Öppna utbildningar & program

Öka din kunskap om hur du leder digital transformation för bästa effekt och skapa värde för dig själv, dina medarbetare och verksamheten.

 • Distanskurs
 • Livekurs

Certifieringskurs i ramverket för att leda digital transformation

Lär dig ramverket som innehåller process, metod, styrning och verktyg för att leda digital transformation - precis det du behöver för att ta ledarskap över digitaliseringen!

Läs mer om utbildningen

Detta ger dig

 • Kunskap om Digital Transformation Framework och kan förklara digitalisering och hur allt hänger ihop
 • Färdigheter och verktyg för att mäta, analysera och förstå digitala mognad
 • Övningar och workshopmoduler som besvarar de viktigaste frågorna
 • Övergripande förståelse av transformationsprocessen och vad du ska tänka på
 • Kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation
 • En grov transformationsplan för verksamheten
 • Certifiering i ramverket för Att leda digital transformation

Kursledare

Joakim Jansson

Joakim Jansson

Utbildare, transformationsledare, författare till boken Att leda digital transformation

Lars Alm

Utbildare, transformationsledare och rådgivare inom digital transformation

Marie Andervin

Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

Anders Nilsson

Utbildare, transformation - och innovationsledare samt rådgivare inom digital transformation

Andreas Tylenius

Utbildare, transformationsledare samt rådgivare inom offentlig sektors digitala transformation

Kommande kurstillfällen

 1. 6 halvdagar. Datum: 16, 17, 23, 24, 30 september, 1 oktober
  FOKUS OFFENTLIG SEKTOR: Livekurs Individuell coaching. Arbeta med din verksamhet
 2. 6 halvdagar. Datum: 11, 12, 18, 19, 25, 26 november
  FOKUS: CHANGEMAKER: Livekurs Individuell coaching. Arbeta med din verksamhet

  Kom igång och led verksamhetens digitala transformation

  Inom denna kurskategori "Kom igång och led verksamhetens digitala transformation" tränar du dig i form. Du går kortare kurser som handlar om att ta teori till praktik. Du behöver ta med dig din egna utmaning att arbeta med.

  Läs mer om utbildningen

  Detta ger dig

  • Kick-start
  • Applicerar ny kunskap i praktisk tillämpningar
  • Du blir en tryggare transformationsledare

  Kursledare

  Andreas Skog

  Andreas Skog

  Erbjuder träning inom "Hur du handleder digitalt lärande/digital kurs"

  Daniele Cassani

  Daniele Cassani

  Erbjuder träning inom "Hur du tydliggör på vilket sätt konkurrenskraften kan ökas med hjälp av digitalisering"

  Kommande kurstillfällen

  1. Hur du handleder en digitalt lärande/kurs 3 september och 10 september. Kl 13:00 - 16:00
   Zoom
  2. Så får du buy-in internt & kommer igång med er digitala transformation. Datum: 18 maj 2021
   Zoom
  3. Så får du buy-in internt & kommer igång med er digitala transformation. Datum: 26 oktober 2021
   Zoom
  • digital transformation
  • course
  • certification
  • beta digital

  Certification in the Framework of Leading Digital Transformation

  Learn the framework that includes the digital transformationprocess, method to measure digital maturity and tools to lead digital transformation - just what you need to take leadership over digitalization!

  Läs mer om utbildningen

  Detta ger dig

  • Knowledge of the Digital Transformation Framework and can explain digitalization and how everything is connected
  • Skills and tools for measuring, analyzing and understanding digital maturity
  • Exercises and workshop modules that answer the most important questions
  • Overall understanding of the transformation process and what to think about
  • Knowledge of the roles required to lead a digital transformation
  • A draft of a transformation plan for the business you want to work with during the training
  • Certified in the framework of Leading digital transformation

  Kursledare

  Joakim Jansson

  Joakim Jansson

  Educator, transformational leader at DigJourney, author of the book Leading Digital Transformation

  Lars Alm, DigJourney

  Lars Alm

  Educator, transformational leader at DigJourney, senior adviser of Digital Transformation

  Tony Moroney, Beta Digital

  Tony Moroney, Beta Digital

  Tony is a highly experienced advisor to industry in Ireland, the UK, Europe, the Middle East, USA, Latin America and the Caribbean. His career has spanned both industry and consulting and he has particular expertise in strategy, business model innovation and digital transformation.

  Louise O'Conor, Beta Digital

  Louise O´Conor, Beta Digital

  Louise is a strategic and innovative leader with 20 years international experience of digitally transforming and scaling businesses and teams across global markets and multiple industries – from start-ups to multinationals.

  Paul Doyle

  Paul Doyle, Beta Digital

  Paul’s senior management career is defined by strategic transformation across business functions including operations, commercial, technology and finance.​ He thrives on creating value by improving cost, revenue and margin profiles through organisational change. He is an advocate and driver of business agility who successfully bridges the gap between technology capabilities and business benefit realisation.​

  Kommande kurstillfällen

    Halvdag: Accelerera digital transformation på marknadsavdelningen

    Skala upp digital transformation på marknadsavdelningen och öka er digitala mognad för större effekt och nöjdare medarbetare

    Läs mer om utbildningen

    Detta ger dig

    • Skala upp digital transformation på marknadsavdelningen och öka er digitala mognad för större effekt och nöjdare medarbetare
    • Få en gemensam syn och begreppsapparat att förhålla sig till gällande digital transformation på marknadsavdelningen
    • Få en förståelse av vad marknadsavdelningens digitala resa egentligen handlar om och vilka utmaningar det medför
    • Skapa en kännedom om olika digitala förändringsvågor och hur de påverkar marknadsavdelningen
    • Få en förståelse för hur man driver och leder i en digitaliserad värld
    • Skapa en första övergripande tanke och plan för hur den fortsatta transformationsresan kan se ut
    • Inspiration och case från hur andra marknadsavdelningar har arbetat med digital transformation

    Kursledare

    Lars Alm

    Utbildare, transformationsledare och rådgivare inom digital transformation på DigJourney.

