Certifieringsutbildning

Att planera för digital transformation

Denna utbildning ger dig en metod, verktyg och arbetssätt att förstå den digitaliserade omvärlden, identifiera verksamhetens digitala mognad och praktiskt arbeta fram en digital transformationplan(ering).

Till anmälan
Spela Så skapar du en plan för transformationen Så skapar du en plan för transformationen
Så skapar du en plan för transformationen

På kort tid har jag fått flera nya viktiga verktyg i verktygslådan för förändringsarbete. DigJourney öppnar både nya perspektiv på digital förändring och traditionella förändringsprocesser. Jag rekommenderar utbildningen

Patrik Steen

konsult, Blue Hat Consulting AB

Kommande kurstillfällen

 1. 7 oktober - 8 november: Så skapar du en plan för digital transformation
  32 timmar. Distans. 4 Live-sessioner 9/10, 16/10, 23/10 och 30/10 kl 08:30-12:30. Fredagsreflektion kl.14-15 under perioden Certifiering 8/11 09:30-11:00 Självstudier. Fredagsreflektion. Löpande coaching. 4 Lärlabb. Certifiering: Inlämningsuppgift
DigJourney erbjuder dig olika former av lärande genom hela transformationen.
DigJourney erbjuder dig olika former av lärande genom hela transformationen.

Så här arbetar du metodiskt, inkluderande och lärande för att ta fram er plan för transformation

I den här utbildningen får du en metod, verktyg och ett arbetssätt för att förstå omvärldens påverkan på verksamheten, identifiera verksamhetens digitala mognad och arbeta fram en digital transformationplan(ering) som stöttar befintlig strategi och skapar omställningsförmåga.

Denna utbildning omfattar en praktisk resa där du steg för steg arbetar fram ett första utkast av din verksamhets digitala transformationsplan.

Innehåll:

 • Metoden: 6 steg till en digital transformationsplan
 • Om ett framväxande arbetssätt - Lära och Göra
 • Omvärldens påverkan på verksamhetens digitala mognad
 • Verksamhetens digitala mognad - hur ligger vi till?
 • Digital mognad i relation till rådande strategi(er)
 • Dags att bestämma (digital) destination
 • Arbeta fram digital transformationsplan - vad ska vi göra?

Förkunskaper: Du behöver ha gått Grundkurs i att leda digital transformation. Dessa kurser går att ta i direkt samband med varandra.


Vi har gått utbildningen!

Idag är vi ca 500 certifierade i arbetsmetoden att planera för transformation.

Ramverket fungerar på både små som stora bolag, offentliga, ideella och privata verksamheter. Vi som använder oss utav ramverket är changemakers inom olika professioner. Det som är detsamma är vår ambition att hjälpa verksamheter att transformeras och vi har en öppen syn på samverkan.

Torbjörn Edvall, Rådgivare Almi företagspartner

Torbjörn Edvall, Rådgivare Almi företagspartner

Bra utbildning som direkt ger konkreta verktyg och insikter för att påbörja en digital förändringsresa. Kursupplägget är också bra varvat med lärarledda föreläsningar, dialoger med kurskamrater och enskild coachning.

Åsa Milberg, Konsult & Partner, Kvadrat Stockholm

Åsa Milberg, Konsult & Partner, Kvadrat Stockholm

Jag lyckades få fram en transformationsplan på två dagar som brukar ta 5-8 mån. Den behöver bearbetas mer men det var ett fantastiskt första steg.

Jeanette Lesslie Wikström, vd SäkerhetsBranschen

Jeanette Lesslie Wikström, vd SäkerhetsBranschen

Tydliggjort för mig vad den digitala transformationen innebär och att den faktiskt inte bara handlar om "teknik"

Pasi Saranpää, Director IT Service Management Queen Consulting"

Pasi Saranpää, Director IT Service Management Queen Consulting"

Jag tycker ramverket ger en verktyg att stycka upp denna komplicerade elefant.


Om utbildningen

I den här kursen får du en introduktion till ramverkets hjärta, metodiken Digital Maturity Matrix. Du kommer att få lära dig teorierna bakom ramverket och förstå hur digital mognad bör utvecklas i verksamheten för att få maximal kraft framåt.

Måndag innan första halvdag öppnar vi upp ditt digitala stöd för utbildningen. Här samlas all information, material, videor och verktyg. Du börjar med att besvara ett par förberedande frågor samt tar dig igenom checklistan inför första livesessionen.

Mellan varje halvdag kommer du att få göra självstudier och en uppgift som steg för steg leder fram till ett första utkast av din digitala transformationsplan.

