Skapa storskalig förflyttning genom skräddarsydda transformationsprogram

Prata med Marie
Tid/program: 4-6 månader
Målgrupp
Digitalt mognadstest: Ja
Längd
Tid/program: 4-6 månader
Plats
Format: Distans, Fysiska träffar, Onlineprogram, Hemuppgifter

Transformationsprogram designas utifrån att skapa förflyttning. Från ett nuläge till ett nytt, mer digitalt läge. Utan kompetenta och engagerade medarbetare sker ingen digital transformation.

Programmens övergripande syfte är att genom ökad förståelse för den digitaliserade världen förändra invanda beteenden, bryta upp etablerade föreställningar och utmana befintliga arbetssätt och strukturer.
Ambitionen är att öka digitaliseringstakten och därmed konkurrenskraften.

Exempel på olika program:
- Att leda digital transformation. I mobiliseringsfasen och koordinationsfasen
- Att leda digital förändring i offentlig sektor. I mobiliseringsfasen och koordinationsfasen
- Att öka innovationsförmågan hos medarbetarna
- Att säkerställa kreativa och produktiva team

Vad för förflyttning behöver ni få till?

Detta ger dig:

  • Samsyn kring hur organisationen ska ta sig an digital transformation
  • Praktiskt verksamhetsutveckling
  • Förflyttning av förhållningssätt, värderingar och attityder hos deltagarna
  • Ökad digital mognad hos deltagarna
  • Ökad innovationsförmåga hos deltagarna
  • Ökat självledarskap hos deltagarna

Låter det spännande?