Publicerat den 24 november 2022

Digitala Helsingborg - nästa steg i Helsingborgs stads digitalisering

Gemensam riktning, Smartare tillsammans och Effekthemtagning är de tre grundpelarna i en ny stadsövergripande satsning för att ta Helsingborgs digitalisering till nästa nivå. Satsningen går under namnet Digitala Helsingborg och DigJourney har genom en upphandling blivit utsedd att facilitera och stötta processen.

DigJourneys Andreas Tylenius pratar om DIgitala Helsingborg på Digitaliseringsdagen
DigJourneys Andreas Tylenius pratar om DIgitala Helsingborg på Digitaliseringsdagen

Igår var det Digitaliseringsdag i Helsingborg. Den var intern för Helsingborgs stad med 250 personer på plats. Hela konferenssalen på Sea U Hotell vibrerade av energi, kompetens och olika perspektiv. DigJourney fanns på plats då vi för några veckor sedan vann en upphandling om att vara en partner i arbetet med det nya satsningen Digitala Helsingborg.

Digitalisering handlar om att göra saker på ett smartare sätt

Jonna Myrebris

Tf Stadsdirektör, Helsingborgs stad

Vi tar avstamp från innovationskraften och tar nu nästa kliv i digitaliseringen

Helsingborgs Stad är utsett till en av Europas mest innovativa städer och i somras gick jättesatsningen H22 City Expo av stapeln, en stadsmässa under 35 dagar med innovation i kärnan. Det finns en enorm förnyelsekraft i staden och det är lätt att inse att det händer massor med Helsingborgs digitalisering. Men det finns också en självinsikt att för att kunna ta nästa steg måste staden jobba smartare tillsammans, med en gemensam riktning och med större fokus på effekthemtagning och det är alltså det Digitala Helsingborg handlar om.
För att lyckas med det behövs en digital målbild, en strategisk planering och en transformationsplanering med fokus på förflyttningar samt förmågor som behöver stärkas.

Bild av jodeng från Pixabay

Digital riktning och förflyttning

1. Gemensam riktning i digitaliseringen 2. Skapa förutsättningar

Bild av Joseph Redfield Nino från Pixabay

Smartare tillsammans

1. Professionaliserat stöd till verksamheterna 2. Göra saker på samma sätt 3. Dra nytta av varandra

Effekthemtagning

Få ut så mycket medborgar- och samhällsnytta som möjligt, på kort och lång sikt.

DigJourneys uppgift

Vår roll är att stötta och facilitera men även att utmana. Vi arbetar tätt ihop som ett team och bidrar med våra olika perspektiv, erfarenheter och färdigheter. En central del i vårt bidrag är vårt ramverk för digital transformation som Helsingborg vill stödja sig emot i sin resa.

DigJourneys roll är att stötta och facilitera men även att utmana