Lärande i och för transformation

Kontinuerligt lärande är en av de viktigaste förutsättningarna för att göra transformation. DigJourney hjälper dig att skapa strukturer, kultur och innehåll för både det individuella och det organisatoriska lärandet.

 • Grundkurs
 • Ramverk
 • Leda digital transformation
 • Distans

Grundkurs i digital transformation

Denna kurs ger dig en övergripande karta för hur du arbetar med att leda transformation och är baserad på DigJourneys ramverk, Digital Transformation Framework, som används av både offentlig, privat och ideell sektor.

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Grundläggande kunskap om ramverket och hur det stöttar dig i ditt transformationsarbete
 • Metodiken Digital Maturity Matrix. Ger dig svar på vad du ska satsa på och när för att få framdrift i den digitala transformationen.
 • Praktiken Transformationsprocessen. Vi går igenom arbetssättet som skapar framdrift - Processleda transformation
 • Förståelse för vilka förmågor som är viktiga och hur din roll, uppgift och ansvar är en del av transformationen
 • Begrepp och förklaringsmodeller för digitalisering, digital mognad och digital transformation
 • Verktyg för att göra enklare nulägesanalyser av verksamhetens digital mognad och omställningsförmåga
 • Diplomering i Metodiken Digital maturity matrix

Kursledare

Marie Andervin

Marie Andervin

Utvecklare av DigJourneys Ramverk för att leda digital transformation.
Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

Joakim Jansson

Joakim Jansson

Utvecklare av DigJourneys Ramverk för att leda digital transformation.
Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

Boken Att leda digital transformation ingår som kurslitteratu

Boken Att leda digital transformation

Boken Att leda digital transformation ingår som kurslitteratur

Kommande kurstillfällen

 1. 16 - 25 september: Grundkurs i digital transformation
  12 timmar. Distans. Uppstartsmöte 16/9. Två Livesessioner: 18/9 & 25/9 8:30-12:30 Faciliterade självstudier. 1 coachtimme. Diplomering: Kunskapstest (sista anmälningsdag 11 september)
 2. 25 november - 6 december: Grundkurs i digital transformation
  12 timmar. Distans. Uppstartsmöte 25/11. Två Live-sessioner: 27/11 & 4/12 8:30-12:30 Faciliterade självstudier. 1 coachtimme. Diplomering: Kunskapstest (sista anmälningsdag 20 november)
 • Certifiering
 • Ramverk
 • Att leda digital transformation
 • Distans

Att planera för digital transformation

Denna utbildning ger dig en metod, verktyg och arbetssätt att förstå den digitaliserade omvärlden, identifiera verksamhetens digitala mognad och praktiskt arbeta fram en digital transformationplan(ering).

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Arbetssätt: 6 steg till en digital transformationplan(ering)
 • Identifiera verksamhetens digitala mognad
 • Hur olika mognadsmätningar, såsom Digital Maturity Matrix och DiMiOS skapar värde tillsammans
 • Förståelse för och kan diskutera hur verksamheten bör öka sin digitala mognad
 • Ett första utkast av din verksamhets digitala transformationsplan(ering)
 • Certifiering i: arbetsmetoden 6 steg till en digital transformationsplan(ering)

Kursledare

Marie Andervin

Marie Andervin

Utvecklare av DigJourneys Ramverk för att leda digital transformation.
Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

Joakim Jansson

Joakim Jansson

Utvecklare av DigJourneys Ramverk för att leda digital transformation.
Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

Kommande kurstillfällen

 1. 7 oktober - 8 november: Så skapar du en plan för digital transformation
  32 timmar. Distans. 4 Live-sessioner 9/10, 16/10, 23/10 och 30/10 kl 08:30-12:30. Fredagsreflektion kl.14-15 under perioden Certifiering 8/11 09:30-11:00 Självstudier. Fredagsreflektion. Löpande coaching. 4 Lärlabb. Certifiering: Inlämningsuppgift
 • 2 halvdagar
 • kurs
 • Paulina Modlitba
 • generativ ai
 • Distans

Kom igång med generativ AI med Paulina Modlitba

Kurs: Kom igång med generativ AI. Tillsammans med experten Paulina Modlitba utforskar du praktiskt tjänster som ChatGPT, Microsoft Copilot, Runway 2, Midjourney, Descript och Heygen

Lär dig hur de fungerar och hur kan du använda dem för att förbättra dina förmågor och bli både mer effektiv och kreativ!

