Lärande i och för transformation

Kontinuerligt lärande är en av de viktigaste förutsättningarna för att göra transformation. DigJourney hjälper dig att skapa strukturer, kultur och innehåll för både det individuella och det organisatoriska lärandet.

 • Ramverk
 • Att leda AI-transformation
 • AI
 • Distans

Att leda AI-transformation

Vill du öka effektiviteten, konkurrenskraften, det interna engagemanget och skapa nya affärsmöjligheter med hjälp av AI? Genom att utveckla din förståelse för hur verksamheter kan använda AI för att optimera processer och uppnå strategiska mål utvecklar du din förmåga att leda AI-transformationen. Kursen är baserad på DigJourneys etablerade ramverk, Digital Transformation Framework, som används av både offentlig, privat och ideell sektor.

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Grundläggande kunskap om generativ AI, både teknik och verktyg
 • Förståelse för hur AI påverkar och kommer påverka dig och ditt företag
 • Förståelse för begrepp, regelverk och definitioner och känna dig trygg med att diskutera AI med alla roller inom organisationen
 • Förståelse för vilka förmågor som är och kommer bli viktiga och hur AI kommer påverka din roll, dina uppgifter och ditt ansvar.
 • Verktyg för att göra enklare nulägesanalyser av verksamhetens digitala mognad och omställningsförmåga
 • Verktyg för att kunna skapa en transformationsplan för AI
 • Diplomering i Att leda AI-transformation

Kursledare

Paulina Modlitba

Paulina Modlitba är en av Sveriges främsta thought-leaders inom teknik och innovation och AI. Hon har studerat vid KTH och MIT, med fokus på robot-människa-interaktion. 2014 skapade hon Teklafestivalen, en teknikfestival för flickor, tillsammans med Robyn och KTH. 2018 blev hon utsedd till Årets Alumn av KTH för sitt inkluderande arbete i techbranschen. Sedan 2021 är hon ledamot i UN Women Sveriges styrelse och arbetar som investerare, styrelseproffs, föreläsare och konsult inom tekniksektorn.

Joakim Jansson

Joakim Jansson

Grundare till DigJourney, utbildare, transformationsledare, rådgivare och författare till boken Att leda digital transformation. Upphovsman till Digital Transformation Frameworksom används av över tusen verksamheter i Norden.

Bakgrund som ledare och rådgivare, bland annat inom MTG och Aller och som VD på Spray, Aller Edge och Nordic Web Radio.

Kommande kurstillfällen

 1. 18 september, 4 & 8 oktober
  En heldag i Stockholm, två halvdagar, 8:30-12:30 online (Zoom). Faciliterade självstudier om ca 4-8 timmar.
 • AI
 • Distans
 • hybridkonsult

Bli framtidens konsult - bli en hybridkonsult!

När generativ AI nu revolutionerar konsulting, kan uppgifter som tidigare tog tiotals eller hundratals timmar lösas på några få timmar med smarta AI-verktyg. En ny generation konsulter, hybridkonsulter, kombinerar digitala verktyg med mänsklig rådgivning för ökat kundvärde. Detta utbildningsprogram, lett av Joakim Jansson och Johan Forsberg, ger deltagarna kunskaper och färdigheter i att kombinera avancerade digitala verktyg med mänskliga färdigheter, och täcker både teoretiska och praktiska aspekter.

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Förståelse för hybridkonsulting och hur det skapar nytta för kunder, konsulter och konsultbolag.
 • Praktisk träning och implementering i AI- och digitala verktyg
 • Förståelse i hur du använder verktygen säkert
 • Förståelse för de etiska frågorna med AI och ansvaret de bär med sig
 • Färdigheter i att jobba smart med data
 • Förståelse i dynamiken mellan människa och AI
 • Kunskap om nya roller och teamsammansättningar i hybridkonsultens kölvatten
 • Förståelse för hur man genomför hybridkonsultprojekt
 • Kunskap om hybridkonsulting utmanar den traditionella konsultmodellen och hur nya affärsmodeller växer fram
 • Diplom som Hybridkonsult

Kursledare

Johan Forsberg

Johan har bred kunskap inom affärsutveckling och har jobbat med transformationer i över 25 år. Johan har stort engagemang för digitalisering, entreprenörskap, värderingsfrågor, hållbarhet, ledarskap, och innovation, och är ofta anlitad som stöd till ledningsgrupper och styrelser i utvecklings- och förändringsfrågor.

Johan har en rik erfarenhet av styrelsearbete i allt från mindre bolag till börsbolag och är för närvarande engagerad i styrelsen för  ATP Atelier.

Joakim Jansson

Joakim Jansson

Grundare till DigJourney, utbildare, transformationsledare, rådgivare och författare till boken Att leda digital transformation. Upphovsman till Digital Transformation Frameworksom används av över tusen verksamheter i Norden.

Bakgrund som ledare och rådgivare, bland annat inom MTG och Aller och som VD på Spray, Aller Edge och Nordic Web Radio.

Kommande kurstillfällen

 1. 16 september - 21 november online
  Uppstart: 16 september, 14.00-15.30 , 24 september 8:30-12:30, därefter veckovisa 2-timmarssessioner 08.30-10.30 på följande datum: 2, 11, 15, 24, 31 oktober & 5 och 13 november. Avslutssession: 21 november 08.30-12.30. Frivilliga självstudier.
 • 2 halvdagar
 • kurs
 • Paulina Modlitba
 • generativ ai
 • Distans

Kom igång med generativ AI med Paulina Modlitba

Kurs: Kom igång med generativ AI. Tillsammans med experten Paulina Modlitba utforskar du praktiskt tjänster som ChatGPT, Microsoft Copilot, Runway 2, Midjourney, Descript och Heygen.

