Digital transformation och AI i fastighetsbranschen

DigJourney har lång och gedigen erfarenhet av digitalisering i fastighetsbranschen. Vi stöttar genom hela digitaliseringsprocessen i allt från att ta fram en målbild och ta fram en digital transformationsplan till att göra nulägesanalyser och stora kunskapslyft. Läs mer om vilka möjligheter som finns med digitalisering i fastighetsbranschen och hur vi rent konkret kan hjälpa till i er förändringsresa.

Digital transformation i fastighetsbranschen handlar om att använda digital teknik och data för att förbättra alla delar av fastighetslivscykeln - från fastighetsutveckling till förvaltning och försäljning.

Sex viktiga möjligheter med digitaliseringen för fastighetsbolag

1

Förbättrade prognoser och minskade driftstörningar

Genom att använda AI och maskininlärning kan fastighetsägare och förvaltare prognostisera fastigheternas underhållsbehov och minska driftstörningar. Data från sensorer och andra källor kan analyseras för att upptäcka problem och förutse behov.

2

Öka energieffektiviteten

Genom att digitalisera fastighetsförvaltningen och använda sensorer, Internet of Things (IoT) och andra teknologier kan fastighetsägare och förvaltare övervaka fastigheternas prestanda och underhållsbehov i realtid. Detta kan minska underhållskostnaderna och öka energieffektiviteten.

3

Nya visningsmöjligheter

Genom att använda Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) teknik kan fastighetsutvecklare och mäklare skapa virtuella rundturer och visualiseringar av fastigheter för att ge kunderna en bättre uppfattning om hur fastigheten ser ut. Detta kan öka intresset och effektivisera visningsprocessen.

4

Automatiserad dokumenthantering sparar tid och resurser

Genom att automatisera dokumenthantering kan fastighetsbolag spara tid och resurser. Digitala lösningar som exempelvis skapar och hanterar hyresavtal, underhållsrapporter och andra dokument kan effektivisera processen och minska risken för mänskliga fel.

5

Effektivisering av förmedling och uthyrning

Digitala plattformar har revolutionerat fastighetsförmedlingen genom att göra det lättare och mer tillgängligt för människor att hitta och köpa eller hyra fastigheter. Detta har ökat transparensen på marknaden och gjort processen smidigare och mer effektiv.

6

Förbättra kundupplevelsen

Digital transformation handlar också om att förbättra kundupplevelsen genom att använda digitala verktyg för att öka tillgängligheten och effektiviteten i företagets tjänster. Det kan handla om att skapa en mer användarvänlig och effektiv webbplats eller mobilapplikation, eller att införa virtuella visningar eller chattbotar för kundsupport.


Vi tog hjälp av DigJourney för att få inspiration vad gäller digitaliseringens förtjänster och utmaningar. Det övergick snabbt till en förändringsprocess där DigJourney fungerade som utmärkta katalysatorer och utmanare, både för oss i ledningen och i samtalen med våra medarbetare, utifrån de olika roller vi har i vårt bolag.

Louise Lindh

VD, Fastighets AB L E Lundberg

Sex exempel på vad vi kan hjälpa er med

Certifieringsutbildning DTF Planning - Att planera för transformation

1. Ta fram och förankra en digital transformationsplan

Vi använder en effektiv och involverande process för att arbeta fram en transformationsplan för din verksamhet. Vår utgångspunkt är den välbeprövade modellen “6 steg till transformationsplan” där vi tillsammans tar fram konkreta initiativ och prioriteringar för din verksamhet.

Mer om arbetet med en digital transformationsplan
En målbild som skapar riktning och engagemang

2. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

Vi hjälper er att definiera en tydlig målbild för er digitala transformation, en målbild som skapar tydlighet och mobiliserar kraft i resan.

Mer om hur vi jobbar med målbilder
3. Få ökad fart och mer effekt genom stärkta förmågor och förutsättningar

3. Få ökad fart och mer effekt genom stärkta förmågor och förutsättningar

En framgångsrik digital transformation kräver engagemang från hela företaget. Vi utbildar och coachar företagets personal för att öka deras digitala kompetens, förståelse och förmåga. Detta hjälper företaget att anamma nya teknologier och processer på ett mer effektivt sätt.

Mer om våra transformationsprogram
4. Digitalt mognadstest,  nuläge och åtgärdspaket för att stärka er konkurrenskraft

4. Digitalt mognadstest, nuläge och åtgärdspaket för att stärka er konkurrenskraft

Ett bra sätt att snabbt se hur digitalt mogen din verksamhet är och vilka områden du behöver fokusera på för att stärka konkurrenskraften är ett Digitalt mognadstest
 med analys och konkreta rekommendationer.

Mer om mognadstest med åtgärdspaket
5. Transformationsledning och digital chef som stöd

5. Transformationsledning och digital chef som stöd

Vi går in i verksamheter rent operativt och arbetar som transformationsledare eller digitaliseringschef under en begränsad period (interim). Vi levererar långsiktigt stort värde under kort tid.

6. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

6. Stärka innovationskraften

Vi såväl utbildar och stödjer er i förnyelseresan och att skapa en välförankrad innovationsstrategi eller en robust innovationsprocess som balanserar effektivitet och förnyelse.

Ett urval av kunder till DigJourney


Ditt team för att stötta och utveckla era superkrafter

Vi rekommenderar

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

"I tre dagar har jag haft möjlighet att lära mig massor av smarta personer som precis som jag leder digital transformation som konsult. Jag tog med mig ett gediget innehåll med konkreta metoder att pröva. I tillägg till det, också erfarenheter från de andra deltagarna som är guld värda. Tack till Marie Andervin och Joakim Jansson på DigJourney för att ni höll i tyglarna på ett briljant sätt. Och tack till er andra som deltog med en härlig prestigelöshet och engagemang!"
Lena Agda Tamme, Chef digitaliseringsenheten barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun

Läs mer om certifieringskursen. Anmäl dig här
Behöver ni extra resurser för att leda och göra transformation?

LÄRA: Ledarens roll i en digital transformation

Boka upp en skräddarsydd 2-dagars utbildning i att leda medarbetare i en snabbt föränderlig digitaliserad värld och om de nya förmågor och förutsättningar för ledare.
Dag 1:
- Om digital transformation och VOKA världen
- Leda verksamhetsutveckling i två takter (bimodala arbetssättet)
- Om den digitala transformationens påverkan på verksamheten
- Leda storskalig förflyttning, DigJourneys transformationsprocess
Dag 2:
- Förstå sig själv och andra i komplex förändring
- Skapa utrymme för framtidssäkring
- Skapa förutsättningar för en lärande organisation
- Tillitsbaserad styrning och ledning
- Mitt ledarskap och min utveckling

Ta kontakt med Joakim för mer information
Beställ dina böcker här

Beställ dina böcker här

Tusentals förändringsledare, vd och styrelseledamöter använder boken som handbok för att ta kommandot i sin digitala resa. Den har idag sålt över 14 000 exemplar och blivit ett referensverk inom digital transformation i Sverige.

Läs mer
Ta reda på er digitala mognad

Ta reda på er digitala mognad

Fördjupa din kunskap inom digital mognad. Gör det digitala mognadstestet och reflektera över de nio digitala motorerna, vilka frågor som är svåra att svara på?, inom vilka ämnen du känner att du vill öka din kunskap inom.

Klicka här för att läsa mer