Resa 4: Arbeta fram en attraktiv målbild för bibliotekets digitala transformation

Boka ett möte med Marie för att veta mer

Digitaliseringen omvandlar vårt samhälle. Det bör leda till att bibliotekens kommer att leverera på sitt uppdrag på ett helt annorlunda sätt och troligen kommer även bibliotekens roll i det lokala samhälle förändras. När det är dags att ta tag i bibliotekens digitalisering blir det viktigt att sätta ut en riktning och kunna, över tid, berätta vart man är på väg. Utan en tydlig målbild påverkas verksamhetsutvecklingen negativt.

Vår rekommendation är att ni startar upp ett målbildsarbete så tidigt ni kan men tänk på att det är viktigt att medarbetarna har fått möjlighet att klä på sig kunskaper om det digitaliserade samhällets utveckling innan ni tar tag i uppgiften.

1) Förbered ledare och nyckelmedarbetare om vad ett målbildsarbete innebär.
2) Planera in workshop som pågår under en längre tid för att säkerställa kunskapslyft inom digitalisering och samhällsförändringar, omvärldsspaning, djup förståelse för bibliotekets kunder, intressenter och medarbetare genom intervjuer, rundabordssamtal, rapporter, statistik etc.
3) När ni har klätt på er så mycket matnyttig kunskap, bjud in till två dagars utforskande workshop som landar i ett första utkast till målbild, "Målbild 0.5".
4) Därefter är det dags att bjuda in medarbetarna till målbildsprocessen och börja med att introducera vad ett målbildsarbete innebär och öppna upp för reflektion, samtal och diskussion på APT möten.
5) Fördjupa vad "Målbild 0.5" innebär tillsammans med medarbetare. Vad innebär den praktiskt? Vilka förändringsvågor är prioriterade? Hur definieras bibliotekets marknad? Hur påverkas bibliotekets verksamhetsmodell? Addera med nya perspektiv och insikter.
6) Baserat på medarbetarnas arbete bjud gärna in externa ledare och nyckelpersoner till att klä på "Målbild 0.5".
7) Ta fram ett förslag på Målbilden.
8) Avsluta målbildsresan med en gemensam dag för samtliga medarbetare och få ihop "Målbild 1.0".
9) Bli tydlig med hur "Målbild 1.0" påverkar verksamheten, bidra med kunskap och verktyg hur Målbilden ska användas i kommunikation, styrning och vid beslut.
10) Avsluta med att uppdatera bibliotekets plan för den digitala transformationen.

STÖD FRÅN DIGJOURNEY
DigJourney designar upp ett transformationsprogram som genom utforskande och lärande förhållningssätt ökar deltagarnas digitala kunskap samtidigt som gruppen tillsammans fördjupar sina omvärlds och kundinsikter.

Programmen pågår som oftast under sex månader. Vi träffas mellan 5-6 gånger. Inför och efter varje träff får deltagaren med sig uppgifter som ska lösas och moment som ska tränas på. Programmet tar stöd i DigJourneys digitala kunskapslyft, Introduktion till målbildsarbete samt Ta fram en målbild.

Detta ger dig:

  • Samsyn och gemensam förankringsprocess
  • Avsiktsförklaringar för bättre samarbete
  • Skapa gemensamma ramar
  • Hitta allas engelägenhet
  • Gemensam riktning som inte går att missförstå

Låter det spännande?

Marie Andervin

Marie Andervin

Kontakta Marie. 073-993 50 12