Diplomeringsutbildning

Grundkurs i digital transformation

Denna kurs ger dig en övergripande karta för hur du arbetar med att leda transformation och är baserad på DigJourneys ramverk, Digital Transformation Framework, som används av både offentlig, privat och ideell sektor.

Till anmälan
Spela Välkommen till DigJourneys grundutbildning i ramverket Digital Transformation Framework Välkommen till DigJourneys grundutbildning i ramverket Digital Transformation Framework
Välkommen till DigJourneys grundutbildning i ramverket Digital Transformation Framework

Jag har arbetat med digitala transformationer i 20 år, och är glad att jag gick kursen. Den gav mig en metodik som kompletterade de modeller och ramverk jag redan använder. Att diskutera med likasinnade om deras utmaningar hjälper också att se nya perspektiv.

Mia Liljeberg

Ponteo

Kommande kurstillfällen

 1. 2 - 14 september: Grundkurs i digital transformation
  12 timmar. Distans. Uppstartsmöte 2/9 14:00-15:30. Två Livesessioner: 4/9 & 11/9 8:30-12:30 Faciliterade självstudier. Löpande coaching. Diplomering: Kunskapstest (sista anmälningsdag 25 augusti)
 2. 25 november - 6 december: Grundkurs i digital transformation
  12 timmar. Distans. Uppstartsmöte 25/11. Två Live-sessioner: 27/11 & 4/12 8:30-12:30 Faciliterade självstudier. Löpande coaching. Diplomering: Kunskapstest (sista anmälningsdag 20 november)
Du lär dig metodiken Digital Maturity Matrix - HUR du mäter och utvecklar digital mognad och praktiken Transformationsprocessen - HUR du skapar framdrift och omställningsförmåga.
Du lär dig metodiken Digital Maturity Matrix - HUR du mäter och utvecklar digital mognad och praktiken Transformationsprocessen - HUR du skapar framdrift och omställningsförmåga.

Ta kommandot i er digitala transformation, arbeta metodiskt, inkluderande och lärande för att skapa framdrift

Transformation innebär att omvandla affärsprocesser, kundinteraktioner och operativa metoder för att möta dagens krav och möjligheter. Genom att delta i den här utbildningen kommer du att lära dig grunderna i hur du planerar, implementerar och styr transformationer på ett framgångsrikt sätt.

Du får förståelse för skillnaden mellan digital utveckling, förändring och transformation samt varför accelerationen ofta uteblir. Du får även ett språk, angreppssätt och argument för hur du kan bidra till att leda verksamhetens digitala transformation samt en ökad medvetenhet kring relationen mellan din yrkesroll och rollen att leda transformation.

Under kursen kommer vi att utforska modeller för transformation, specifikt:

 • Metodiken Digital Maturity Matrix som ger dig ett metodiskt angreppsätt för att processleda verksamhetens digitala transformation. Du får förståelse för transformationens tre faser, verksamhetens nio digitala motorer och hur digital mognad bör utvecklas för att få maximal kraft framåt
 • Praktiken Den digitala transformationsprocessen som hjälper dig att skapa framdrift i transformationen. Du får förståelse för de de fyra parallella processer, alla lika viktiga för framgångsrik digitalisering, skillnaden mellan digital mognad, digital kunskap och digital kompetens.

Vi har gått utbildningen!

Idag är vi ca 500 certifierade i arbetsmetoden att planera för transformation.

Ramverket fungerar på både små som stora bolag, offentliga, ideella och privata verksamheter. Vi som använder oss utav ramverket är changemakers inom olika professioner. Det som är detsamma är vår ambition att hjälpa verksamheter att transformeras och vi har en öppen syn på samverkan.

Carina Kindkvist, Politiker Tekniska nämnden Lidingö Kommun

Carina Kindkvist, Politiker Tekniska nämnden Lidingö Kommun

Kursen har gett mig en helhetsförståelse och något att hålla mig i när det gäller transformation

Torbjörn Edvall, Rådgivare Almi företagspartner

Torbjörn Edvall, Rådgivare Almi företagspartner

Bra utbildning som direkt ger konkreta verktyg och insikter för att påbörja en digital förändringsresa. Kursupplägget är också bra varvat med lärarledda föreläsningar, dialoger med kurskamrater och enskild coachning.

Jeanette Lesslie Wikström, vd SäkerhetsBranschen

Jeanette Lesslie Wikström, vd SäkerhetsBranschen

Detta är ett måste för alla som vill åstadkomma varaktig förändring och transformation i sin verksamhet och som behöver verktygen och metodiken för att lyckas!

Michael Thysell, Rådgivare Mixator AB

Michael Thysell, Rådgivare Mixator AB

Utbildningen ger en heltäckande bild av vad digital transformation innebär, drivkrafterna bakom samt framför allt vad som krävs för att lyckas.


Om utbildningen

Vårt mål är att:

 • ge dig övergripande orientering av metodik och arbetssätt för att leda digital transformation
 • förklara de vanligaste begreppen
 • addera med specifik kunskap in till ditt arbete samt praktiskt träna i processarbetet

Måndag innan första halvdag öppnar vi upp ditt digitala stöd för utbildningen. Här samlas all information, material, videor och verktyg. Du börjar med att besvara ett par förberedande frågor samt tar dig igenom checklistan inför första livesessionen.

Mellan halvdag ett och halvdag två kommer du att få göra självstudier och en uppgift.

