Digital transformation och AI i säkerhets- och installationsbranschen

Det pågår som följd av AI och digitalisering en omställning i säkerhets-och installationsbranschen som påverkar både produkttillverkare, distributörer och installationsföretag. För att kunna bibehålla konkurrenskraft och skapa sig en ledande position i det nya marknadslandskap som nu växer fram krävs modiga beslut och handlingskraft. Var befinner ni er i er digitala transformation?

DigJourney har sedan 2016 stöttat företag och organisationer att planera, leda och göra digitala transformation. Vårt mål är att din organisation ska få de nödvändiga verktyg, metoder och lösningar för att själva sitta i förarsätet för den digitala transformationen. Vi utgår från vårt ramverk för att leda digital transformation och arbetar nyfiket, utforskande och i samskapande.

Digjourney har en position som tankeledare inom digital transformation i Sverige vilket gör att vi kan erbjuda dig unik kunskap och kompetens inom området. Vi har under åren utbildat fler än 400 changemakers, sålt över 15 000 exemplar av boken “Att leda digital transformation” och haft fler än 3 000 personer som har gjort vårt digitala mognadstest

Låt oss bidra till er transformation också!


Behöver ni komma igång med AI! Här är tre tips!

30 nov - Kurs: Kom igång med generativ AI

30 nov - Föreläsning: AI och Verksamheten - Få ett ledarskapsperspektiv på AI med Mats Lewan

6 februari - Kurs: AIs påverkan på verksamhet, affär och ledarskap

// Johan Holmström

Läs mer här om våra kurser för att öka omställningsförmågan

Möjligheter med digitaliseringen för säkerhets- och installationsbranschen

1

Ökad trygghet

Digitalisering skapar möjligheter till effektiv och förebyggande fjärrövervakning av installationer och system. Med hjälp av AI-baserad fjärrövervakning kan vi agera i tid innan fel och fara uppstår vilket leder till bättre och säkrare systemfunktionalitet och i förlängningen en tryggare och bekvämare tillvaro för kunden.

2

Användarupplevelse

Rätt utförd digitalisering ger en bättre kund-och användarupplevelse. Ofta erbjuder de nya digitala systemen och installationerna smarta och tillgängliga funktioner som förenklar kundens vardag och ger en ökad bekvämlighets- och trygghetskänsla.

3

Mindre miljöpåverkan

Digitalisering och möjligheter till smart fjärrservice och fjärrsupport gör att funktionstest, felsökning och felavhjälpning många gånger kan göras på distans. Detta spar många resor med servicebil och bidrar till att minska verksamhetens miljöavtryck. Med nya smarta tjänster och digital teknik kan kunderna dessutom stöttas i deras resa mot klimatneutralitet.

4

Bredda affären

Med hjälp av digitalisering kan kärnaffären breddas. Skalbarheten i den nya digitala tekniken gör det möjligt att paketera och erbjuda kunden nya tjänster. Dels genom att erbjuda ett större urval av tjänster till befintliga kunder men också nå nya kunder i vertikaler man tidigare kanske inte varit verksamma inom.

5

Arbeta smartare

Digitalisering gör det möjligt att arbeta smartare och mera effektivt. Med hjälp av nya digitala lösningar kan interna processer effektiviseras och automatiseras. Resultatet blir att mer fokus kan läggas på att utveckla och stötta kunder.


6 exempel på vad vi kan hjälpa till med för att kunna ta tillvara på möjligheterna

4. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

1. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

Vi hjälper er att definiera en tydlig målbild för er digitala transformation, en målbild som skapar tydlighet och mobiliserar kraft i resan.

Mer om hur vi jobbar med målbilder
Resa 1: Ta fram en plan för ditt biblioteks digitala transformation

2: Skapa en transformationsplan för att nå målbilden

Vi använder en effektiv och involverande process för att arbeta fram en transformationsplan för din verksamhet. Vår utgångspunkt är den välbeprövade modellen “6 steg till transformationsplan” där vi tillsammans tar fram konkreta initiativ och prioriteringar för din verksamhet.

