Certifieringsutbildning

Att planera för digital transformation

Denna utbildning ger dig en metod, verktyg och arbetssätt att förstå den digitaliserade omvärlden, identifiera verksamhetens digitala mognad och praktiskt arbeta fram en digital transformationplan(ering).

Till anmälan
Spela Så skapar du en plan för transformationen Så skapar du en plan för transformationen
Så skapar du en plan för transformationen

På kort tid har jag fått flera nya viktiga verktyg i verktygslådan för förändringsarbete. DigJourney öppnar både nya perspektiv på digital förändring och traditionella förändringsprocesser. Jag rekommenderar utbildningen

Patrik Steen

konsult, Blue Hat Consulting AB

Kommande kurstillfällen

 1. 7 oktober - 8 november: Så skapar du en plan för digital transformation
  32 timmar. Distans. Uppstart: 7/10 14.00-15.30, 4 Live-sessioner: 9/10, 16/10, 23/10 och 30/10 kl 08:30-12:30. Certifiering 8/11 09:30-11:00 Självstudier. Löpande coaching. Certifiering: Inlämningsuppgift
 2. 27 januari - 28 februari
  32 timmar. Distans. Uppstart: 27/1 14.00-15.30, 4 Live-sessioner 29/1, 5/2, 12/2 och 19/2 kl 08:30-12:30. Certifiering 28/2 09:30-11:00 Självstudier. Löpande coaching. Certifiering: Inlämningsuppgift
DigJourney erbjuder dig olika former av lärande genom hela transformationen.
DigJourney erbjuder dig olika former av lärande genom hela transformationen.

Så här arbetar du metodiskt, inkluderande och lärande för att ta fram er plan för transformation

I den här utbildningen får du en metod, verktyg och ett arbetssätt för att förstå omvärldens påverkan på verksamheten, identifiera verksamhetens digitala mognad och arbeta fram en digital transformationplan(ering) som stöttar befintlig strategi och skapar omställningsförmåga.

Denna utbildning omfattar en praktisk resa där du steg för steg arbetar fram ett första utkast av din verksamhets digitala transformationsplan genom metoden 6 steg till en digital transformationsplan:

 • Verksamhetens digitala mognad
 • Branschaktörernas digitala mognad
 • Förstå och prioritera förändringsvågor (trender)
 • Beakta övergripande strategi
 • Digital målbild och destination
 • Digital transformationsplan - resor som tar oss till målbilden

Förkunskaper: Du behöver ha gått Grundkurs i att leda digital transformation. Dessa kurser går att ta i direkt samband med varandra.


Vi har gått utbildningen!

Idag är vi ca 500 certifierade i arbetsmetoden att planera för transformation.

Ramverket fungerar på både små som stora bolag, offentliga, ideella och privata verksamheter. Vi som använder oss utav ramverket är changemakers inom olika professioner. Det som är detsamma är vår ambition att hjälpa verksamheter att transformeras och vi har en öppen syn på samverkan.

Christian Bönnelyche, Sales Executive and Advisor

Christian Bönnelyche, Sales Executive and Advisor

Den här kursen är en 11 på en 10-gradig skala! Alla företag borde på ett sånt här strukturerat sätt gå igenom sin digitala transformation för att få med sig organisationen på resan

Åsa Milberg, Konsult & Partner, Kvadrat Stockholm

Åsa Milberg, Konsult & Partner, Kvadrat Stockholm

Jag lyckades få fram en transformationsplan på två dagar som brukar ta 5-8 mån. Den behöver bearbetas mer men det var ett fantastiskt första steg.

Jeanette Lesslie Wikström, vd SäkerhetsBranschen

Jeanette Lesslie Wikström, vd SäkerhetsBranschen

Kursen tydliggjorde för mig vad den digitala transformationen innebär och att den faktiskt inte bara handlar om "teknik"

Ola Henriksson, Business Consultant

Ola Henriksson, Business Consultant

"Jag trodde jag hade koll! På digital transformation." Så börjar Ola Henriksson sitt Linkedin-meddelande han skrev efter han gått utbildningen.

Läs hela Linkedinmeddelandet

Om utbildningen

I den här kursen får du en introduktion till ramverkets hjärta, metodiken Digital Maturity Matrix. Du kommer att få lära dig teorierna bakom ramverket och förstå hur digital mognad bör utvecklas i verksamheten för att få maximal kraft framåt.

Innan första sessionen öppnar vi upp ditt digitala stöd för utbildningen och vi använder Miro. Här samlas all information, material, videor och verktyg. Du börjar med att läsa in dig på olika typer av transformationer och att göra ett par uppgifter samt att säkerställa att du har tillgång till rätt verktyg och kan hantera dem.

Innan utbildningen startar har vi också ett uppstartsmöte och en tech check så att du kan säkerställa att verktygen vi ska använda fungerar och att du behärskar dem.

Mellan de flesta av sessionerna finns uppgifter att utföra i din egna arbetsyta som du får tillgång till under kursen. Dessa uppgifter leder steg leder fram till ett första utkast av din digitala transformationsplan.

Utbildningen avslutas med inlämning ett individuellt arbete, som påvisar dina färdigheter i att planera för digital transformation och specifikt metoden sex steg till en digital transformationsplan. Efter avslutande livesession med presentationer av arbetet blir du certifierad i Att planera för digital transformation.

