Digital transformation och AI i industrin

Digital transformation och AI inom industrisektorn utvecklas med nya möjligheter och utmaningar, från ökad effektivitet till nya affärsmodeller och intäktsströmmar. DigJourney stödjer hela processen med omvärldsanalys, digital strategi, utveckling av förmågor och realisering. Nedan presenteras möjligheter inom industrin och hur DigJourney kan hjälpa till.

DigJourney är på Elmia produktionsmässor 14-15 maj och föreläser på Stora scenen och håller workshop för ledare

DigJourney är så klart på Elmia Produktionsmässor och Martin Friis föreläser på Stora scenen och vi håller också en workshop för ledare med fokus på AI och digital transformation inom industrin. Anmälan och först till kvarn!

Läs mer här och anmäl dig till workshop här

Digitalisering och AI är avgörande för industriföretag för att möta dagens utmaningar och säkra konkurrenskraften. Genom att snabbt anpassa sig till förändrade marknadstrender och utveckla flexibla strategier kan företag fortsatt vara konkurrenskraftiga i den snabba teknikutvecklingen. Med ökad automatisering och förmåga att bygga kunskap ur data för databaserade beslutsstöd skapas möjligheter till såväl ökad effektivitet som innovation, allt i riktning mot smart industri!

För DigJourney är digitalisering verksamhetsutveckling och en kritisk framgångsfaktor för industriföretag. Vi ser att industrin utmanas på olika fronter samtidigt, till exempel med nya krav för ökad hållbarhet och cirkularitet, åldrande arbetskraft och brist på digital kompetens. Detta sker i en alltmer föränderlig omvärld, vilket ställer högre krav på företagen att aktivt arbeta strategiskt och driva effektivt förändringsarbete.

Industrin har under mer än ett sekel fokuserat på massproduktion och effektivitet, men för att vara konkurrenskraftiga nu och framöver krävs en digital omställning mot kundanpassning i stor skala och flexibilitet att hantera omvärldens förutsättningar. För detta behövs ambidextri; en förmåga att effektivisera det befintliga och parallellt fokusera på innovation och framtid.

Martin Friis och Magnus Mörstam


Vill du ta del av de senaste nyheterna från DigJourney, anmäl dig här!

Ta del av de senaste nyheterna och inspiration om digital transformation.

Signa upp här

Sex viktiga möjligheter med digitaliseringen inom industrin

1

Ökad effektivitet och produktivitet

Genom att införa digitala teknologier och automatiserade processer kan företag inom industrin uppnå ökad effektivitet och produktivitet. Exempel på detta inkluderar robotprocessautomatisering (RPA) för att automatisera repetitiva uppgifter, användning av IIoT (Industrial Internet of Things) för att övervaka och optimera produktionsprocesser i realtid och användning av dataanalys och AI för att identifiera effektivitetsförbättringar och optimera resursanvändningen.

2

Förbättrad kvalitet och precision

Digitalisering kan hjälpa till att förbättra kvalitetskontrollen och precisionen inom industrin. Genom att använda sensorer, dataanalys och AI-tekniker kan företag övervaka och analysera produktionsprocesser och produkter i realtid för att upptäcka avvikelser och potentiella fel i ett tidigt skede. Detta kan leda till förbättrad produktkvalitet, minskat avfall och minskade kostnader för reparation och återkallelser.

3

Optimerad efterfrågan och lagerhantering

Genom att utnyttja dataanalys och prediktiv analys kan företag inom industrin förutse efterfrågan och optimera sin lagerhantering. Genom att analysera historiska försäljningsdata, marknadstrender och andra relevanta faktorer kan företagen optimera sin produktion och lagerhållning för att möta efterfrågan på ett mer exakt sätt och undvika överflödigt lager eller bristvaror.

