Digital transformation och AI i bibliotekssektorn

Bibliotekssektorn genomgår en stor omställning där digitaliseringen är en av de största krafterna. DigJourney har förmånen att tillsammans med ledare och medarbetare inom sektorn skapa förutsättningar och förmågor för denna omställning och att säkerställa det demokratiska samhällets utveckling i en digital tid.

DigJourneys certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation.

Utbildningar för att leda digital omställning i bibliotekssektorn

DigJourneys ramverk för att leda digital transformation, DTF (Digital Transformation Framework) används för att processleda verksamhetens omställning för att klara av att leverera välfärd inom budget. Ramverket beskriver HUR du på ett metodiskt, inkluderande och lärande arbetssätt skapar framdrift.

Anmäl dig till vår grundkurs i digital transformation

Folkbibliotekets uppdrag i samhället handlar om att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Under 2020 synliggjordes äntligen värdet av ett öppet, inkluderande, jämställt och demokratiskt bibliotek. En tillgänglig, både digital och fysisk, nod för medborgarna.

Tillsammans med härliga medarbetare inom bibliotekssektorn driver vi framgångsrik digital transformation. Sedan 2018 har DigJourney jobbat nära både regioner och bibliotek. Vår beprövade metodik, våra processer och digitala verktyg kombinerat med lång erfarenhet av transformationsledning ger bibliotekssektorn förutsättningar och förmågor för att lyckas med den digitala omställningen.


Så här kan du leda ditt biblioteks digitala transformation

Inspireras av fyra olika resor. Vilken resa passar ditt bibliotek?

  1. Vad innebär digital transformation för mitt bibliotek
  2. Hur leds bibliotekets digitala transformation?
  3. Ta fram en plan för ditt biblioteks digitala transformation
  4. Arbeta fram en attraktiv målbild för bibliotekets digitala transformation

Ett urval av kunder till DigJourney


Ditt team för att leda och utveckla nya superkrafter

Övriga tjänster från DigJourney

1

Kreativ Workshop - Boka Lego® Serious Play®

Skapa engagemang, tydliga målbilder, konkreta strategier & få ihop ert team. Vi arbetar med att utforska aktuella frågeställningar, utmaningar och möjligheter för just din specifika verksamhet där deltagarna samtidigt tränas i att kommunicera i storytellingtermer och med metaforer som får en verklig och viktig betydelse för din verksamhets utveckling.
Kontakta Anders för referens och din förfrågan

2

Interaktiva föreläsningar eller workshops

"Att vara ett digitalt bibliotek. Vad är det? Är det ett måste?"
"Konkurrenskraft i en digitaliserad värld, vad innebär det för biblioteket?"
"Mitt digitala ledarskap - vad innebär det?"
"Digitaliseringens möjligheter för ett bibliotek?"
Kontakta Marie för din förfrågan

3

Certifieringskurs i ramverket för att leda digital transformation

Live distanskurs. Certifieringskurs i ramverket för att leda digital transformation. Vänder sig till dig som är ansvarig för den digitala omställningen i din verksamhet.
Läs mer här

4

Skräddarsydd ledarutveckling - mitt digitala ledarskap

Två dagars ledarutbildning i vad innebär den digitala omställningen för mitt ledarskap.
Kontakta Marie för referens och din förfrågan

5

Stöd i den digitala resan

DigJourneys transformationsledare finns tillgängliga för er i att stötta vid rådgivning, framtagande av transformationsplaner, att aktivt leda transformationen, facilitering av digitalt lärande eller framtagande av målbild.
Kontakta Marie för referens och din förfrågan

6

Grundläggande kurs. Vad innebär digital transformation för mitt bibliotek?

Digitalt kunskapslyft via Digiteket - Att leda bibliotekens digitala transformation. Introduktionskurs till 1200 ledare inom Folkbiblioteken.
Läs mer på Digiteket

7

Biblioteksplanen. Säkerställ bibliotekets relevans och roll i kommunens digitala transformation

Påbörja redan nu att förankra bibliotekets digitala utveckling genom en tydlig agenda i kommande biblioteksplan. DigJourney stöttar er i framtagandet av biblioteksplanen.
Kontakta Marie för din förfrågan


Vi rekommenderar!

Att umgås med det okända: En inspirerande och spännande resa mot framtiden för Bibliotek Värmland

Att umgås med det okända: En inspirerande och spännande resa mot framtiden för Bibliotek Värmland

I en värld där det okända ofta ses som utmanande och ovisst, tar Bibliotek Värmland och jag, Anders Nilsson, ett steg mot en inspirerande resa in i framtiden. Finansierat av Vinnova inom ramen för Residens Framsyn, är detta initiativ ett av sju projekt som beviljats med fokus på nyfikenhet, framsynthet och förmågan att leda i det okända och komplexa.

Läs mer här
Digitalt Först - Digitalt framåt

Digitalt Först - Digitalt framåt

PODD:
I avsnittet Digitalt först – Digitalt framåt får du lyssna till Anders Florman och Marika Alneng som är verksamhetsutvecklare vid Biblioteksutveckling, Kultur Gävleborg.
Vi summerar kompetensutvecklingsprojektet Digitalt först och samtalar med flera personer från Gävleborgs län som varit involverade i projektet.

Ann Östman var tidigare verksamhetsutvecklare vid Biblioteksutveckling och arbetade under en stor del av projekttiden.
Marie Andervin från DigJourney ledde chefskursen Att leda bibliotekens digitala transformation.
Peter Hirseland är chef för Bollnäs bibliotek och var chef för Sandvikens folkbibliotek när projektet drog igång.
Gabriella Blom är bibliotekarie på Sandvikens folkbibliotek och har med sig medarbetarperspektivet.

Marika är förutom verksamhetsutvecklare också ledare för innovationsspåret Mitt digitala jag som resulterat i en utställning på temat integritet och säkerhet på internet.

Sist men inte minst blickar Anders och Marika framåt och berättar om vad som kommer att ske härnäst när Digitalt först är avslutat och kunskaperna från projektet ska implementeras i bibliotekens arbete.

Lyssna på podden från Kultur Gävleborg med Marie Andervin