Vi har en annorlunda syn på våra kunder

Vår uppgift är att ge våra kunder förmågor att själva leda framgångsrik transformation. Så att vi inte längre behövs.

Vi har kunder inom alla delar av samhället, såväl inom privat som offentlig sektor. Via våra partners assisterar vi digitala transformationer runt om i Sverige, men även i Europa. Just nu utvecklar vi också våra verktyg för digitala transformationer för småföretag, i ett utvecklingsprojekt finansierat av Tillväxtverket, så du har stora möjligheter att möta oss överallt framöver.

Så ökade SAS sina digitala förmågor

Så har SAS GSM ökat sina förmågor inom digital transformation

SAS inser att digital transformation först och främst handlar om människor och kultur. Men hur ökar man förmågorna i en organisation på högvarv och hur utvecklar man kulturen i syfta att öka innovationskraften och skapa en lärande organisation? Annorlunda uttryckt, hur går man från en know-it-all-organization till en learn-it-all organization?

Se mer om vad som är viktigt för SAS när man leder digital transformation
Alla medborgare ska få möjlighet att öka sin digitala kompetens

Varje enskild medborgare ska öka sin digitala kompetens

Kungliga biblioteket har genom Digitalt Först med användaren i fokus uppdraget att öka svenskarnas digitala kompetens. DigJourneys roll är att bidra till varje ledares förståelse och kunskap om det digitaliserade samhället och att stödja dessa i deras verksamhetsutveckling genom skräddarsydda transformationsprogram för ledare samt en onlinebaserad utbildning för alla ledare på våra 1 200 folkbibliotek. Syftet är att utveckla de lokala bibliotekens relevans i ett digitaliserat och smart samhälle.

Läs mer om vilken skillnad Digitalt Först bidrar med

Några kunder vi har haft förmånen att samarbeta med

Vi tog hjälp av DigJourney för att få inspiration vad gäller digitaliseringens förtjänster och utmaningar. Det övergick snabbt till en förändringsprocess där DigJourney fungerade som utmärkta katalysatorer och utmanare, både för oss i ledningen och i samtalen med våra medarbetare, utifrån de olika roller vi har i vårt bolag.

Louise Lindh vd, Fastighets AB L E Lundberg

DigJourneys filosofi är att våra kunder själva skall få kontroll och leda sina digitala transformationer, snarare än att göra sig beroende av konsulter, vare sig det är vi själva eller andra. När du är kund i DigJourneys ekosystem så hjälper vi eller våra partners, er igång i uppstartsfasen och assisterar er sedan under resans gång med ambitionen att ni så snart som möjligt själva ska ta kontroll över er transformation.

Självklart ser vi gärna att ni jobbar vidare med vårt ramverk bestående av bland annat metodik, processer, mognadstest och kunskapsdatabas, då vi vet att det ger kraft, acceleration och resultat. Över 1 000 verksamheter har hittills använt vårt ramverk, boken Att Leda Digital Transformation har sålt i över 10 000 ex och sannolikheten att ni har sett oss på någon föreläsning eller mött oss i någon workshop är stor. Det är därför vi av många anses som originalet inom digital transformation.


Vad kan vi hjälpa er verksamhet med?

Det här efterfrågar våra kunder
–Genomförande och analys av digitalt mognadstest
–Workshop på temat “Hur leda digital transformation?”
–Rådgivning inom Digital transformation
–Framtagande av digital transformationsplan
–Ledarutveckling för att skapa storskalig förflyttning av medarbetare och verksamhet


Vi jobbar med att skapa samhällsförändring på många sätt

#Klimatbytet förenar digitalisering & hållbarhet

#Klimatbytet - ett av många personliga initiativ på DigJourney

#Klimatbytet är ett initiativ som startats av DigJourneys Joakim Jansson, med support av övriga DigJourney. #Klimatbytet vill sätta fokus på de 1 500 miljarder kr som finns i vårt premiepensionssystem (ppm-fonder) och se till att de pengarna används på ett så klimatsmart sätt som möjligt. Hittills har initiativet flyttat ca 325 miljoner. Våra personliga värderingar och engagemang är viktiga grundfundament i bygget vi kallar DigJourney och det här är ett av flera exempel på hur det kan ta sig uttryck.

Gå till Klimatbytet.se och lär dig hur du placerar dina pensionspengar klimatsmartare
Digitalisering inriktat mot mikroföretag

Hur kan vi hjälpa 96% av Sveriges företag att bli mer digitaliserade?

Tillväxtverkets utlysning från hösten 2019, där DigJourney sökt och fått stöd, handlar om att öka landsbygdernas mikroföretags digitala mognad, för att öka deras konkurrenskraft. 96% (!) av landets företag har färre en 10 anställda och bildar tillsammans ryggraden i det svenska samhället. Genom att specialanpassa vårt ramverk för digitalt transformation, Digital Transformation Framework, efter mikroföretagens behov hoppas vi öka takten på deras digitaliseringsresor, till gagn både för dem själva och vårt samhälle. En viktig fråga, som vi är superstolta att få vara en del av.

Läs mer om projektet