Utbildningen avslutas med en uppgift som påvisar dina nya kunskaper i DTF Ramverket (Digital transformation Framework) och du blir diplomerad i metodiken Digital Maturity Matrix.

Vem är kursen för?

Kursen vänder sig till dig som är ledare, förändringsagent eller nyckelpersoner i verksamhetens digitala transformation.
Kursen passar dig som vill:
- utveckla din förmåga från projektledning till att leda transformation
- förstå hur du kan, utifrån din yrkesroll, på bästa sätt kan bidra till transformationen
- få en övergripande orientering för att utveckla ert sätt att leda digital transformation med hjälp av DTF-ramverket och dess koncept.

Deltagare som har gått utbildningen arbetar bland annat som managementkonsult, processledare, programledare, digital strateg, verksamhetsutvecklare, ledare eller förändringsledare.

Detta får du:

- Boken Att leda digital transformation
- Inbjuden till alumni med 500 andra som är utbildade i DTF
- Tillgång till ett digitalt stöd där du under 12 månader kan ladda ned och använda resurser för ditt arbete
- Efter kursen kan du fördjupa dina kunskaper i tre olika LärLabb. Du väljer själv vilka.
- Diplomerad i Metodiken Digital Maturity Matrix

Kommande kurstillfällen

 1. 2 - 14 september: Grundkurs i digital transformation
  12 timmar. Distans. Uppstartsmöte 2/9 14:00-15:30. Två Livesessioner: 4/9 & 11/9 8:30-12:30 Faciliterade självstudier. Löpande coaching. Diplomering: Kunskapstest (sista anmälningsdag 25 augusti)
 2. 25 november - 6 december: Grundkurs i digital transformation
  12 timmar. Distans. Uppstartsmöte 25/11. Två Live-sessioner: 27/11 & 4/12 8:30-12:30 Faciliterade självstudier. Löpande coaching. Diplomering: Kunskapstest (sista anmälningsdag 20 november)

Om DigJourneys certifierande utbildningar

Joakim Jansson

Att leda digital transformation, hur gör man?

Vår uppgift på DigJourney är att lära ut hur man transformerar bäst och hur den kunskapen bäst kan skalas.

Maila mig

Ramverkets 5 certifieringsutbildningar

Grundkurs i digital transformation - DTF Introduction
Att planera för transformation - DTF Planning
Att leda transformation - DTF Engaging
Att skapa framdrift i transformationen - DTF Doing
Att skapa lärande i och för transformation - DTF Learning

DTF (Digital Transformation Framework) är ramverket som används för att processleda verksamhetens digitala transformation. Ramverket beskriver HUR du på ett metodiskt, inkluderande och lärande arbetssätt leder verksamhetens digitala transformation.

Ramverket innehåller:

 • Metodiken: Digital Maturity Matrix, som syftar till att hjälpa styrelser, ledningar och ledare att ta kommandot i sin transformation
 • Praktiken: Transformationsprocess för att leda transformation, nedbrutet i fyra parallella processer
 • Verktygslåda: Boken Att leda digital transformation, Ledningsverktyg Changemkr, Digitalt stöd för lärande Transformera, Guider, Canvaser och workshopmaterial

Som certifierad:

 • har du tillgång till utbildningens material, metoder, övningar, verktyg för att leda digital transformation under 12 månader
 • får du delta på Lärlabb kopplade till din certifiering, där du kontinuerligt kan fördjupa dina kunskaper och färdigheter
 • är du välkommen till DigJourney Learning Community, en lärarena där du möter andra likasinnande i ditt lärande, under 6 månader
 • får du 20% rabatt på andra utbildningar, inköp av böcker eller digitala verktyg/tjänster

Kommande kurstillfällen

 1. 2 - 14 september: Grundkurs i digital transformation
  12 timmar. Distans. Uppstartsmöte 2/9 14:00-15:30. Två Livesessioner: 4/9 & 11/9 8:30-12:30 Faciliterade självstudier. Löpande coaching. Diplomering: Kunskapstest (sista anmälningsdag 25 augusti)
 2. 25 november - 6 december: Grundkurs i digital transformation
  12 timmar. Distans. Uppstartsmöte 25/11. Två Live-sessioner: 27/11 & 4/12 8:30-12:30 Faciliterade självstudier. Löpande coaching. Diplomering: Kunskapstest (sista anmälningsdag 20 november)

Om DigJourneys kunskapslyft

Vi tror på att lärandet blir till när individer gör, diskuterar och reflekterar. Därför är våra kunskapslyft designade som en digital transformationsresa i praktiken med deltagaren och dennes verksamhet i förarsätet. Vi kombinerar teori, praktik, diskussion och reflektion.

Genom att själva uppleva en resa med dess utvecklingsfaserna tror vi att deltagaren blir stärkt i sin ledarroll. Vi tycker det är viktigt att "Leva som vi lär".

Alla våra kunskapslyft utgår från vedertagen lärande pedagogik, vår egenutvecklade metodik Digital Maturity Matrix och Transformationsprocess. Som ytterligare stöd erbjuds även vår digitala kunskapsdatabas och våra digitala verktyg.

Vi tror också på att det skapas magi när varje deltagare delar sin kunskap och erfarenhet i kombination med vår. Därför avsätter vi stort utrymme för diskussion och reflektion som skapar förståelse och insikter för arbete på hemmaplan.