Digital transformation och AI i ideell sektor och NGOs

Digital transformation inom ideell sektor, NGOs och idéburna verksamheter har förändrat sättet man jobbar på i grunden. Här kan du läsa om vilka möjligheter som digitaliseringen innebär för NGOs och organisationer i ideell sektor samt hur vi på DigJourney kan stötta i den spännande men också långa och krävande resa som en transformation innebär.

Ideella sektorn och NGOs har varit i händelsernas centrum under de senaste åren och blivit allt viktigare. Globala utmaningar som kräver snabba och effektiva insatser, såsom hälsokriser, socioekonomiska kriser och miljöhot, har utlöst intensiva diskussioner om strategier, resursallokering, samarbete, och påverkan. Digitaliseringen utgör en kärnkomponent i denna omvandling, som möjliggör nya sätt att engagera, mobilisera, och nå ut till givare och andra målgrupper, för att stödja sina ändamål.

Vill du ta del av de senaste nyheterna från DigJourney, anmäl dig här!

Ta del av de senaste nyheterna och inspiration om digital transformation.

Signa upp här

Digitalisering kan hjälpa ideella organisationer att bli mer effektiva, nå ökad impact i frågorna och dessutom engagera fler människor. Digitalisering ger ideella organisationer en möjlighet att övervinna begränsade resurser och saknade kompetenser, vilket kan bidra till ännu större positiv samhällseffekt.

Johan Forsberg

Grundare, DigJourney

Sex viktiga möjligheter med digitaliseringen för ideell sektor

1

Sociala medier och onlineengagemang

NGOs och ideella organisationer har intensifierat sin närvaro på sociala medieplattformar som Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Genom att dela berättelser, kampanjer och evenemang på dessa plattformar kan de nå en bredare publik och öka medvetenheten om sina ändamål.

2

Crowdfunding och online-donationer

Digitaliseringen har förändrat hur vi skänker pengar och till vilka. Genom plattformar som Kickstarter, Indiegogo och GoFundMe kan ideella organisationer ,men även andra, enkelt samla in medel från en global publik. Detta har gjort det möjligt för mindre organisationer att finansiera projekt och driva kampanjer utan att vara beroende av traditionella finansieringskällor.

3

Dataanalys och insikter

NGOs använder alltmer dataanalys för att förstå sina målgrupper och kampanjresultat. Genom att analysera data från sina webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler kan de optimera sina insatser och nå ökad effektivitet.

4

Webbaktivism och kampanjverktyg

Digitala verktyg för advocacy har blivit alltmer sofistikerade. Det inkluderar e-postkampanjer, online-petitioner och sociala mediekampanjer. Organisationer kan mobilisera sina supportrar snabbt och enkelt för att påverka politik, lagstiftning eller övriga ärenden.

5

E-learning och kunskapsspridning

Många NGOs erbjuder nu utbildningsprogram och resurser online för att sprida kunskap och kompetens inom sina ämnesområden. Detta gör det möjligt för dem att nå ut till en bredare publik och öka medvetenheten om sina ändamål.

6

Stärka medarbetarnas förmågor och ta vara på kunskap

Med teknikens hjälp kan medarbetarnas förmågor stärkas. Digitalisering kan även skapa ett aktivt informations- och beslutstöd för olika roller i organisationen genom att tillhandahålla rätt information till rätt person i rätt tid och på rätt plats.


Åtta exempel på vad vi kan hjälpa er med

1. Hur kan AI stärka ideell sektor?

1. Hur kan AI stärka ideell sektor?

AI, eller artificiell intelligens, påverkar kundupplevelse, beslutsfattande, effektivisering av processer med mera och med den generativa AIn tas ytterligare kvantsprång. Men hur då? Låt oss inspirera och guida er mot en framgångsrik integration av AI i er verksamhet.

Läs mer
En målbild som skapar riktning och engagemang

2. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

Vi hjälper er att definiera en tydlig målbild för er digitala transformation, en målbild som skapar tydlighet och mobiliserar kraft i resan.