Varje fredag bjuds du in till en reflektionstimme där du i praktiken får träna i ett framväxande arbetssätt.

Utbildningen avslutas med inlämning ett individuellt arbete, som påvisar dina färdigheter i DTF Ramverket och specifikt metoden sex steg till en digital transformationsplan. Efter avslutande livesession med presentationer av arbetet blir du certifierad i arbetssättet sex steg till en digital transformationsplan.

Vem är kursen för?

Kursen vänder sig till dig som är ledare, förändringsagent eller nyckelpersoner i verksamhetens digitala transformation och som vill tryggt guida, facilitera och gemensamt arbeta fram och exekvera på den digitala transformationsplanen.

Detta får du:

- Grovt utkast på en digital transformationsplan
- Inbjuden till alumni med 500 andra som är utbildade i DTF
- Lära & göra samtidigt med löpande coaching kring ditt arbete
- 1 licens till Changemkr - Ledningsverktyg för att leda digital transformation
- Tillgång till ett digitalt stöd där du under 12 månader kan ladda ned och använda resurser för ditt arbete
- Certifierad i ramverket Digital Transformation Framework, Identifiera och Planera.

Kommande kurstillfällen

 1. 7 oktober - 8 november: Så skapar du en plan för digital transformation
  32 timmar. Distans. 4 Live-sessioner 9/10, 16/10, 23/10 och 30/10 kl 08:30-12:30. Fredagsreflektion kl.14-15 under perioden Certifiering 8/11 09:30-11:00 Självstudier. Fredagsreflektion. Löpande coaching. 4 Lärlabb. Certifiering: Inlämningsuppgift

Om DigJourneys certifierande utbildningar

Anna Hagensgård

Att leda digital transformation, hur gör man?

Vår uppgift på DigJourney är att lära ut hur man transformerar bäst och hur den kunskapen bäst kan skalas.

Maila mig

DTF (Digital Transformation Framework) är ramverket som används för att processleda verksamhetens digitala transformation. Ramverket beskriver HUR du på ett metodiskt, inkluderande och lärande arbetssätt leder verksamhetens digitala transformation.

Ramverket innehåller:

 • Metodiken: Digital Maturity Matrix, som syftar till att hjälpa styrelser, ledningar och ledare att ta kommandot i sin transformation
 • Praktiken: Transformationsprocess för att leda transformation, nedbrutet i fyra parallella processer
 • Verktygslåda: Boken Att leda digital transformation, Ledningsverktyg Changemkr, Digitalt stöd för lärande Transformera, Guider, Canvaser och workshopmaterial

Som certifierad:

 • har du tillgång till utbildningens material, metoder, övningar, verktyg för att leda digital transformation under 12 månader
 • får du delta på Lärlabb kopplade till din certifiering, där du kontinuerligt kan fördjupa dina kunskaper och färdigheter
 • är du välkommen till DigJourney Learning Community, en lärarena där du möter andra likasinnande i ditt lärande, under 6 månader
 • får du 20% rabatt på andra utbildningar, inköp av böcker eller digitala verktyg/tjänster

Kommande kurstillfällen

 1. 7 oktober - 8 november: Så skapar du en plan för digital transformation
  32 timmar. Distans. 4 Live-sessioner 9/10, 16/10, 23/10 och 30/10 kl 08:30-12:30. Fredagsreflektion kl.14-15 under perioden Certifiering 8/11 09:30-11:00 Självstudier. Fredagsreflektion. Löpande coaching. 4 Lärlabb. Certifiering: Inlämningsuppgift

Om DigJourneys kunskapslyft

Vi tror på att lärandet blir till när individer gör, diskuterar och reflekterar. Därför är våra kunskapslyft designade som en digital transformationsresa i praktiken med deltagaren och dennes verksamhet i förarsätet. Vi kombinerar teori, praktik, diskussion och reflektion.

Genom att själva uppleva en resa med dess utvecklingsfaserna tror vi att deltagaren blir stärkt i sin ledarroll. Vi tycker det är viktigt att "Leva som vi lär".

Alla våra kunskapslyft utgår från vedertagen lärande pedagogik, vår egenutvecklade metodik Digital Maturity Matrix och Transformationsprocess. Som ytterligare stöd erbjuds även vår digitala kunskapsdatabas och våra digitala verktyg.

Vi tror också på att det skapas magi när varje deltagare delar sin kunskap och erfarenhet i kombination med vår. Därför avsätter vi stort utrymme för diskussion och reflektion som skapar förståelse och insikter för arbete på hemmaplan.