hänger på att vi lyckas. DigJourneys uppdrag är att i en värld med AI och digitalisering skapa förutsättningar och förmågor för att förändra offentlig sektor i grunden - att utmana och utveckla nya lösningar som är mer hållbara och skapar tydliga individuella, samhälleliga och planetära nyttor.

photo: Claudio Buttler

Bara effektivisering som mål räcker inte. Det kommer inte att säkra den välfärd vi alla förväntar oss.

I många år har strategin för offentliga verksamheter varit att göra mer med mindre resurser. Idag när vårt samhälle sätts under enorm press kan vi konstatera att göra samma sak fast lite bättre och snabbare inte alls räcker. Det krävs nya lösningar för ett samhälle i stark förändring.

DigJourney har sedan 2016 stöttat kommuner, regioner och myndigheter att planera, leda och göra digital transformation. Vårt mål är att din organisation ska få de nödvändiga verktyg, metoder och lösningar för att själva sitta i förarsätet för omställningen. Vi utgår från vårt ramverk för att leda transformation och arbetar nyfiket, utforskande och i samskapande.

DigJourney har en position som tankeledare inom digital transformation i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda dig unik kunskap och kompetens inom området. Vi har under åren utbildat och certifierat fler än 500 changemakers, sålt över 15 000 exemplar av boken “Att leda digital transformation”, haft fler än 3 000 personer som har gjort vårt digitala mognadstest och från och med november 2023 samarbetar vi med Dimatech, Dimios och Pios, öka omställningsförmågan för offentlig sektor.

Låt oss bidra till er transformation också!


Vi är partner med Dimios och hjälper er att gå från Mätning till Medborgarnytta!

Genom vårt partnerskap med DImatech, företaget bakom bland annat Dimios, stöttar DigJourney i att skapa än mer genomförandekraft och action dvs att gå från Mätning till Momentum som i sin tur leder till ökad Medborgarnytta. Vi har paketerat specifika erbjudanden kopplat till Dimios och kan också stötta på andra sätt.

Kolla in erbjudandena här

Vi är med i Partnerprogrammet för leverantörer till offentlig sektor, för att bättre kunna stötta kommuner och regioners omställning i en digital tid.


Möjligheter med digitaliseringen för kommuner, regioner, verk och myndigheter


Nuläge: De tuffa ekonomiska förutsättningar för 2024

Kommuner och regioner är nu inne i en fas där beslut måste fattas om hur de ska hantera en ansträngd ekonomi på kort och på lång sikt. Att väga av hur mycket verksamhet och kostnader det finns utrymme för på längre sikt är mycket svårt, men nödvändigt. Inflationens effekt på verksamhetens kostnader, inklusive pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiskt höga underskott. Redan i år räknar vi med ett sammantaget underskott i sektorn där i stort sett alla regioner och en tredjedel av kommunerna går med underskott vid årets slut. 2024 förvärras situationen ytterligare och underskotten växer till över 30 miljarder kronor. Ref. Ekonomirapporten oktober 2023

1

Säkra välfärdens kompetensförsörjning

Digitaliseringen spelar en central roll för att ställa om till effektivare arbetssätt, förbättra arbetsmiljön, utveckla organisation och bemanning. Dessutom kan digitaliseringen stödja insatser för att ta till vara den befintliga arbetskraftens fulla kapacitet och kompetens.

2

Arbeta smartare

Digitalisering handlar om hur verksamheter kan förändra interna beteenden, arbetssätt, och processer med stöd av data, ny teknik och infrastruktur så att vi kan erbjuda en ännu bättre välfärd jämlikt till alla.

3

Välfärdsutveckling genom digitalisering

Digitalisering handlar om att designa för eller möta upp förändrade beteenden som bidrar till att samhällets resurser och planeten används på ett hållbart sätt. Ett gott liv för alla inom de planetära gränserna.

4

Katalysator för resan till en klimatnetural stad

Digitalisering är en möjliggörare för att städer ska bli klimatneutrala. Men få styrdokument och initiativ tydliggör den här potentialen. Mätning av dagens utsläppsnivåer är heller inte standardiserade mellan städer och styrningen mot klimatmål kan vara oklar. Det kan också vara otydligt hur initiativ och satsningar kopplade till digitalisering verkligen bidrar till att minska klimatutsläppen.


Tillsammans skapar vi ett mer demokratiskt, hållbart och digitaliserat Sverige

Vilken utmaning vill du lösa just nu?

Ta ett helhetsgrepp om den digitala transformationen och koordinera alla initiativ för en riktad kraft framåt

Utvecklingsprogram för hela kommunen med DigJourneys e-learning lösning och skräddarsydda utvecklingsprogram

Alla ska med, från politiken till medarbetarna

Syfte: Öka takten i digitaliseringen när hela styrkedjan är med.
Ambition: Samsyn, gemensamt arbetssätt och styrning av den digitala transformationen

Prata med Joakim för att veta mer

Datadriven innovation - en förutsättning för en smart och hållbar stad för framtida generationer

Vad krävs för att lyckats utveckla det smarta och hållbara samhället för framtida generationer? Idag talar vi om smart industri, smarta samhället, den smarta kommunen.