4

Nya affärsmodeller och intäktsströmmar

Digitalisering kan öppna upp möjligheter för industriföretag att utforska och utveckla nya affärsmodeller och intäktsströmmar. Exempel på detta inkluderar att erbjuda produkter som en tjänst (Product-as-a-Service), skapa digitala plattformar för att underlätta affärstransaktioner och samarbeten, och utveckla innovativa lösningar och produkter som utnyttjar IIoT, AI eller blockchain-teknik.

5

Ökad flexibilitet och anpassningsförmåga

Digitalisering kan hjälpa industriföretag och dess värdekedjor att bli mer flexibla och anpassningsbara i en snabbt föränderlig marknad. Genom att använda digitala verktyg och teknologier kan både företag och hela värdekedjor anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar, ändra produktionsprocesser eller introducera nya produkter och tjänster. Detta ger konkurrensfördelar genom att fortare kunna svara på kundbehov och agera på marknadstrender.

6

Stärka medarbetarnas förmågor och ta vara på kunskap

Med teknikens hjälp kan medarbetarnas förmågor stärkas och göra dem mer produktiva och avlasta tunga och enformiga arbetsuppgifter. Digitalisering kan även skapa ett aktivt informations- och beslutstöd för olika roller i organisationen genom att tillhandahålla rätt information till rätt person i rätt tid och på rätt plats.


Case: AI-transformation i industrikoncernen KWH

KWH Group, en ledande aktör inom tillverkningsindustrin, har identifierat behovet av att integrera artificiell intelligens i sin verksamhet för att stärka konkurrenskraften och förbättra kundnöjdheten. För att uppnå detta mål har KWH Group samarbetat med DigJourney för att utveckla och implementera en omfattande AI-strategi.

Läs mer

9 exempel på vad vi kan hjälpa till med för att kunna ta tillvara på möjligheterna

1. Industri 4.0 blir Industri 5.0

1. Industri 4.0 blir Industri 5.0

I en värld där teknologin styr utvecklingen, representerar Industri 4.0 en ny era av smart produktion och automatisering. Industri 5.0 tillför fokus på människan i centrum, hållbarhet och ökad motståndskraft mot oanade förändringar. Vi hjälper dig reda ut begreppen och att lyfta blicken mot framtiden för att inspirera er genom er transformation.

2. Hur kan AI stärka industrin?

2. Hur kan AI stärka industrin?

AI, eller artificiell intelligens, har potentialen att revolutionera den svenska industrin både på bredden och djupet. Låt oss inspirera och guida er mot en framgångsrik integration av AI i er verksamhet. Vi kan bland annat hjälpa er göra en Opportunity Mapping för att se över möjligheter samt att stötta i en process för att ta fram en AI-pilot.

3. Ta fram en nulägesanalys för att planera er digitala transformation

3. Ta fram en nulägesanalys för att planera er digitala transformation

Vi stödjer er i processen för framtagandet av er nulägesanalys där vi bland annat ser på er digitala mognad och tar fram konkreta rekommendationer. Vi ger också stöd i er planering för den digitala transformationen.

4. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

4. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

Vi hjälper er att definiera en tydlig målbild för er digitala transformation, en målbild som skapar tydlighet och mobiliserar kraft i resan.

Mer om hur vi jobbar med målbilder
Resa 1: Ta fram en plan för ditt biblioteks digitala transformation

5: Skapa en transformationsplan för att nå målbilden

Vi använder en effektiv och involverande process för att arbeta fram en transformationsplan för din verksamhet. Vår utgångspunkt är den välbeprövade modellen “6 steg till transformationsplan” där vi tillsammans tar fram konkreta initiativ och prioriteringar för din verksamhet.

Mer om arbetet med en digital transformationsplan
6. Genom ett transformationsprogram för att accelerera förflyttning

6. Genom ett transformationsprogram för att accelerera förflyttning

Vi genomför ett program för att stärka såväl de organisatoriska som de individuella förmågorna. Ge såväl ledare som medarbetare superkrafter med andra ord.