    Lars har en gedigen erfarenhet som ledare, styrelseledamot, entreprenör och marknadsförare. Han har arbetat med digitalisering och marknadsföring i över 20 år och har bland annat varit VD på digitalbyrån Apegroup, chef på Nord DDB och projektledare på Garbergs och Ehrenstråhle, samt grundat mobila utvecklingsbolaget Netgame Factory. Lars har mångårig erfarenhet som konsult med arbete för starka varumärken som ICA, McDonalds, IKEA och Microsoft.

    Frippe Stenberg

    Senior rådgivare inom marknadsföring samt förändringsledare på Stenberg & Co.

    Frippe har en gedigen erfarenhet att skapa starka varumärken med resultat som marknadsdirektör och ledare på flera stora marknadsavdelningar såsom Tele2, Svenska Spel och Scandic Hotel. Han har även varit VD på mediabyrån Vizeum, samt tidigare även chef och projektledare i byråbranschen. Idag arbetar han som senior rådgivare, är entreprenör inom e-handel och sitter i ett flertal styrelser.

    Kommande kurstillfällen

      3-dagars utbildning: Att leda digital transformation på marknadsavdelningen

      Skala upp digital transformation på marknadsavdelningen och öka er digitala mognad för större effekt och nöjdare medarbetare

      Läs mer om utbildningen

      Detta ger dig

      • 3 halvdagars intensivt kunskapslyft online live med DigJourneys föreläsare och utbildare samt experter inom marknadsavdelningens transformation
      • Kunskap om hur du genomför en digital transformation på marknadsavdelningen.
      • Kunskap om Digital Transformation Framework och hur du styr transformationen.
      • Detaljerad kunskap om metodiken The Digital Maturity Matrix och förståelse för digital mognad.
      • Kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation.
      • Insikter om vilken roll du har i en digital transformation och vilka dina styrkor respektive utvecklingsområden är.
      • Färdigheter och verktyg för att beskriva en marknadsorganisations digitala mognad och leda förflyttning.
      • En grov Transformationsplan för marknadsavdelningen på den verksamhet du själv väljer att arbeta med under kursen.

      Kursledare

      Lars Alm

      Utbildare, transformationsledare och rådgivare inom digital transformation på DigJourney.

      Lars har en gedigen erfarenhet som ledare, styrelseledamot, entreprenör och marknadsförare. Han har arbetat med digitalisering och marknadsföring i över 20 år och har bland annat varit VD på digitalbyrån Apegroup, chef på Nord DDB och projektledare på Garbergs och Ehrenstråhle, samt grundat mobila utvecklingsbolaget Netgame Factory. Lars har mångårig erfarenhet som konsult med arbete för starka varumärken som ICA, McDonalds, IKEA och Microsoft.

      Frippe Stenberg

      Senior rådgivare inom marknadsföring samt förändringsledare på Stenberg & Co.

      Frippe har en gedigen erfarenhet att skapa starka varumärken med resultat som marknadsdirektör och ledare på flera stora marknadsavdelningar såsom Tele2, Svenska Spel och Scandic Hotel. Han har även varit VD på mediabyrån Vizeum, samt tidigare även chef och projektledare i reklambyrå branschen. Idag arbetar han som senior rådgivare, är entreprenör inom e-handel och sitter i ett flertal styrelser.

      Kommande kurstillfällen

        #TransformationDay - vårt bidrag till en viktig dag i folkbildningens tecken

        Under #TransformationDay på Digital@Idag kommer vi att samarbeta vi med vårt ekosystem för digitala transformationer. Teman kommer t.ex. att vara politikers och styrelsens roll i transformationen, ledarskap/medarbetarskap, hur man skapar kort- och långsiktig förflyttning i en organisation, affärsmodellering, innovation och personlig utveckling. Programmet under heldagen kommer bestå av flera olika sessioner där vi blandar föreläsningar med interaktiva runda-bord-samtal, samskapande workshops, nätverksaktiviteter m.m.

        Läs mer om utbildningen

        Detta ger dig

        • Teman kommer t.ex. att vara politikers och styrelsens roll i transformationen, ledarskap/medarbetarskap, hur man skapar kort- och långsiktig förflyttning i en organisation, affärsmodellering, innovation och personlig utveckling.
        • Programmet under heldagen kommer bestå av flera olika sessioner där vi blandar föreläsningar med interaktiva runda-bord-samtal, samskapande workshops, nätverksaktiviteter m.m.
        • Vi arbetar just nu på programinnehållet och kommer inom kort att presentera det i detalj.

        Kursledare

        DigJourney

        Klustret Ekskäret

        byBrick

        Kommande kurstillfällen