Ett smart samhälle kräver att olika aktörer blir sammankopplade för att då kunna erbjuda något ännu bättre. Kommunen med de kommunala bolagen är en viktig nod. Utan en datadriven kommun blir det inget smart samhälle. Vad är det? Varför är det viktigt? Hur gör man?

Andreas har gjort resan tillsammans med Halmstad kommun. Ta del av hans erfarenheter.

Kontakta gärna Andreas

Få medarbetarna att vilja vara en proaktiv kraft i vår digitala framtid

Att leda digital transformation kan såklart göras på flera olika sätt. Vi tror på att den organiska tillväxten och förflyttningen är den mest hållbara. Dock så visar det sig att vid krissituationer - kan vi förflytta berg.

Att få med sig medarbetarna i en komplex digital förändring är svårt. Därför har vi utvecklat DigJourney Way, arbetssätt som hanterar komplex förändring och samtidigt utgår från ett human perspektiv.

Proaktivitet kan designas. Vi jobbar bland annat med att utbilda ambassadörer för digitaliseringen, de som tillsammans skapar rörelsen, vi designar ledardagar, politikerdagar, transformationsdagar, vi faciliterar workshops med affär, verksamhet och lek i fokus.

Boka ett möte med Marie för att veta mer

Skräddarsydda transformationsprogram inom ledarskap, innovation, förändringsledning, medarbetarskap

Vårt arbetssätt, DigJourney Way, bidrar till en digitalt mogen, lärande och snabb organisation som har förmågan att anpassa sig till omvärldens förändringar och erbjuder storskalig förflyttning i en komplex och snabbt föränderlig värld.

Vi jobbar för närvarande med Regional utveckling tillsammans med bland annat biblioteksutveckling i Blekinge Kronoberg, Västerbotten, Gävleborg, Östergötland och Sörmland

Nyfiken på vad ni kan göra? Boka ett möte med Marie

Ditt team för att leda och utveckla nya superkrafter


Läs mer om våra tjänster

1

Rådgivning

Vi hjälper offentlig sektor med stöd och rådgivning kring hur storskaliga förflyttningar kan designas och genomföras. Det handlar inte enbart om teknik utan även hur ledarskap, kultur och struktur behöver utvecklas för att kunna genomföra en digital transformation. Vi finns som ett stöd i både de stora och de lite mindre frågorna. Det kan handla om allt ifrån stöd i hur man tar fram en konkret och handlingsorienterad digital transformationsplan och en digital målbild/destination, göra en nulägesanalys genom en digital mognadsmätning med rekommendationer eller agera bollplank och rådgivare i digitaliseringsfrågor.
Läs mer om rådgivning

2

Utbildningar & certifiering

Vi har mångårig erfarenhet av att designa och genomföra olika former av utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Öka din kunskap om hur du leder digital transformation för bästa effekt och skapa värde för dig själv, dina medarbetare och verksamheten. Vi har certifierat fler än 200 personer inom digital transformation och har gedigen erfarenhet av att designa såväl kortare kurser som mer omfattande transformationsprogram för offentlig sektor.
Läs mer om våra aktuella utbildningar

3

E-learning

När ni behöver att få fler att förstå vad det innebär att vara ledare eller medarbetare i digital transformation så är det med oss ni vill prata. Vi har e-learningutbildningar för just detta. De finns såväl i standardutförande men kan också anpassas helt efter era behov.
Läs mer om e-learning

4

Föreläsningar & inspirerande workshops

Vi arrangerar interaktiva och inspirerande föreläsningar och workshops i syfte att skapa bättre förståelse för omvärldens komplexitet och snabba förändringar utifrån ett medborgarperspektiv. Det handlar om att säkerställa offentlig sektors fortsatta långsiktiga och hållbara relevans och konkurrenskraft. Vi håller såväl digitala webinarier och digitala workshops som fysiska utbildningar, föreläsningar och skräddarsydda workshops. Vi är också flitigt anlitade som keynote speakers på konferenser, chefs- och ledardagar etc.
Läs mer om föreläsningar

5

Digitalt mognadstest

Vårt digitala mognadstest har genomförts tusentals gånger av kunder inom både privat och offentlig sektor och det är ett bra sätt att komma igång men också att löpande ta tempen på vilken förflyttning som görs i verksamheten. Det digitala mognadstestet är ett kraftfullt dialogverktyg för att skapa förståelse för verksamhetens digitala mognad utifrån ett antal olika perspektiv.
Läs mer om mognadstestet