Mer om våra transformationsprogram
7. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

7. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

Vi hjälper identifiera vad ni skall mäta när för att kunna följa upp er digitala transformation.

8. Stärk innovationsförmågan och balansera effektivitet och innovation

8. Stärk innovationsförmågan och balansera effektivitet och innovation

Vi såväl utbildar och stödjer er i förnyelseresan och att skapa en välförankrad innovationsstrategi eller en robust innovationsprocess som balanserar effektivitet och förnyelse.

9. Stärk kompetensen i organisationen

9. Stärk kompetensen i organisationen

Vi genomför utbildningar, kurser, kunskapsseminarier samt coachande/rådgivande stöd för att stärka er organisations förmåga att arbeta med er digitala transformation och på så sätt engagera flera.

Läs mer

Ett urval av kunder till DigJourney

Här är ditt team för att leda och utveckla nya superkrafter hos er

Magnus Mörstam

Magnus Mörstam

Ansvarig för industri

Maila Magnus eller ring på
0708-88 77 65

Martin Friis

Martin Friis

Ansvarig för industri

Maila Martin eller ring på
073-072 35 00

Lars Alm

Lars Alm

Transformationsledare

Maila Lars eller ring på
‭070-819 36 09‬

Mer om Lars

Vill du ta del av de senaste nyheterna från DigJourney, anmäl dig här!

Ta del av de senaste nyheterna och inspiration om digital transformation.

Signa upp här!

Vi rekommenderar

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

"I tre dagar har jag haft möjlighet att lära mig massor av smarta personer som precis som jag leder digital transformation som konsult. Jag tog med mig ett gediget innehåll med konkreta metoder att pröva. I tillägg till det, också erfarenheter från de andra deltagarna som är guld värda. Tack till Marie Andervin och Joakim Jansson på DigJourney för att ni höll i tyglarna på ett briljant sätt. Och tack till er andra som deltog med en härlig prestigelöshet och engagemang!"
Lena Agda Tamme, Chef digitaliseringsenheten barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun

Läs mer om certifieringskursen. Anmäl dig här
LÄRA: Ledarens roll i en digital transformation

LÄRA: Ledarens roll i en digital transformation

Boka upp en skräddarsydd 2-dagars utbildning i att leda medarbetare i en snabbt föränderlig digitaliserad värld och om de nya förmågor och förutsättningar för ledare.
Dag 1:
- Om digital transformation och VOKA världen
- Leda verksamhetsutveckling i två takter (bimodala arbetssättet)
- Om den digitala transformationens påverkan på verksamheten
- Leda storskalig förflyttning, DigJourneys transformationsprocess
Dag 2:
- Förstå sig själv och andra i komplex förändring
- Skapa utrymme för framtidssäkring
- Skapa förutsättningar för en lärande organisation
- Tillitsbaserad styrning och ledning
- Mitt ledarskap och min utveckling

Ta kontakt med Joakim för mer information
Beställ dina böcker här

Beställ dina böcker här

Tusentals förändringsledare, vd och styrelseledamöter använder boken som handbok för att ta kommandot i sin digitala resa. Den har idag sålt över 14 000 exemplar och blivit ett referensverk inom digital transformation i Sverige.

Läs mer
Ta reda på er digitala mognad

Ta reda på er digitala mognad

Fördjupa din kunskap inom digital mognad. Gör det digitala mognadstestet och reflektera över de nio digitala motorerna, vilka frågor som är svåra att svara på?, inom vilka ämnen du känner att du vill öka din kunskap inom.

Klicka här för att läsa mer

Joakim Jansson genom MidJourney

Bild av Steve Johnson från Unsplash

Bild av ThisisEngineering RAEng från Unsplash

Bild av Merlin Lightpainting från Pixabay

Bild av path digital från Unsplash

Bild av Matthew Henry från Unsplash

Bild av "My Life Through A Lens" från Unsplash