Öppna utbildningar & program

Öka din kunskap om hur du leder digital transformation för bästa effekt och skapa värde för dig själv, dina medarbetare och verksamheten.

 • Livekurs
 • Distanskurs

Certifieringskurs i ramverket för att leda digital transformation

Lär dig ramverket som innehåller process, metod, styrning och verktyg för att leda digital transformation - precis det du behöver för att ta ledarskap över digitaliseringen!

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Kunskap om Digital Transformation Framework och kan förklara digitalisering och hur allt hänger ihop
 • Färdigheter och verktyg för att mäta, analysera och förstå digitala mognad
 • Övningar och workshopmoduler som besvarar de viktigaste frågorna
 • Övergripande förståelse av transformationsprocessen och vad du ska tänka på
 • Kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation
 • En grov transformationsplan för verksamheten
 • Certifiering i ramverket för Att leda digital transformation

Kursledare

Joakim Jansson

Joakim Jansson

Utbildare, transformationsledare, författare till boken Att leda digital transformation

Lars Alm

Utbildare, transformationsledare och rådgivare inom digital transformation

Marie Andervin

Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

Anders Nilsson

Utbildare, transformation - och innovationsledare samt rådgivare inom digital transformation

Andreas Tylenius

Utbildare, transformationsledare samt rådgivare inom offentlig sektors digitala transformation

Kommande kurstillfällen

 1. 15 september, 14-15 oktober, 22 oktober, 24 november
  Livekurs, Distans
 2. 20 oktober, 18-19 november, 3 december, 12 januari
  Livekurs, Distans
 • Trello
 • Google Slides
 • Mentimeter
 • Zoom

DigJourney Tech-Check

I och med Covid-19 situationen behöver många stöd, guidning att komma igång och få till ett bra distansarbete. Därför erbjuder vi korta Tech-Check kurser. Vi träffas under en timme och går igenom olika funktioner och övningar som används under våra kurser men framförallt bra metoder och övningar för att leda digital transformation.

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Testa och prova i en trygg miljö, du får göra fel och ställa "dumma" frågor
 • Förmågor i hur du kan använda dig utav olika digitala verktyg i ditt arbete med att leda digital transformation
 • Nätverka med likasinnade och tillsammans utveckla nya förmågor
 • Du samskapar fram en önskelista med de andra deltagarna på vad ni vill lära er mer om
 • Du är välkommen tillbaka så många gånger du vill :-D

Kursledare

Anders Nilsson

Guidar dig i Zoom och Miro

Marie Andervin

Guidar dig i Google Slides och Trello

Andreas Tylenius

Guidar dig i Trello

Kommande kurstillfällen

 1. 29 maj 2020, kl 08:30 - 09:30
  Zoom & Google Slides: Hur fungerar det att vara i en Zoom workshop? Hur används Google Slides för samskapande i workshop
 2. 2 juni 2020, kl 08:30 - 09:30
  Zoom & Google Slides: Hur fungerar det att vara i en Zoom workshop? Hur används Google Slides för samskapande i workshop
 3. 23 juni 2020, kl 08:30 - 09:30
  Miro: Använda Miro i interaktiva workshops
 • politik
 • digitalisering
 • digital transformation
 • förtroendevald

Att arbeta som förtroendevald i en digitaliserad värld (1)

Välkommen till denna halvdag på distans om att arbeta som förtroendevald i en digitaliserad värld.
Denna introduktion ger dig de stora penseldragen om vad digitalisering är, dess påverkan på samhället i stort och varför digital transformation är viktigt.

Denna kurs passar dig som;
- behöver få kunskap om och förståelse för det digitala samhället som växer fram
- vill bli ännu mer proaktiv i de digitala samhällsdiskussionerna och samhällsutvecklingen

Vi erbjuder dig som förtroendevald 2 halvdagar för att stärka upp din kompetens inom den digitala samhällsutvecklingen.

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Förståelse för den digitala samhällsutvecklingen
 • Kunskap om hur digitaliseringen påverkar om omvandlar offentlig sektor
 • Grundläggande förståelse för skillnaderna mellan datorisering, digitisering, digitalisering och smartifiering samt för -och nackdelar

Kursledare

Andreas Tylenius

Utbildare, transformationsledare samt rådgivare inom offentlig sektors digitala transformation

TBD

Kommande kurstillfällen

  • förtroendevald
  • digitalisering
  • digital transformation
  • kommunal verksamhet
  • politik

  Förtroendevalds roll i en kommunal digital transformation (2)

  Välkommen till denna halvdag på distans om att arbeta som förtroendevald i en digitaliserad värld.
  Denna introduktion ger dig de stora penseldragen om vad digital transformation är och hur de kommunala verksamheterna bör ta sig an sin digitaliseringsresa.
  Denna kurs passar dig som;
  - redan vet vad digitalisering är, har grundläggande förståelse för den digitala samhällsutvecklingen och har grundläggande kunskap om hur digitaliseringen omvandlar sättet kommunala bolag bedriver verksamhet. Om inte - välkommen till vår kurs "Att arbeta som förtroendevald i en digitaliserad värld (1)"
  - vill veta vad som förväntas av politiken idag och framöver i relation till digital transformation,
  - vill veta vilka krav du bör ställa på den kommunala verksamheten och
  - önskar att vara ett stöd i den digitala transformationen.

  Läs mer om utbildningen

  Detta ger dig

  • Kunskap om vad en digital transformation innebär för en kommunal verksamhet
  • Introduktion i hur kommuner tar sig an digital transformation, vi går igenom metoden Digital Maturity Matrix, för att förstå digital mognad, och transformationsprocessen, hur storskalig förflyttning skapas
  • Förståelse för fundamenten att lyckas med det kommunala uppdraget i en digitaliserad värld; Innovation, förändringsledning och digital mognad
  • Verktyg och metod för att mäta organisationens digitala mognad

  Kursledare

  Andreas Tylenius

  Utbildare, transformationsledare samt rådgivare inom offentlig sektors digitala transformation

  TBD

  Kommande kurstillfällen

   • hr
   • digital transformation
   • digitalisering

   HRs roll i verksamhetens digitala transformation

   Välkommen till två halvdagar på distans om HRs roll i verksamhetens digitala transformation.
   Denna kurs ger dig en övergripande crash course i vad digitalisering är, dess påverkan på verksamhetens och specifikt HR och varför digital transformation blir viktigt.

   Denna kurs passar dig som;
   - behöver få en sammanhängande bild av den digitala transformationen,
   - vill veta vad som förväntas av HR och
   - vilka krav du kan ställa på den övriga organisationen.

   Du kommer att arbeta med två perspektiv;
   1) verksamhetens digitala resa och
   2) HR funktionens egna digitala resa.

   Läs mer om utbildningen

   Detta ger dig

   • Förståelse för vad digitalisering är och hur det påverkar samhället i stort och specifikt HR
   • Förståelse för vad en digital transformation innebär för en verksamhet och specifikt HR
   • Introduktion i hur verksamheter tar sig an digital transformation, vi går igenom metoden Digital Maturity Matrix, för att förstå digital mognad, och transformationsprocessen, hur storskalig förflyttning skapas
   • Förståelse för hur digital mognad, digital kompetens, kultur och organisering utvecklas
   • Verktyg och metod för att mäta organisationens digitala mognad

   Kursledare

   Marie Andervin

   Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

   Tommie Cau

   Rådgivare inom HR, certifierad i ramverket för Att leda digital transformation och författare till boken State of Mind at Work

   Kommande kurstillfällen