Öppna utbildningar & program

Öka din kunskap om hur du leder digital transformation för bästa effekt och skapa värde för dig själv, dina medarbetare och verksamheten.

 • Distanskurs
 • Livekurs

Certifieringskurs i ramverket för att leda digital transformation

Lär dig ramverket som innehåller process, metod, styrning och verktyg för att leda digital transformation - precis det du behöver för att ta ledarskap över digitaliseringen!

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Kunskap om Digital Transformation Framework och kan förklara digitalisering och hur allt hänger ihop
 • Färdigheter och verktyg för att mäta, analysera och förstå digitala mognad
 • Övningar och workshopmoduler som besvarar de viktigaste frågorna
 • Övergripande förståelse av transformationsprocessen och vad du ska tänka på
 • Kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation
 • En grov transformationsplan för verksamheten
 • Certifiering i ramverket för Att leda digital transformation

Kursledare

Joakim Jansson

Joakim Jansson

Utbildare, transformationsledare, författare till boken Att leda digital transformation

Lars Alm

Utbildare, transformationsledare och rådgivare inom digital transformation

Marie Andervin

Marie Andervin

Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Utbildare, transformation - och innovationsledare samt rådgivare inom digital transformation

Andreas Tylenius

Andreas Tylenius

Utbildare, transformationsledare samt rådgivare inom offentlig sektors digitala transformation

Kommande kurstillfällen

 1. ENGLISH COURSE - Date: September 22, 23, 29, 30 and October 5,6
  6 intensive and practical halfdays. Time 8:30 -12:30 am (GMT+1). Digital course, live sessions, Zoom
 2. Datum: 15 september, 7, 8, 14, 15, 27 och 28 oktober samt 17 november
  6 halvdagar & 2 webbmöten Tid: 8.30-12.30, Online livekurs, Distans
 3. OFFENTLIG SEKTOR - Datum: 20 oktober, 11, 12, 18, 19 november och 2, 3 december samt 17 december
  6 halvdagar & 2 webbmöten, Tid: 8.30-12.30, Online livekurs, Distans
 • digital transformation
 • course
 • certification
 • beta digital

Certification in the Framework of Leading Digital Transformation

Learn the framework that includes the digital transformationprocess, method to measure digital maturity, governance and tools for leading digital transformation - just what you need to take leadership over digitalization!

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Knowledge of the Digital Transformation Framework and can explain digitalization and how everything is connected
 • Skills and tools for measuring, analyzing and understanding digital maturity
 • Exercises and workshop modules that answer the most important questions
 • Overall understanding of the transformation process and what to think about
 • Knowledge of the roles required to lead a digital transformation
 • A draft of a transformation plan for the business you want to work with during the training
 • Certified in the framework of Leading digital transformation

Kursledare

Joakim Jansson

Joakim Jansson

Educator, transformational leader at DigJourney, author of the book Leading Digital Transformation

Lars Alm, DigJourney

Lars Alm

Educator, transformational leader at DigJourney, senior adviser of Digital Transformation

Tony Moroney, Beta Digital

Tony Moroney, Beta Digital

Tony is a highly experienced advisor to industry in Ireland, the UK, Europe, the Middle East, USA, Latin America and the Caribbean. His career has spanned both industry and consulting and he has particular expertise in strategy, business model innovation and digital transformation.

Louise O'Conor, Beta Digital

Louise O´Conor, Beta Digital

Louise is a strategic and innovative leader with 20 years international experience of digitally transforming and scaling businesses and teams across global markets and multiple industries – from start-ups to multinationals.

Paul Doyle

Paul Doyle, Beta Digital

Paul’s senior management career is defined by strategic transformation across business functions including operations, commercial, technology and finance.​ He thrives on creating value by improving cost, revenue and margin profiles through organisational change. He is an advocate and driver of business agility who successfully bridges the gap between technology capabilities and business benefit realisation.​

Kommande kurstillfällen

 1. ENGLISH COURSE - Date: September 22, 23, 29, 30 and October 5,6
  6 intensive and practical halfdays. Time 8:30 -12:30 am (GMT+1). Digital course, live sessions, Zoom
 • Trello
 • Google Slides
 • Mentimeter
 • Zoom

DigJourney Tech-Check

I och med Covid-19 situationen behöver många stöd, guidning att komma igång och få till ett bra distansarbete. Därför erbjuder vi korta Tech-Check, träning i digitala verktyg. Vi träffas under en timme och går igenom olika funktioner och övningar som deltagare använder under våra kurser men framförallt bra metoder och övningar för att leda digital transformation.

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Testa och prova i en trygg miljö, du får göra fel och ställa "dumma" frågor
 • Förmågor i hur du kan använda dig utav olika digitala verktyg i ditt arbete med att leda digital transformation
 • Nätverka med likasinnade och tillsammans utveckla nya förmågor
 • Du samskapar fram en önskelista med de andra deltagarna på vad ni vill lära er mer om
 • Du är välkommen tillbaka så många gånger du vill :-D

Kursledare

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Guidar dig i Zoom och Miro

Marie Andervin

Marie Andervin

Guidar dig i Google Slides och Trello

Andreas Tylenius

Andreas Tylenius

Guidar dig i Trello

Kommande kurstillfällen

  • hr
  • digital transformation
  • digitalisering

  HRs roll i verksamhetens digitala transformation

  Välkommen till två halvdagar på distans om HRs roll i verksamhetens digitala transformation.
  Denna kurs ger dig en övergripande crash course i vad digitalisering är, dess påverkan på verksamhetens och specifikt HR och varför digital transformation blir viktigt.

  Denna kurs passar dig som;
  - behöver få en sammanhängande bild av den digitala transformationen,
  - vill veta vad som förväntas av HR och
  - vilka krav du kan ställa på den övriga organisationen.

  Du kommer att arbeta med två perspektiv;
  1) verksamhetens digitala resa och
  2) HR funktionens egna digitala resa.

  Läs mer om utbildningen

  Detta ger dig

  • Förståelse för vad digitalisering är och hur det påverkar samhället i stort och specifikt HR
  • Förståelse för vad en digital transformation innebär för en verksamhet och specifikt HR
  • Introduktion i hur verksamheter tar sig an digital transformation, vi går igenom metoden Digital Maturity Matrix, för att förstå digital mognad, och transformationsprocessen, hur storskalig förflyttning skapas
  • Förståelse för hur digital mognad, digital kompetens, kultur och organisering utvecklas
  • Verktyg och metod för att mäta organisationens digitala mognad

  Kursledare

  Marie Andervin

  Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

  Tommie Cau

  Rådgivare inom HR, certifierad i ramverket för Att leda digital transformation och författare till boken State of Mind at Work

  Kommande kurstillfällen