Mer om hur vi jobbar med målbilder
Certifieringsutbildning DTF Planning - Att planera för transformation

3. Skapa en transformationsplan för att nå målbilden

Vi använder en effektiv och involverande process för att arbeta fram en transformationsplan för din verksamhet. Vår utgångspunkt är den välbeprövade modellen “6 steg till transformationsplan” där vi tillsammans tar fram konkreta initiativ och prioriteringar för din verksamhet.

Mer om arbetet med en digital transformationsplan
3. Få ökad fart och mer effekt genom stärkta förmågor och förutsättningar

4. Få ökad fart och mer effekt genom stärkta förmågor och förutsättningar

Vi genomför ett transformationsprogram för att stärka såväl de organisatoriska som de individuella förmågorna. Ge såväl ledare som medarbetare superkrafter med andra ord.

Mer om våra transformationsprogram
4. Digitalt mognadstest,  nuläge och åtgärdspaket för att stärka er konkurrenskraft

5. Digitalt mognadstest, nuläge och åtgärdspaket för att stärka er konkurrenskraft

Ett bra sätt att snabbt se hur digitalt mogen din verksamhet är och vilka områden du behöver fokusera på för att stärka konkurrenskraften är ett Digitalt mognadstest
 med analys och konkreta rekommendationer.

Mer om mognadstest med åtgärdspaket
5. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

6. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

Vi hjälper identifiera vad ni skall mäta när för att kunna följa upp er digitala transformation.

6. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

7. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

Vi såväl utbildar och stödjer er i förnyelseresan och att skapa en välförankrad innovationsstrategi eller en robust innovationsprocess som balanserar effektivitet och förnyelse.

8. Stärk kompetensen i organisationen

8. Stärk kompetensen i organisationen

Vi genomför utbildningar, kurser, kunskapsseminarier samt coachande/rådgivande stöd för att stärka er organisations förmåga att arbeta med er digitala transformation och på så sätt engagera flera.

Mer om våra utbildningar

Ett urval av kunder till DigJourney


Ditt team för att stötta och utveckla era superkrafter

Johan Forsberg

Johan Forsberg

Transformationsledare och långvarig styrelseledamot i ideell sektor

Maila Johan
0708-626731

Johan Forsberg

Vi rekommenderar

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

"I tre dagar har jag haft möjlighet att lära mig massor av smarta personer som precis som jag leder digital transformation som konsult. Jag tog med mig ett gediget innehåll med konkreta metoder att pröva. I tillägg till det, också erfarenheter från de andra deltagarna som är guld värda. Tack till Marie Andervin och Joakim Jansson på DigJourney för att ni höll i tyglarna på ett briljant sätt. Och tack till er andra som deltog med en härlig prestigelöshet och engagemang!"
Lena Agda Tamme, Chef digitaliseringsenheten barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun

Läs mer om certifieringskursen. Anmäl dig här
Behöver ni extra resurser för att leda och göra transformation?

LÄRA: Ledarens roll i en digital transformation

Boka upp en skräddarsydd 2-dagars utbildning i att leda medarbetare i en snabbt föränderlig digitaliserad värld och om de nya förmågor och förutsättningar för ledare.
Dag 1:
- Om digital transformation och VOKA världen
- Leda verksamhetsutveckling i två takter (bimodala arbetssättet)
- Om den digitala transformationens påverkan på verksamheten
- Leda storskalig förflyttning, DigJourneys transformationsprocess
Dag 2:
- Förstå sig själv och andra i komplex förändring
- Skapa utrymme för framtidssäkring
- Skapa förutsättningar för en lärande organisation
- Tillitsbaserad styrning och ledning
- Mitt ledarskap och min utveckling

Ta kontakt med Joakim för mer information
Beställ dina böcker här

Beställ dina böcker här

Tusentals förändringsledare, vd och styrelseledamöter använder boken som handbok för att ta kommandot i sin digitala resa. Den har idag sålt över 14 000 exemplar och blivit ett referensverk inom digital transformation i Sverige.

Läs mer
Ta reda på er digitala mognad

Ta reda på er digitala mognad

Fördjupa din kunskap inom digital mognad. Gör det digitala mognadstestet och reflektera över de nio digitala motorerna, vilka frågor som är svåra att svara på?, inom vilka ämnen du känner att du vill öka din kunskap inom.

Klicka här för att läsa mer