I utbildningen kommer vi använda olika digitala verktyg för att stötta lärandet och dessa verktyg blir också ett lärande i sig. Vårt grundläggande verktyg är Miro och vi använder också ChatGPT och specialbyggda GPT:er flitigt samt vår egen digital tjänst för transformation, Changemkr.com.


Utbildningen fick fantastiska 80 i Net Promoter Score

Denna utbildningen är en omarbetad version av en tidigare utbildning vi haft i många år. Den första omgången av denna utbildning som gjordes i april-maj 2024 fick fantastiska 80 i Net Promoter Score (NPS) av deltagarna.

Läs mer om Net Promotor Score här (extern länk)

Vem är kursen för?

Kursen vänder sig till dig som är ledare, förändringsagent eller nyckelpersoner i verksamhetens digitala transformation och som vill tryggt guida, facilitera och gemensamt arbeta fram och exekvera på den digitala transformationsplanen.

Detta får du:

- Grovt utkast på en digital transformationsplan
- Inbjuden till alumni med 500 andra som är utbildade i DTF
- Lära & göra samtidigt med löpande coaching kring ditt arbete
- 1 licens till Changemkr - Ledningsverktyg för att leda digital transformation
- Tillgång till ett digitalt stöd där du under 12 månader kan ladda ned och använda resurser för ditt arbete
- Certifierad i ramverket Digital Transformation Framework, Identifiera och Planera.

Hejsan, tack för senast! Er kurs är nog den första någonsin som jag saknar att hålla på med!

Mail från kursdeltagare

Kommande kurstillfällen

 1. 7 oktober - 8 november: Så skapar du en plan för digital transformation
  32 timmar. Distans. Uppstart: 7/10 14.00-15.30, 4 Live-sessioner: 9/10, 16/10, 23/10 och 30/10 kl 08:30-12:30. Certifiering 8/11 09:30-11:00 Självstudier. Löpande coaching. Certifiering: Inlämningsuppgift
 2. 27 januari - 28 februari
  32 timmar. Distans. Uppstart: 27/1 14.00-15.30, 4 Live-sessioner 29/1, 5/2, 12/2 och 19/2 kl 08:30-12:30. Certifiering 28/2 09:30-11:00 Självstudier. Löpande coaching. Certifiering: Inlämningsuppgift

Om DigJourneys certifierande utbildningar

DTF (Digital Transformation Framework) är ramverket som används för att processleda verksamhetens digitala transformation. Ramverket beskriver HUR du på ett metodiskt, inkluderande och lärande arbetssätt leder verksamhetens digitala transformation.

Ramverket innehåller:

 • Metodiken: Digital Maturity Matrix, som syftar till att hjälpa styrelser, ledningar och ledare att ta kommandot i sin transformation
 • Praktiken: Transformationsprocess för att leda transformation, nedbrutet i fyra parallella processer
 • Verktygslåda: Boken Att leda digital transformation, Ledningsverktyg Changemkr, Digitalt stöd för lärande Transformera, Guider, Canvaser och workshopmaterial

Som certifierad:

 • har du tillgång till utbildningens material, metoder, övningar, verktyg för att leda digital transformation under 12 månader
 • får du delta på Lärlabb kopplade till din certifiering, där du kontinuerligt kan fördjupa dina kunskaper och färdigheter
 • får du 20% rabatt på andra utbildningar, inköp av böcker eller digitala verktyg/tjänster

Kommande kurstillfällen

 1. 7 oktober - 8 november: Så skapar du en plan för digital transformation
  32 timmar. Distans. Uppstart: 7/10 14.00-15.30, 4 Live-sessioner: 9/10, 16/10, 23/10 och 30/10 kl 08:30-12:30. Certifiering 8/11 09:30-11:00 Självstudier. Löpande coaching. Certifiering: Inlämningsuppgift
 2. 27 januari - 28 februari
  32 timmar. Distans. Uppstart: 27/1 14.00-15.30, 4 Live-sessioner 29/1, 5/2, 12/2 och 19/2 kl 08:30-12:30. Certifiering 28/2 09:30-11:00 Självstudier. Löpande coaching. Certifiering: Inlämningsuppgift

Vill du veta mer? Prata med mig!

Joakim Jansson

Joakim Jansson

Vår uppgift på DigJourney är att lära ut hur man transformerar bäst och hur den kunskapen bäst kan skalas.

Maila mig

Om DigJourneys utbildningar

Vi tror på att lärandet blir till när individer gör, diskuterar och reflekterar. Därför är våra utbildningar designade som en digital transformationsresa i praktiken med deltagaren och dennes verksamhet i förarsätet. Vi kombinerar teori, praktik, diskussion och reflektion.

Genom att själva uppleva en resa med dess utvecklingsfaserna tror vi att deltagaren blir stärkt i sin ledarroll. Vi tycker det är viktigt att "Leva som vi lär".

Alla våra utbildningar utgår från vedertagen lärande pedagogik, vår egenutvecklade metodik Digital Maturity Matrix och Transformationsprocess. Som ytterligare stöd erbjuds även vår digitala kunskapsdatabas och våra digitala verktyg.

Vi tror också på att det skapas magi när varje deltagare delar sin kunskap och erfarenhet i kombination med vår. Därför avsätter vi stort utrymme för diskussion och reflektion som skapar förståelse och insikter för arbete på hemmaplan.