Mer om arbetet med en digital transformationsplan
6. Genom ett transformationsprogram för att accelerera förflyttning

3. Få ökad fart och mer effekt genom stärkta förmågor och förutsättningar

Vi genomför ett program för att stärka såväl de organisatoriska som de individuella förmågorna. Ge såväl ledare som medarbetare superkrafter med andra ord.

Mer om våra transformationsprogram
3. Ta fram en nulägesanalys för att planera er digitala transformation

4. Digitalt mognadstest, nuläge och åtgärdspaket för att stärka er konkurrenskraft

Ett bra sätt att snabbt se hur digitalt mogen din verksamhet är och vilka områden du behöver fokusera på för att stärka konkurrenskraften är ett Digitalt mognadstest
 med analys och konkreta rekommendationer.

Mer om mognadstest med åtgärdspaket
7. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

5. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

Vi hjälper identifiera vad ni skall mäta när för att kunna följa upp er digitala transformation.

8. Stärk innovationsförmågan och balansera effektivitet och innovation

6. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

Vi såväl utbildar och stödjer er i förnyelseresan och att skapa en välförankrad innovationsstrategi eller en robust innovationsprocess som balanserar effektivitet och förnyelse.


Vi har ett nära och starkt samarbete med DigJourney. Vi har tillsammans arbetat med att växla upp digitaliseringen, arbeta med transformationsplaner och att accelerera våra digitala projekt. Resultatet har blivit att vi arbetar mer fokuserat och effektivt vad gäller digitaliseringen samt att organisationen tar stora kliv mot att nå vår långsiktiga målbild.

Nina Åsenius, COO, Chief Operation Officer, Installatörsföretagen


Här är ditt team för att leda och utveckla nya superkrafter hos er

Vill du ta del av de senaste nyheterna från DigJourney, anmäl dig här!

Ta del av de senaste nyheterna och inspiration om Digital transformation i säkerhets- och installationsbranschen.

Signa upp här!

Vi rekommenderar

Diplomutbildning Att leda digital transformation via Säkerhetsuniversitetet

Säkerhetsuniversitetet: Diplomutbildning Att leda digital transformation i säkerhet- och installationsbranschen

Utbildningen hjälper till att öka kompetensen och förmågan att anpassa sig till den digitala utvecklingen. Att ta vara på digitaliseringens möjligheter handlar om att snabbt, effektivt och med hög kvalitet utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster men för att lyckas att leverera detta behöver verksamheter digitalisera sig själva och förändra sin egen verksamhetsmodell.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här
Jeanette Lesslie Wikström, SäkerhetsBranschen och Anders Nilsson Digjourney utforskar branschens framtid

10 förändringsvågor som formar säkerhetsbranschen

I slutet av oktober hade vi på DigJourney förmånen att delta på den svenska säkerhetsmässan Sectech, en plats där säkerhetsbranschen samlas för att dela kunskap, nätverka och utforska framtidens trender. Det var inte bara en möjlighet att träffa gamla bekanta branschkollegor, utan också en chans att bygga upp framtidens säkerhetsbransch med hjälp av något så enkelt och kreativt som LEGO.

Läs mer
Beställ dina böcker här

Beställ dina böcker här

Tusentals förändringsledare, vd och styrelseledamöter använder boken som handbok för att ta kommandot i sin digitala resa. Den har idag sålt över 14 000 exemplar och blivit ett referensverk inom digital transformation i Sverige.

Läs mer
Ta reda på er digitala mognad

Ta reda på er digitala mognad

Fördjupa din kunskap inom digital mognad. Gör det digitala mognadstestet och reflektera över de nio digitala motorerna, vilka frågor som är svåra att svara på?, inom vilka ämnen du känner att du vill öka din kunskap inom.

Klicka här för att läsa mer