Lärande som stödjer transformationen

Kontinuerligt lärande är en av de viktigaste förutsättningarna för att göra transformation. DigJourney hjälper dig att skapa strukturer, kultur och innehåll för både det individuella och det organisatoriska lärandet.

 • kurs
 • generativ ai
 • Paulina Modlitba
 • Distans
 • 2 halvdagar

Vad är Runway 1, Midjourney, Dall-E,  Adobe Firefly, ChatGPT och Google Bard? Kom igång med generativ AI med Paulina Modlitba

Lär dig hur du kan bli mer effektiv genom att nyttja den fulla potentialen i din framtida AI-assistent!
Här får du en lära dig vad generellt om AI och specifikt om generativ AI. Du kommer praktiskt utforska och lära dig hantera olika generativa AI tjänster och veta vad du kan använda dem till.

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Vet skillnaden mellan traditionell och generativ AI
 • Kunskap och förmåga att använda olika generativa AI tjänster till exempel: Adobe Firefly ChatGPT Dall-E Descript Midjourney Runway 1
 • En portfölj av egna AI assistenter
 • Förstärkt förmåga att leda och genomföra digital transformation

Kursledare

Paulina Modlitba

Paulina Modlitba

Paulina Modlitba är en av Sveriges främsta thought-leaders inom teknik och innovation. I rollen som ängelinvesterare i techbolag, styrelseproffs, föreläsare och konsult tar hon sig an samhällets stora utmaningar med omättlig passion.

Kommande kurstillfällen

 1. 19 oktober kl. 09:00 - 12:00 och 26 oktober kl. 08:30 - 12:30
  Två halvdagar. Distans. Planera för egen studietid: ca 1-2 timmar mellan tillfällena. Obs! Begränsat antal platser
 • generative ai
 • course
 • Paulina Modlitba
 • 2 half days

Course: Get started with generative AI. What is ChatGPT, Runway 1, Midjourney, Adobe Firefly, Descript and Google Bard?

Enhance your abilities and become both more efficient and creative by learning to use the full potential of your future AI assistant! Join our course and get started with generative AI together with DigJourney and Paulina Modlitba.

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Understand the difference between traditional and generative AI
 • Get basic understanding of how generative AI-models work
 • Get knowledge and ability to use various generative AI services, for example: ChatGPT, Descript, Microsoft Copilot, Midjourney, Runway 1
 • Learn how to prompt generative AI
 • Learn how to create your own AI assistants

Kursledare

Paulina Modlitba

Paulina Modlitba

Paulina Modlitba is one of Sweden's foremost thought-leaders in technology and innovation. In the role of angel investor in tech companies, board professional, lecturer and consultant, she takes on society's great challenges with insatiable passion.

Kommande kurstillfällen

 1. 20th of oct 9.00-12.30 and 27th of oct 8.30-12.30 CET
  Two half days. Optional support session 18th October 13-14 CET. Distance. Plan for your own study time: approx. 1-2 hours between sessions.
 • Utbildning
 • att leda digital transformation
 • Marie Andervin
 • Distans
 • 6 halvdagar
 • Alumn
 • Lärlabb

Certifieringsutbildning i ramverket för att leda digital transformation - nu med ChatGPT

Lär dig ramverket som ger dig ett metodiskt, strukturerat och sammanhållet arbetssätt samt en gedigen verktygslåda för att leda digital transformation - precis det du behöver för att ta ledarskap över digitaliseringen!

- NU MED AI STÖD!

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Stärkt i din yrkesroll med färdigheter som transformationsledare
 • Trygghet och kunskap i att beskriva och argumentera för vad en verksamhets digitala transformation innebär
 • Färdigheter och verktyg för att mäta, analysera och förstå digitala mognad
 • Övergripande förståelse av transformationsprocessen och hur omställningsförmåga skapas
 • Övningar och workshopmoduler som besvarar de viktigaste frågorna
 • Kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation
 • En grov transformationsplan för verksamheten
 • Certifiering i ramverket för Att leda digital transformation
 • Träna i olika digitala verktyg såsom ChatGPT, Miro, Mentimeter, olika digitala tjänster från Google

Kursledare

Marie Andervin

Marie Andervin

Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

ChatGPT

ChatGPT

Hjälper dig att förstärka din förmåga att leda digital transformation.

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Utbildare, transformation - och innovationsledare samt rådgivare inom digital transformation

Andreas Tylenius

Andreas Tylenius

Utbildare, transformationsledare samt rådgivare inom offentlig sektors digitala transformation

Kommande kurstillfällen

  • Lärlabb
  • ramverk för att leda digital transformation
  • Marie Andervin
  • Distans
  • 55 minuter

  Lärlabb för Certifierade i ramverket för att leda digital transformation

  Ett Lärlabb är en kreativ verkstad. Här testar vi metoder, övningar och ser på hur de kan bidra med värde in till ditt arbete.

  Läs mer om utbildningen

  Detta ger dig

  • Testa nya metoder, verktyg och angreppsätt
  • Ta del av de senaste uppdateringarna av ramverket för att leda digital transformation
  • Nätverkande

  Kursledare

  Marie Andervin

  Marie Andervin

  Din värdinna för labbet

  Kommande kurstillfällen

  1. 5 oktober kl. 08:30 - 09:30
   Zoom
  2. 2 november kl. 08:30-09:30
   Zoom
  3. 7 december kl. 08:30-09:30
   Zoom
  4. 1 februari kl. 08:30-09:30
   Zoom
  5. 4 april kl. 08:30-09:30
   Zoom
  6. 2 maj kl. 08:30-09:30
   Zoom
  7. 30 maj kl. 08:30-09:30
   Zoom