DigJourney Way

Med vår metodik och arbetssätt får changemakers ett helhetsgrepp och kommando över verksamhetens digitaliseringsresa.

DigJourney Way bidrar till en digitalt mogen, lärande och snabb organisation som har förmågan att anpassa sig till omvärldens förändringar och erbjuder storskalig förflyttning i en komplex och snabbt föränderlig värld.

Digital Maturity Matrix - metodiken för att förstå sitt nuläge och vad man ska fokusera på

Digital Maturity Matrix - metodiken för att förstå sitt nuläge och vad man ska fokusera på

Digital Maturity Matrix är en metodik för digital transformation som beskriver nio olika områden och förklarar vilken roll de spelar i transformationens olika faser. Som ledare kommer du bättre förstå hur digitalt mogna alla delar av verksamheten är, och hur de samverkar i er digitala förändringsresa. Du får tydliga rekommendationer på vad ni bör fokusera på för att göra resan så snabb, smidig och effektfull som möjligt. Allt i syfte att öka er konkurrenskraft i en digitaliserad och snabbt föränderlig värld.

Fördjupa dig i metodiken på digitaltransformation.net
Digital Transformation Process - metodiken för att få förflyttningen att hända

Digital Transformation Process - metodiken för att få förflyttningen att hända

I tider av stark förändring behöver du som jobbar i verksamheten ha fasta punkter att hålla dig i. En väl genomtänkt och beprövad process för transformationen är en sådan fast punkt. Digital Transformation Process är fyra processer som verksamheter som vill lyckas med transformation behöver jobba med parallellt. I Identifiera & Planera identifieras nuläge och önskat läge och en plan faller på plats. I Engagera involveras olika intressenter på olika sätt runt målbild och plan för att skapa rätt engagemang. I Lära byggs de förmågor som krävs för att genomföra en omställning. Slutligen i Göra är där man säkerställer att rätt saker händer.

Digitalt mognadstest - identifierar dina hinder och möjligheter

Digitalt mognadstest - identifierar dina hinder och möjligheter

Vårt digitala lärande- och mognadstest har använts tusentals gånger av kunder inom både privat och offentlig sektor. Det är ett bra sätt att komma igång med er digitala resa och förstå er digitala mognad. Testet ger också ett underlag för diskussion och vägval samt ett sätt att löpande följa upp vilka förflyttningar som skett i verksamheten.

Mer om digitala mognadstestet på digitaltransformation.net
1. Ta fram en nulägesanalys för att planera er digitala transformation

Kunskapsbas för transformation - övningar, case och guider

Kunskapsbasen på Digitaltransformation.net har över 100 artiklar som beskriver olika perspektiv på digital transformation, intervjuer med förändringsledare som har praktisk erfarenhet av transformation, workshopmoduler, övningar & guider. Allt för att underlätta din vardag som changemaker så att du lyckas med din verksamhets transformation.

Mer om Kunskapsbasen på digitaltransformation.net
Om nyckelbegreppen digitalisering, digital transformation och digital mognad

Om nyckelbegreppen digitalisering, digital transformation och digital mognad

På den här sidan beskriver vi tre nyckelbegrepp: digitalisering, digital transformation och digital mognad.

Läs mer om vad begreppen betyder.

Vår metodik och ramverk är i ständig utveckling. Här kan du läsa om hur vi använder det för hållbarhet och mikroföretag.

Future Proof Maturity Matrix - en metodik för transformation som kombinerar digitalisering och hållbarhet

Future Proof Maturity Matrix - en metodik för transformation som kombinerar digitalisering och hållbarhet

Läs mer
Hur kan vi hjälpa 96% av Sveriges företag att bli mer digitaliserade?

Digitalisering inriktat mot mikroföretag

Vi på DigJourney är väldigt glada och stolta över att ha vunnit en utlysning från Tillväxtverket för att anpassa vårt ramverk och våra verktyg för digital transformation till mindre företag på landsbygd.

Läs mer

Bli certifierad i Digital Transformation Framework

Gör som 400 andra changemakers. Lär dig en metod och process för att leda komplex digital förändring.

Anmäl dig till nästa utbildning