Lär dig hur de fungerar och hur kan du använda dem för att förbättra dina förmågor och bli både mer effektiv, kreativ och stärka din konkurrenskraft!

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Förståelse för skillnaden mellan traditionell och generativ AI
 • Grundläggande förståelse för hur generativa AI-modeller fungerar
 • Kunskap och förmåga att använda olika generativa AI-tjänster, till exempel: ChatGPT, Descript, Microsoft Copilot, Midjourney, Runway 2, Heygen
 • Tips på hur du promptar olika generativa AI-tjänster
 • Tips för hur du kan skapa en egen uppsättning AI-assistenter

Kursledare

Paulina Modlitba

Paulina Modlitba

Paulina Modlitba is one of Sweden's foremost thought-leaders in technology and innovation. In the role of angel investor in tech companies, board professional, lecturer and consultant, she takes on society's great challenges with insatiable passion.

Kommande kurstillfällen

  • Grundkurs
  • Ramverk
  • Leda digital transformation
  • Distans

  Grundkurs i digital transformation

  Denna kurs ger dig en övergripande karta för hur du arbetar med att leda transformation och är baserad på DigJourneys ramverk, Digital Transformation Framework, som används av både offentlig, privat och ideell sektor.

  Läs mer om utbildningen

  Detta ger dig

  • Grundläggande kunskap om ramverket och hur det stöttar dig i ditt transformationsarbete
  • Metodiken Digital Maturity Matrix. Ger dig svar på vad du ska satsa på och när för att få framdrift i den digitala transformationen.
  • Praktiken Transformationsprocessen. Vi går igenom arbetssättet som skapar framdrift - Processleda transformation
  • Förståelse för vilka förmågor som är viktiga och hur din roll, uppgift och ansvar är en del av transformationen
  • Begrepp och förklaringsmodeller för digitalisering, digital mognad och digital transformation
  • Verktyg för att göra enklare nulägesanalyser av verksamhetens digital mognad och omställningsförmåga
  • Diplomering i Metodiken Digital maturity matrix

  Kursledare

  Marie Andervin

  Marie Andervin

  Utvecklare av DigJourneys Ramverk för att leda digital transformation.
  Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

  Joakim Jansson

  Joakim Jansson

  Utvecklare av DigJourneys Ramverk för att leda digital transformation.
  Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

  Boken Att leda digital transformation ingår som kurslitteratu

  Boken Att leda digital transformation

  Boken Att leda digital transformation ingår som kurslitteratur

  Kommande kurstillfällen

  1. 2 - 14 september: Grundkurs i digital transformation
   12 timmar. Distans. Uppstartsmöte 2/9 14:00-15:30. Två Livesessioner: 4/9 & 11/9 8:30-12:30 Faciliterade självstudier. Löpande coaching. Diplomering: Kunskapstest (sista anmälningsdag 25 augusti)
  2. 25 november - 6 december: Grundkurs i digital transformation
   12 timmar. Distans. Uppstartsmöte 25/11. Två Live-sessioner: 27/11 & 4/12 8:30-12:30 Faciliterade självstudier. Löpande coaching. Diplomering: Kunskapstest (sista anmälningsdag 20 november)
  • Certifiering
  • Ramverk
  • Att leda digital transformation
  • Distans

  Att planera för digital transformation

  Denna utbildning ger dig en metod, verktyg och arbetssätt att förstå den digitaliserade omvärlden, identifiera verksamhetens digitala mognad och praktiskt arbeta fram en digital transformationplan(ering).

  Läs mer om utbildningen

  Detta ger dig

  • Arbetssätt: 6 steg till en digital transformationplan(ering)
  • Identifiera verksamhetens digitala mognad
  • Hur olika mognadsmätningar, såsom Digital Maturity Matrix och DiMiOS skapar värde tillsammans
  • Förståelse för och kan diskutera hur verksamheten bör öka sin digitala mognad
  • Ett första utkast av din verksamhets digitala transformationsplan(ering)
  • Certifiering i: arbetsmetoden 6 steg till en digital transformationsplan(ering)

  Kursledare

  Marie Andervin

  Marie Andervin

  Utvecklare av DigJourneys Ramverk för att leda digital transformation.
  Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

  Joakim Jansson

  Joakim Jansson

  Utvecklare av DigJourneys Ramverk för att leda digital transformation.
  Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

  Kommande kurstillfällen

  1. 7 oktober - 8 november: Så skapar du en plan för digital transformation
   32 timmar. Distans. Uppstart: 7/10 14.00-15.30, 4 Live-sessioner: 9/10, 16/10, 23/10 och 30/10 kl 08:30-12:30. Certifiering 8/11 09:30-11:00 Självstudier. Löpande coaching. Certifiering: Inlämningsuppgift
  2. 27 januari - 28 februari
   32 timmar. Distans. Uppstart: 27/1 14.00-15.30, 4 Live-sessioner 29/1, 5/2, 12/2 och 19/2 kl 08:30-12:30. Certifiering 28/2 09:30-11:00 Självstudier. Löpande coaching. Certifiering: Inlämningsuppgift