Digital transformation och AI i energibranschen

Här kan du läsa om vilka möjligheter som AI och digitalisering innebär för energibolag, hur vi på DigJourney kan stötta i den spännande men också långa och krävande resa som en transformation innebär samt vilka personer som du kan kontakta vid behov.

Få sektorer har som energisektorn hamnat i allas blickfång de senaste åren. Klimatkris med krav på snabb energiomställning och krig med energikris och rekordhöga priser som följd har lett till högljudda debatter om energislag, stabilitet, säkerhet, marknadsmekanismer, överföringskapacitet med mera. Som en central del i den omställningen finns digitaliseringen.

Sex viktiga möjligheter med digitaliseringen för energibolag

1

Smarta energinät

Digitalisering och IoT möjliggör utvecklingen av smarta energinät, där elnätet kan övervaka och styra produktion och distribution av energi på ett mer effektivt sätt. Detta kan leda till bättre utnyttjande av energikällor, minskad energiförlust och mindre belastning på elnäten.

2

Energidata

Digitalisering möjliggör också insamling, analys och användning av stora mängder data om energianvändning och produktion. Big data kan användas för att optimera produktionen, minska energiförluster och förbättra energieffektiviteten.

3

Förnybar energi

Digitalisering har också möjliggjort förnybara energikällor som sol- och vindkraft att bli mer konkurrenskraftiga genom att göra det möjligt att integrera och balansera dessa energikällor i elnätet på ett effektivt sätt.

4

Användarupplevelse

Digitalisering har också möjliggjort en bättre användar- och kundupplevelse inom energibranschen, till exempel genom att möjliggöra fjärravläsning av energimätare och hantering av energianvändning genom appar och andra digitala verktyg.

5

Automatisering

Digitalisering möjliggör också automatisering av energiproduktion och distribution, vilket kan leda till ökad effektivitet och minskade kostnader.

6

Prediktivt underhåll

Genom att använda sensorer och dataanalysverktyg kan energibolag övervaka och analysera utrustningens prestanda i realtid, och upptäcka avvikelser eller potentiella problem innan de orsakar störningar.


DigJourney har hjälpt oss med att skapa en målbild och en transformationsplan som vi enats om. Därutöver får vi kontinuerligt stöd för att bygga våra förmågor och färdigheter. För oss är det också viktigt med en långsiktig och skicklig stödfunktion som hjälper oss att se helheten och att zooma in vid behov. Det är precis vad vi har genom DigJourney.

Erik Tellgren

Vd, Växjö Energi AB

Sju exempel på vad vi kan hjälpa er med

Workshop: Rusta din styrelse för framtidens AI-möjligheter och utmaningar

1. Hur kan AI stärka energibranschen?

AI, eller artificiell intelligens, påverkar kundupplevelse, prissättning, effektivisering, beslutsfattande med mera och med den generativa AIn tas ytterligare kvantsprång. Men hur då? Låt oss inspirera och guida er mot en framgångsrik integration av AI i er verksamhet.

Läs mer
4. Ta fram en inspirerande och tydlig målbild med digitalisering

2. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

Vi hjälper er att definiera en tydlig målbild för er digitala transformation, en målbild som skapar tydlighet och mobiliserar kraft i resan.

Mer om hur vi jobbar med målbilder
Skapa en transformationsplan för att nå er målbild

3. Skapa en transformationsplan för att nå målbilden

Vi använder en effektiv och involverande process för att arbeta fram en transformationsplan för din verksamhet. Vår utgångspunkt är den välbeprövade modellen “6 steg till transformationsplan” där vi tillsammans tar fram konkreta initiativ och prioriteringar för din verksamhet.

Mer om arbetet med en digital transformationsplan
4. Få ökad fart och mer effekt genom stärkta förmågor och förutsättningar

4. Få ökad fart och mer effekt genom stärkta förmågor och förutsättningar

Vi genomför ett transformationsprogram för att stärka såväl de organisatoriska som de individuella förmågorna. Ge såväl ledare som medarbetare superkrafter med andra ord.

Mer om våra transformationsprogram
Ta reda på er digitala mognad

5. Digitalt mognadstest, nuläge och åtgärdspaket för att stärka er konkurrenskraft

Ett bra sätt att snabbt se hur digitalt mogen din verksamhet är och vilka områden du behöver fokusera på för att stärka konkurrenskraften är ett Digitalt mognadstest
 med analys och konkreta rekommendationer.

Mer om mognadstest med åtgärdspaket
6. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

6. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

Vi hjälper identifiera vad ni skall mäta när för att kunna följa upp er digitala transformation.

7. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

7. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

Vi såväl utbildar och stödjer er i förnyelseresan och att skapa en välförankrad innovationsstrategi eller en robust innovationsprocess som balanserar effektivitet och förnyelse.

Ett urval av kunder till DigJourney


Ditt team för att stötta och utveckla era superkrafter

Lena Brunefors

Lena Brunefors

Projektledare inom IT och digitalisering med bakgrund inom energisektorn

Vi rekommenderar

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

"I tre dagar har jag haft möjlighet att lära mig massor av smarta personer som precis som jag leder digital transformation som konsult. Jag tog med mig ett gediget innehåll med konkreta metoder att pröva. I tillägg till det, också erfarenheter från de andra deltagarna som är guld värda. Tack till Marie Andervin och Joakim Jansson på DigJourney för att ni höll i tyglarna på ett briljant sätt. Och tack till er andra som deltog med en härlig prestigelöshet och engagemang!"
Lena Agda Tamme, Chef digitaliseringsenheten barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun

Läs mer om certifieringskursen. Anmäl dig här
3. Genomförande av Dimios

LÄRA: Ledarens roll i en digital transformation

Boka upp en skräddarsydd 2-dagars utbildning i att leda medarbetare i en snabbt föränderlig digitaliserad värld och om de nya förmågor och förutsättningar för ledare.
Dag 1:
- Om digital transformation och VOKA världen
- Leda verksamhetsutveckling i två takter (bimodala arbetssättet)
- Om den digitala transformationens påverkan på verksamheten
- Leda storskalig förflyttning, DigJourneys transformationsprocess
Dag 2:
- Förstå sig själv och andra i komplex förändring
- Skapa utrymme för framtidssäkring
- Skapa förutsättningar för en lärande organisation
- Tillitsbaserad styrning och ledning
- Mitt ledarskap och min utveckling

Ta kontakt med Joakim för mer information
Beställ dina böcker här

Beställ dina böcker här

Tusentals förändringsledare, vd och styrelseledamöter använder boken som handbok för att ta kommandot i sin digitala resa. Den har idag sålt över 14 000 exemplar och blivit ett referensverk inom digital transformation i Sverige.

Läs mer
Ta reda på er digitala mognad

Ta reda på er digitala mognad

Fördjupa din kunskap inom digital mognad. Gör det digitala mognadstestet och reflektera över de nio digitala motorerna, vilka frågor som är svåra att svara på?, inom vilka ämnen du känner att du vill öka din kunskap inom.

Klicka här för att läsa mer