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Förståelse för skillnaden mellan traditionell och generativ AI
 • Grundläggande förståelse för hur generativa AI-modeller fungerar
 • Kunskap och förmåga att använda olika generativa AI-tjänster, till exempel: ChatGPT, Descript, Microsoft Copilot, Midjourney, Runway 2, Heygen
 • Tips på hur du promptar olika generativa AI-tjänster
 • Tips för hur du kan skapa en egen uppsättning AI-assistenter

Kursledare

Paulina Modlitba

Paulina Modlitba

Paulina Modlitba is one of Sweden's foremost thought-leaders in technology and innovation. In the role of angel investor in tech companies, board professional, lecturer and consultant, she takes on society's great challenges with insatiable passion.

Kommande kurstillfällen

 1. Datum: 2 maj kl. 09-12.30. 8 maj kl. 08:30 - 12:30
  Pris: 6 600 kr. Distans. 2 halvdagar + Supporttimme. Egen studietid: ca 1-2 timmar. Obs! Begränsat antal platser
 2. Datum: 4 juni kl. 09-12.30. 11 juni kl. 08:30 - 12:30
  Pris: 6 600 kr. Distans. 2 halvdagar + Supporttimme. Egen studietid: ca 1-2 timmar. Obs! Begränsat antal platser
 • affärsmodell
 • kurs
 • mats lewan
 • verksamhet
 • ai

AIs påverkan på verksamhet och affär

Denna kurs riktar sig till dig som är företagsledare, affärsutvecklare eller beslutsfattare och vill öka din strategiska förståelse och få verktyg för att ta ledarskap över AI. Vi går igenom de senaste AI trenderna och hur de påverkar vårt samhälle och därmed din verksamhet och affär.

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Utblick. Få insikter om de mest centrala AI trenderna och framtida scenarier
 • Grundläggande kunskaper om generativ AI, hur det fungerar i praktiken och viktiga begrepp och definitioner
 • Förståelse för hur AI kommer att förändra samhället och därmed din verksamhet - idag och i framtiden
 • En metod som hjälper dig att utforska hur AI kommer påverkar verksamhetens affärsmodell
 • Stärkt förmåga att diskutera AI frågor i din verksamhet för att kunna ta strategiska beslut och möjliggöra en framåtdrivande diskussion på lednings- och styrelsenivå.
 • Tillfälle att lyfta och diskutera de här frågorna och många fler tillsammans med andra ledare som står inför liknande utmaningar.

Kursledare

Mats Lewan

Mats Lewan, expert och futurist

Mats Lewan är en framstående journalist, författare, internationell keynote speaker, framtidsforskare och forskningsanalytiker med fokus på samspelet mellan teknik och mänsklighet. Med över två decenniers erfarenhet som teknikreporter för ledande publikationer som  Ny Teknik och CBS CNET News, samt en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, är Mats en respekterad thought leader inom områdena innovation, teknik och samhälle. Dessutom är han en skicklig moderator med ett brett intresseområde som sträcker sig över filosofi, ledarskap och psykologi.

Anna Hagensgård

Anna Hagensgård, facilitator

Anna Hagensgård, erfaren affärsutvecklare och lärandedesigner. Med sin passion för att skapa meningsfulla förändringar och en unik talang för att bygga relationer, kommer Anna att facilitera kursens fördjupande diskussioner och reflektioner.

Kommande kurstillfällen